Hopp til innhold

Regn med fortsatt høye priser på trevarer

Prisen på trelast har økt med 65 prosent på ett år. Bransjen mener det er nødvendig, men Forbrukerrådet vil ha prisene ned. Skal du pusse opp, bør du uansett regne med stive priser framover.

Snekker. Illustrasjonsbilde

Prisene på trevarer har skutt i været det siste året. Bransjen mener prisene kommer til å holde seg på dagens nivå og at det er mer bærekraftig for treindustrien. Illustrasjonsfoto.

Foto: Dusan Petkovic

– Når prisene går opp, er det sluttbrukeren, mine kunder som får regningen, sier Trond Lingjerde som driver firmaet Alltid Tjenester.

Trond Lingjerde i Alltid Tjenester

Trond Lingjerde som driver firmaet Alltid Tjenester, merker prisøkningen på trevarer godt.

Foto: Roy Pettersen / NRK

Han merker prisøkningen på trematerialer godt.

– Jeg ser ikke bort fra at det er en del som ombestemmer seg og venter med terrasseprosjektet sitt, eller andre prosjekter til senere, i håp om at prisene kanskje vil gå ned igjen, sier han.

Kraftig prisøkning

Gjennomsnittsprisen på trelast økte med 65,3 prosent fra juli i fjor til juli i år. Det viser byggekostnadsindeksen for boliger til Statistisk sentralbyrå. Statistikken viser månedlig prisutvikling på blant annet trelast som benyttes til bygging av boliger.

Heidi Finstad, adm.dir. i Treindustrien

Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien, mener prisøkningen på trematerialer har vært nødvendig for bransjen.

Foto: Roy Pettersen / NRK

– Vi håper at prisen og prisbildet stabiliserer seg og blir mer forutsigbart, men vi har ikke grunn til å tro at prisene faller ned på det nivået det har vært tidligere. Trelast har vært et historisk veldig lavt priset materiale.

Det sier Heidi Finstad som er administrerende direktør i Treindustrien.

Det er en bransjeorganisasjon for vel 100 bedrifter som produserer trelast og andre trebaserte byggematerialer. Hun tror de høye prisene har kommet for å bli.

– Jeg tror vi er på et mer bærekraftig nivå nå som er med på å trygge investeringer i Norge og utvikle arbeidsplasser. Jeg tror at det har vært helt nødvendig at vi kommer opp på et nivå som gjør at vi får til investeringer i Norge, sier Finstad.

Petter Knutsen, kommunikasjonsdirektør hos Byggmakker

Petter Knutsen, kommunikasjonsdirektør hos Byggmakker, viser fram et lager der noen varer er helt utsolgt. Han forteller at det aldri skjedde tidligere.

Foto: Roy Pettersen / NRK

Petter Knutsen, kommunikasjonsdirektør hos Byggmakker, sier det siste året har vært helt spesielt.

– Det har vært et år som man ikke har sett maken til. Vi har fått langt flere prisøkninger fra våre leverandører enn hva som er vanlig. De har vært av en helt annen, og mange vil si, litt dramatisk art, sier han.

Han tror også at vi må venne oss til høyere priser fremover enn det vi har vært vant til.

– Jeg håper ikke vi ser høyere priser enn det vi ser i dag, men høyere priser enn i 2019, ja det er jeg redd for, sier han.

De høye prisene på trevirke har ført til at mange skogeier har startet opp egne sagbruk.

– Vi har solgt sagbruk gjennom 20 år rundt om i hele landet. I år har vi solgt dobbelt så mange sager som vi normalt sett gjør, sier Arve Stenstad, som er daglig leder i firmaet Norlog på Røra i Inderøy kommune.

Årsaken er sammensatt

Treverk - hos Byggmakker på Brobekk i Oslo

Heidi Finstad tror knapphet på råvarer kombinert med høy etterspørsel vil gi oss høyere priser fremover enn det vi så for et år siden.

Foto: Roy Pettersen / NRK

Det er flere grunner til at prisen på trelast har skutt i været. Det har vært omfattende barkbilleangrep i Canada og Europa noe som har ført til stor mangel på trelast internasjonalt. Det har også vært stor byggeaktivitet. I tillegg er det pandemi.

– Årsaken til prisøkningen er først og fremst en ubalanse mellom tilbud og etterspørsel og en sterk konkurranse i et internasjonalt marked, sier Heidi Finstad.

Hun mener det er en viktig forklaring.

– Den andre delen av forklaringen er at kostnaden ved å drive produksjon har økt vesentlig under pandemien. Det går på personalkostnader knyttet til sykefravær, transportkostnader osv., sier hun.

– Hva slags kostnader snakker du om da?

– Kostnader til personal, altså sykefraværskostnader, kostnader til smittevern, kostnader til transport og kostnader til å gjennomføre nødvendig vedlikehold. Personell som kommer inn for å gjennomføre vedlikehold på maskiner og utstyr har bodd på karantenehotell i lange perioder. Det er store kostnader som går ut over det vi er vant til å håndtere, sier hun.

– Må budsjettere med høye priser

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Thomas Iversen i Forbrukerrådet advarer Industrien mot å utnytte situasjonen, og råder folk til å ta de høye prisene med i beregningene.

Foto: Halvor Pritzlaff Njerve / Forbrukerrådet

Thomas Iversen som er juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, mener prisene bør ned på sikt.

– Når situasjonen normaliserer seg, så forventer jo vi at prisene skal gå ned igjen litt. Ikke nødvendigvis til nivået det var tidligere, men i alle fall en mer normalisering.

Forbrukerrådet har fulgt prisutviklingen i trevarebransjen nøye den siste tiden.

– Fra vår side virker det som om prisveksten det siste året skyldes mer eller mindre ekstraordinære forhold i det globale trelastmarkedet. Da bør det stabilisere seg når det går tilbake til normalen, sier Iversen.

Han advarer Industrien mot å utnytte situasjonen, og råder folk til å ta de høye prisene med i beregningene.

– Forbrukere som skal bygge, bygge på eller pusse opp, må uansett budsjettere med at prisene forblir høye i fremtiden. Man kan ikke budsjettere med at prisene går ned, sier han.

AKTUELT NÅ