Regjeringen vil rasjonere medisiner – får hard kritikk

Konkurransetilsynet mener at rasjoneringstiltakene departementet foreslår, er for dårlig utredet. I verste fall kan det bli mer medisinmangel, mener direktøren.

Medisinmangel på norske apotek

MANGEL: Norske apotek og sykehus har aldri manglet så mange medisiner som i 2019. Konkurransetilsynet mener at rasjoneringsforslagene til Helse- og omsorgsdepartementet kan føre til økt legemiddelmangel.

Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

Helse- og omsorgsdepartementet har i disse dager høring om nye tiltak mot legemiddelmangel.

Blant annet foreslår Helse- og omsorgsdepartementet at legemiddelverket ikke skal eksportere medisiner til andre land, og kun selge til de aller sykeste i en mangelsituasjon.

Konkurransetilsynet tror de nye reglene ikke vil hjelpe, tvert imot: De mener at de nye reglene kan gjøre situasjonen enda verre, med økt legemiddelmangel.

– En viktig del av tiltaket er at det skal være restriksjoner på eksport av legemidler ut av Norge. Det vil gjøre at distributørene kvier seg med å ta inn legemidler, fordi de vet at de har mindre mulighet for å få solgt dem og dermed kan det ramme norske pasienter, sier konkurransedirektør Lars Sørgard til NRK.

Tror det kan bli mer medisinmangel

I det nye høringsforslaget ønsker Helse- og omsorgsdepartementet at man i en mangelsituasjon skal forby å eksportere produkter fra Norge som det er mangel på.

Denne restriksjonen er for dårlig utredet, mener Konkurransetilsynet.

Lars Sørgard

FOR DÅRLIG: Konkurransedirektør Lars Sørgard mener de nye restriksjonene er for dårlig utredet.

Foto: Christian Lura / NRK

– Restriksjonene kan føre til at det blir mer lønnsomt for legemiddelprodusentene å selge til land som betaler mer for legemidlene enn Norge. Det er også en fare for at grossistene vil redusere importen av legemidler til Norge for å unngå eventuelle økonomiske tap, sier Sørgard.

Sørgård påpeker at Norge er et lavprisland som kan komme sist i køen hvis det oppstår en krisesituasjon.

Derfor kan en av konsekvensene ved restriksjoner på slag bli at det rett og slett vil oppstå mer medisinmangel.

– Medisinmangel er alvorlig for pasientene som blir rammet. Det er derfor viktig at departementet foretar en helhetlig utredning av hvilke tiltak som er mest effektive for å avbøte og unngå mangelsituasjoner, sier Sørgard.

Ikke enig

Sveinung Stensland, helsepolitisk talsmann i Høyre, mener tiltakene fra departementet er essensielle i en presset legemiddelsituasjon.

– Dette er nødvendige tiltak i en situasjon som er vanskelig. Legemiddelmarkedet globalt er fryktelig lite i balanse, og derfor trenger vi tiltak å sette inn hvis situasjonen blir forverret, sier Stensland til NRK.

Sveinung Stensland

Sveinung Stensland, helsepolitisk talsmann (H) mener at de nye tiltakene til Helse- og omsorgsdepartementet er essensielle.

Foto: Hallgeir Aunan / NRK

Konkurransetilsynet kritiserer dette hardt og mener at det ikke vil fungere. Hva tenker du om det?

– Høringsutspillet er preget av at de tror at dette er et perfekt marked. Det er det absolutt ikke – legemiddelmarkedet er alt annet enn perfekt. Vi har store leveringsutfordringer globalt, og derfor trenger myndighetene denne typen virkemidler dersom situasjonen blir verre.

Han påpeker at det også fremkommer i høringsutkastet at dette ikke er noe som skal bli gjeldende politikk, men noe en kan innføre hvis det blir en forverring i situasjonen.

Har aldri manglet så mange medisiner

I fjor ble det rapportert inn 1245 tilfeller der legemiddelselskapene ikke klarte å levere medisiner.

Det er dobbelt så mange ganger som i 2018. Og Legemiddelverket frykter at 2020 kan bli enda verre.

Medisinmangel-ingressbilde

UVANLIG: Norge har aldri manglet så mye medisiner som vi gjorde i fjor.

Les også: Hvorfor er medisinmangel et økende problem?

I en mangelsituasjon foreslår Helse- og omsorgsdepartementet et rasjoneringstiltak og forbud mot å eksportere legemidler det er mangler på, som allerede finnes i Norge.

Dette er et forslag som Konkurransetilsynet mener er svært inngripende – de frykter at et eksportforbud vil føre til mindre effektiv fordeling av medisinene.

Medisiner i skuffa til fastlegen

SJELDENT SYN: I mange apotek landet over er det mangler på flere typer medisiner. Et fullutstyrt medisinlager er derfor et sjeldent syn.

Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

– Konkurransetilsynet mener at forslaget vil føre til mer medisinmangel. Forstår du den kritikken?

– Jeg forstår kritikken mot et ensidig forbud mot parallelleksport fra Norge, sier Høyres Sveinung Stensland.

Han fortsetter:

– Men, hvis hele verden mangler et legemiddel, så må vi kunne stoppe eksport av det legemiddelet fra Norge og heller selge det til norske pasienter.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger