Hopp til innhold

Regjeringen vil kutte utslippene med 55 prosent

Nå endrer regjeringen Norges klimamål til å kutte 55 prosent innen 2030.

Jonas Gahr Støre

Statsminister Jonas Gahr Støre inviterte til pressekonferanse i forkant av klimatoppmøtet COP27 i Egypt. – Det holder ikke bare å forsterke målene vi må også jobbe systematisk med reelle planer for å nå dem.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

CO₂ i atmosfæren
426,6 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Neste uke reiser regjeringen til klimatoppmøtet COP27 med statsminister Jonas Gahr Støre i spissen.

I fjor reduserte Norge klimagassutspillene sine med 0,7 prosent fra 2020, som er 4,7 prosent lavere enn i 1990.

– Dagens innmeldte klimamål ligger an til å skape 2,5 grader oppvarming hvis ikke flere land øker sine klimamål og gir mer for å nå dem, sier statsminister Jonas Gahr Støre under regjeringens pressekonferanse før klimatoppmøtet.

– Det er dit vi er på vei og dit kan vi rett og slett ikke ende. Derfor er vi fornøyd med å gjøre mer, sier Støre.

Regjeringen øker derfor Norge sitt klimamål som sier hvor mye Norge skal kutte av sine utslipp.

– Vi melder inn til FN 55 prosent. Dermed er det ikke lenger 50 til 55, men det er 55.

SV: Nå må Støre fortelle hvordan

Lars Haltbrekken (SV) sier at målet gir en motivasjon i de kommende forhandlingene, men at regjeringen må sørge for å føre en politikk som gjør at vi når målene.

Forhandlingene til statsbudsjettet starter førstkommende mandag.

– Da forventer vi at regjeringen legger fram en liste med nye utslippskutt mandag når budsjettforhandlingene starter, sier Haltbrekken til NRK.

– Dessverre har regjeringen lagt fram et forslag til statsbudsjett som verken når de gamle målene eller disse nye. Vi styrer mot økte klimagassutslipp i Norge nå, og trenger både mål og en plan for å nå målet, sier han.

– Det vi trenger nå er konkrete tiltak som kutter utslipp. Det hjelper ikke å sette seg enda høyere mål, når politikken som føres ikke når de målene vi hadde fra før. Så langt har regjeringen levert fint lite i klimapolitikken, sier Høyres klimapolitiske talsperson, Nikolai Astrup.

Lars Haltbrekken, SV

Lars Haltbrekken, SV.

Foto: Eivind Molde / NRK

– Legge om hele økonomien

Norge sto inntil i dag ikke på lista over land som hadde oppdatert sine offisielle utslippsmål det siste året.

Klimaminister Espen Barth Eide (Ap) sier at et slikt klimamål dreier seg om en strukturell omlegging i hele økonomien som vil kreve en innsats i alle sektorer.

– Kort sagt, vi må gå fra fossil til fornybar i alle sektorer. Vi skal gå fra bruk og kast, til en sirkulær økonomi, og den skal også ta mer vare på naturareal, slik at vi beveger oss mot netto null via 55 prsoent, sier Eide.

Ifølge Parisavtalen skal alle land melde inn nye eller forsterkede utslippsmål hvert femte år. I Glasgow i fjor ble landene derimot invitert til å vurdere målene på nytt.

Norges klimagassutslipp og klimamål målt i millioner tonn CO₂-ekvivalenter
Kilde:
Gå til NRKs Klimastatus

Klimagassutslippene ned 0,7 prosent i fjor

Utslipp av klimagasser i Norge gikk i fjor ned 0,7 prosent sammenlignet med året før, viser nye tall fra SSB.

De endelige tallene Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at utslipp av klimagasser i Norge var på 48,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter i fjor.

Det er en nedgang på 0,7 prosent fra 2020, og er 4,7 prosent lavere enn i 1990.

– Det var en svak nedgang i klimagassutslippene i fjor, etter at vi hadde en større reduksjon i 2020 som i stor grad kunne tilskrives pandemien. I 2021 økte utslippene fra både veitrafikk, industri og jordbruk, mens de gikk ned i olje- og gassutvinning, sier seniorrådgiver Trude Melby Bothner.

AKTUELT NÅ