Regjeringen vil fortsette å gi oljetillatelser i sårbar natur

SV: – Når regjeringen ikke vil stanse all ny oljeleting, bør de i alle fall stanse den som foregår i den mest sårbare naturen. Regjeringen: – Det er ikke aktuelt!

Korall

Kaldtvannskoraller er del av det sårbare og verdifulle økosystemet på havbunnen på blant annet Mørebanken, et havområdet utenfor Møre og Romsdal. I deler av området er det åpnet for oljeleting.

Foto: Havforskingsinstituttet / Mareano
CO₂ i atmosfæren
413,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,0°C
Les mer  om klima

Uten SV i den nye regjeringen, er det duket for første klima- og miljøkrasj.

Ett av kravene fra SV handler om oljeleting i særlig verdifulle og sårbare havområder (SVO). For der hvor fisken legger sine egg, også der skal det letes etter olje.

321 oljeblokker, som ble utlyst i 2020 og 2021, som ikke ennå er tildelt noe oljeselskap, befinner seg i slike havområder.

Det er statens egen forvaltningsplan for havet som definerer hvilke områder som har et særlig høyt biologisk mangfold. Sagt enkelt er det mye viktig natur der.

Ett av områdene som oljeselskapene kan søke om å få bore i, er Mørebanken. Området er en viktig gyteplass for sild, torsk, hyse og sei. Det har også kaldtvannskoraller som er ekstremt viktige for økologien i havet.

Flertall på Stortinget er for å drive oljevirksomhet i disse områdene. Mange av blokkene er i modne områder og ligger nært allerede etablert oljeinfrastruktur. Hvert år tildeles det nye blokker i disse såkalte forhåndsdefinerte områdene (TFO).

TFO i SVOer

Områdene i gult og rødt er blokker som er utlyst for oljeleting på norsk sokkel i 2020 og 2021, og som befinner seg i særlig sårbare og verdifulle havområder. Kartet er laget for SV. Kartet ser riktig ut, ifølge Havforskningsinstituttet.

Foto: SV

SV med foten på bremsen

Mange av de utlyste blokkene fra de to siste årene er ikke ennå tildelt noe oljeselskap. De som ligger i særlig verdifulle og sårbare havområder må regjeringen dra tilbake, krever SV.

Portrett av stortingsrepresentant Lars Haltbrekken på Røros.

– Vi har ikke tenkt til å gi opp denne kampen, sier stortingsrepresentant for SV, Lars Haltbrekken.

Foto: Jenny-Krihke Dragsten Bendiksen

– Når regjeringen ikke vil stanse all ny letevirksomhet, bør de i alle fall som et minimum stanse oljeleting i våre mest sårbare havområder.

Det sier Lars Haltbrekken i SV til NRK. Han viser til FNs generalsekretær, verdens fremste klimaforskere og Det internasjonale energibyrået, IEA. Alle sier vi må slutte å lete etter olje og gass om vi skal nå klimamålene i Parisavtalen.

– Regjeringens oljepolitikk er et veddemål mot at verden skal klare å begrense den globale oppvarmingen til maks 1,5 grader.

– Hvor viktig er denne saken for SV? Vil dere stille ultimatum, eller gi regjeringen noe i bytte for medhold?

– Vi har ikke stilt noe ultimatum ennå. Det vi kan friste med er at det vil være et viktig gjennombrudd for miljøsaken, og bli lagt merke til både i Norge og internasjonalt.

Nei fra regjeringen

Men skal vi tro Olje- og energidepartementet, så har SV tapt kampen allerede før forhandlingene om budsjettet har startet i Stortinget.

– Det er ikke aktuelt for regjeringen å trekke tilbake hverken gyldige utvinningstillatelser fra tidligere runder, eller tilgjengelige områder i den pågående TFO 2021-konsesjonsrunden.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) sier regjeringen vil utvikle petroleumsindustrien. Derfor vil den fortsette å gi utvinningstillatelser innenfor rammene som Stortingsflertallet har bestemt.

Marte Mjøs Persen

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap)

Foto: Christine Fagerbakke / Christine Fagerbakke

Forvaltningsplanen, med sin definisjon av sårbare områder, er etablert nettopp for å legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk, poengterer ministeren.

– Det er ikke slik at en ikke kan drive næringsvirksomhet i slike områder. Men det signaliserer viktigheten av å vise særlig aktsomhet for å ivareta de aktuelle miljøverdiene.

– Vi har ikke tenkt å gi opp denne kampen, svarer Haltbrekken i SV.

Havforskningsinstituttet kritisk til TFO-ordningen

Generelt påvirkes miljøet i en radius på 500 meter rundt en oljebrønn. Dette skyldes en kombinasjon av utslipp av olje og kjemikalier, og gir redusert artsmangfold i området.

Selv svært små oljeutslipp kan skade både sjøfugl, fiskelarver og annet liv. Desto verre blir effekten om utslippene skjer i de sårbare områdene, ifølge Havforskningsinstituttet.

Torskeegg

Fiskeegg (disse fra torsk) blir utviklingshemmet om de blir utsatt for veldig små mengder olje. Hos mange utvikles hjertet feil. Forskere har funnet at fisk som har vært utsatt for olje i larvestadiet svømmer mot rovdyr i stedet for vekk fra dem.

Foto: Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet er kritiske til dagens TFO-ordning, og mener de utlyste oljeblokkene ikke bør ligge i de sårbare havområdene våre.

Ordningen legger opp til en «stykkevis og delt» forvaltning, sier forskningsdirektør Geir Huse:

– Slik vi ser det går TFO-prosessene stegvis inn i de sårbare områdene. Litt og litt kan til enhver tid virke som et akseptabelt kompromiss mellom samfunnets behov og bærekraft for de marine økosystemer. Men over tid ender vi opp med et stort press på disse områdene.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger