Hopp til innhold

Regjeringen ber 80 prosent av offentlig sektor bruke KI innen 2025

– Så urealistisk at jeg nesten må le litt, sier KI-forsker.

Karianne Tung

Digitaliseringsministeren Karianne Tung vil ha 80 prosent KI, men sier at det ikke vil føre til kutt i stillinger.

Foto: Sahara Muhaisen / NRK

Digitaliseringsministeren Karianne Tung har et ambisiøst mål: Innen 2025 skal 80 prosent av offentlig sektor ta i bruk kunstig intelligens (KI).

– KI er et av kjerneverktøyene for å fornye og forbedre offentlig sektor, mener hun.

Målet med 80 prosent KI, er at ansatte skal kunne fokusere på oppgaver de er spesielt gode til, mens KI tar hånd om de mer rutinepregede oppgavene.

– Vi trenger å frigjøre arbeidskapasitet til det som faktisk er viktig.

Fra 25 til 80

Offentlig sektor har lenge hatt som mål å bruke mer KI.

Ifølge ministeren benytter kun én av fire statlige virksomheter, som departementer og direktorater, seg av KI i dag.

Spesielt innen saksbehandling og helsevesenet har KI allerede vist seg nyttig. Det kan for eksempel gjøre det mulig å gå gjennom søknader raskere, finne ut om et bein er brukket eller lese MR-bilder tatt av hodet til MS-pasienter.

Denne KI-algoritmen markerer flekker (lesjoner) i hjernen til MS-pasienter.

Det gule er flekker som vokser.

De røde er nyoppståtte flekker.

Digitaliseringsministeren ønsker mer av dette.

– Vi må bruke mennesker der mennesker trengs, og teknologi der vi kan bruke teknologi, sier hun.

Karianne Tung er overbevist om at 80 prosent KI innen 2025, både er gjennomførbart og nødvendig.

– Vi har mange gode eksempler på at offentlige virksomheter allerede bruker KI i dag, noe som viser at det er mulig. Flere bør lære av dem som allerede gjør dette, sier hun.

Karianne Tung

Disse er Karianne Tungs forventninger og råd til virksomhetene som skal bruke KI.

Foto: Sahara Muhaisen / NRK

– Må le litt

Siden 2018 har postdoktor Lisa Reutter forsket på hvordan norsk offentlig sektor bruker KI. Hun mener det ikke er realistisk å øke bruken til 80 prosent på en forsvarlig, fornuftig og demokratisk måte innen neste år.

– Det er så urealistisk, at jeg nesten må le litt, sier hun.

Reutter sier vi først må finne ut hvilke problemer vi har. Deretter kan vi komme med løsninger.

– Det hjelper ikke bare å ønske seg mer KI. Vi trenger nok finansiering, kompetanse og klare politiske mål.

Lisa Marie Reutter, PostDoc ved Center for Tracking and Society ved Københavns universitet.

– Det er veldig vanskelig å si hvor mye KI skal vi ha, uten at vi vet hva vi skal bruke det til, sier Lisa Reutter.

Foto: Privat

Hun mener veiledninger fra myndighetene er for vage og kan forstås på mange måter. Det gjør det vanskelig for virksomhetene å omskape disse til verdifulle prosjekter.

– Lovgivningen er fortsatt uklar, også etter introduksjonen av AI Act, sier Reutter.

Et annet problem er mangelen på tilgang til høykvalitetsdata, som fører til at KI-modeller ikke alltid gir nøyaktige resultater. Dette kan være problematisk i arbeid som involverer mennesker tett.

– Det ser ut som ministeren ikke forstår kompleksiteten i det å lage KI som gagner samfunnet.

– Men hvis målet er at offentlig sektor skal bruke ChatGPT for å skrive e-poster raskere, så kan ministeren nå 80 prosent KI-bruk innen 2025, sier Reutter.

Les også Frykter unge bruker KI-psykologer: – Kan føre til desperate løsninger

Lars-Erik står ute. Foran han er det en brun stolpe. Bak ham er det en lengre trapp.

Kan leke med ChatGPT

Karianne Tung sier at det ikke finnes én universell løsning for alle virksomhetene i offentlig sektor.

– Hver enkelt virksomhet må finne sin versjon av KI som passer for dem.

Snakker vi om å integrere KI i systemene, eller vil det være nok å leke med ChatGPT?

– For noen vil KI bli sentralt for å effektivisere noen arbeidsoppgaver. Men for andre kan det være nok å teste ChatGPT eller CoPilot.

Mener du at de som bruker ChatGPT skal regnes innenfor målet om 80 prosent KI?

– Ja, jeg mener det. Men forventningene er høyere enn det. Vårt mål er at KI kan føre til høyere kvalitet og bedre tjenester for innbyggerne våre.

Hvordan bruker du som digitaliseringsminister KI i dag?

– Jeg bruker ChatGPT til research eller til å sammenstille fakta, sier ministeren.

Les også Overvåker robot­støvsugeren deg?

Robotstøvsuger

AKTUELT NÅ