Hopp til innhold

AstraZeneca-vaksinen permanent ut av vaksinasjonsprogrammet

Regjeringen skyver 25-39-åringene bakerst i vaksinekøen, tar AstraZeneca ut av vaksinasjonsprogrammet, og åpner for å gi Janssen-vaksinen til frivillige.

  • De mellom 18–24 år skal vaksineres tidligere, samtidig med de mellom 40–44 år
  • De mellom 25–39 år skyves bakover i køen
  • FHI anbefaler å fortsette geografisk skjevfordeling, og regjeringen vil følge denne anbefalingen (se hvilke kommuner som får flere doser lenger ned i saken)
  • Ingen yrkesgrupper prioriteres for vaksinasjon. Dette er i tråd med FHIs anbefalinger
  • AstraZeneca-vaksinen tas permanent ut av vaksinasjonsprogrammet
  • Janssen-vaksinen er fortsatt på pause, men tas ikke permanent ut av programmet
  • Janssen-vaksinen kan tilbys til frivillige, og den vil være gratis. Frivillige vil omfattes av pasientskadeordningen

– Regjeringen har konkludert med at AstraZeneca skal tas permanent ut av det norske vaksinasjonsprogrammet, sier Solberg.

Samtidig skal regjeringen fortsette å ha Janssen-vaksinen på pause, men vaksinen tas ikke permanent ut av vaksinasjonsprogrammet enda.

– Regjeringen ønsker å ha denne vaksinen på lager, i tilfelle en situasjon der man trenger større mengder vaksine ved et større utbrudd, sier Solberg.

Tar ikke Janssen ut permanent

For få dager siden ble det klart at regjeringens ekspertutvalg anbefalte å droppe både AstraZeneca-vaksinen og Janssen-vaksinen.

Utvalget, som var ledet av Lars Vorland, ville imidlertid gi de to vaksinene til frivillige. Men de var uenige om kriteriene. Flertallet i utvalget ønsket en restriktiv praksis.

Janssen-vaksinen er den eneste vaksinen som kan tilbys som en frivillig vaksine utenfor det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, har regjeringen konkludert med.

Regjeringen vil sende AstraZeneca til andre land gjennom vaksineavtalen med EU.

– Når vi tar AstraZeneca ut av programmet, er det viktig at disse kommer raskt til andre land, som trenger dem nå på grunn av høyt smittetrykk, sier Solberg.

De som velger å ta Janssen-vaksinen frivillig vil fortsatt være omfattet av pasientskadeordningen, ifølge statsministeren. Men det er mye på plass før den kan tilbys frivillig, sier hun:

– Vi må se om vi skal ha kriterier som gjør at enkelte grupper ikke kan ta den, sier statsministeren.

Se hele pressekonferansen her.

Prioriterer de yngste tidligere

Hun vil også ha på plass god informasjon om risiko. Helseministeren vil ha dialog med helsevesenet for å se hvem fysisk skal sette vaksinen.

Talen til Solberg var fullstappet av vaksinenyheter. I tillegg til hvilke vaksiner som skal brukes i Norge, har regjeringen også besluttet hvem som skal prioriteres:

Aldersgruppen 18–24 år vil vaksineres samtidig som de mellom 40–44 år.

Til slutt skal unge voksne mellom 25–39 år vaksineres, sier Solberg på pressekonferansen.

Det er i tråd med FHIs anbefalinger, som ble publisert i det pressekonferansen ble sparket i gang.

Smitten er høyest blant de unge, peker Solberg på. Hun sier også at unge som studerer har hatt det vanskelig i pandemien.

Og at de i begynnelsen av 40-årene har litt høyere risiko for et alvorlig sykdomsforløp.

– Hvis vaksineringen fortsetter etter planen, vil alle over 18 ha fått tilbud om vaksine i månedsskiftet juli/august, sier Erna Solberg på pressekonferansen.

Fortsetter geografisk skjevfordeling

FHI anbefaler også å fortsette den målrettede geografiske fordelingen og gi flere vaksinedoser til områder med høy smitteforekomst og mange sykehusinnleggelser over tid.

– FHI mener at noen få færre vil bli alvorlig syke dersom vi gir mer vaksine til de 24 kommunene på Østlandet som har hatt stort smittetrykk over tid, sier Solberg.

Fra før er det flere kommuner på Østlandet som får flere doser. Solberg sier regjeringen ønsker å følge FHIs anbefaling:

– Regjeringens beslutning har viktige forutsetninger: Vi må sikre at de kommunene som får færre doser i juni og begynnelsen av juli har kapasitet til å få tatt dette igjen i siste del av juli, sier Solberg.

De 24 kommunene på listen har hatt vedvarende høyt smittetrykk, ifølge FHI.

Forslaget til FHI innebærer at 319 kommuner vil få om lag 35 prosent færre doser enn befolkningsnøkkelen tilsier, i opptil 7 uker.

Anbefalte å droppe Janssen

Innbyggerne i disse kommunene utgjør om lag halvparten av Norges befolkning. 13 kommuner får ingen endring.

FHI har tidligere anbefalt at AstraZeneca-vaksinen tas ut av vaksinasjonsprogrammet.

AstraZeneca-vaksinen ble satt på vent i mars. Det skjedde etter at det ble rapportert om alvorlig blodpropp, lave blodplater og blødninger, hos personer som hadde fått vaksinen.

Det var totalt seks nordmenn som hadde samme sykdomsbilde etter å ha fått vaksinen. Fire av dem døde.

I tillegg ble det rapportert om lignende symptomer i en rekke andre europeiske land. Norske forskere fant en sammenheng mellom vaksinen og symptomene.

Mer enn 130.000 nordmenn fikk AstraZeneca-vaksinen før den ble satt på pause.

Janssen-vaksinen rakk aldri å komme til Norge før lignende symptomer ble oppdaget i USA.

AKTUELT NÅ