Hopp til innhold

Regjeringen forlenger permitterings­ordningen

Regjeringen foreslår å forlenge perioden med fritak fra arbeidsgiveres lønnsplikt under permittering ut oktober, med tilsvarende forlengelse av dagpengeperioden for permitterte.

Torbjørn Røe Isaksen (H) Stortinget behandler regjeringens krisepakke

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) forlenger permitteringsreglene ut oktober.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Fra før var permitteringsordningen forlenget til ut juni. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2020 foreslår regjeringen å forlenge ordningen. Dagens arbeidsmarked gjør at man trenger mer tid på å finne langsiktige løsninger, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Verdensøkonomien og økonomien i Norge er inne i en koronakrise. Det å få veldig mange tilbake på jobb veldig raskt har lite for seg nå. Vi trenger også mer tid til å tenke over hva vi skal gjøre på lengre sikt, for vi vet lite om hvordan arbeidsmarkedet og norsk økonomi vil være i høst, sier han til NRK.

Maksimal periode med fritak for lønnsplikt under permittering er på 26 uker i løpet av en 18-månedersperiode. Mange nærmer seg denne grensen nå.

Med utvidelsen vil arbeidstakere fremdeles kunne få dagpenger under permittering, selv om den opprinnelige maksperioden på 26 uker er brukt opp.

Bedriftene får dermed ikke regningen for permitteringsperioden frem til november.

Dette gjør regjeringen for å bidra til å hindre oppsigelser.

Kan ha uheldige konsekvenser

Regjeringen er klar over at forlengelse av permitteringsperioden også kan ha uheldige konsekvenser ved at bedrifter beholder ansatte permittert også i tilfeller hvor det ikke lenger er realistisk å ta alle tilbake i jobb.

– Permitteringsordningen vår er veldig bra hvis vi har et midlertidig dupp i en bransje, som vi forventer skal komme tilbake. Da kan vi beholde ansatte og kompetanse i bransjen. Men dersom vi må omstille eller endre deler av økonomien, kan vi i verste fall risikere å låse inne en del ansatte i en bransje som trenger færre ansatte på den andre siden av krisen, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Forlengelsen gjelder også for dagpenger og Arbeidsavklaringspenger som arbeidssøker. Også disse ordningene er fra før forlenget ut juni.

Over 400.000 søkt om dagpenger

For å bøte på krisen i næringslivet er det rullet ut en lang rekke tiltakspakker. De tre viktigste er:

  • Statlig garanterte lån til små, mellomstore og store bedrifter
  • Full lønn de første 20 dagene man blir permittert betalt primært av staten, og økte dagpengesatser
  • Kontantstøtte til næringslivet for å dekke store deler av faste kostnader

Det er tiltakspakker for flere hundre milliarder kroner til sammen.

Siden 12.mars har over 430 000 søkt om dagpenger, og ca 90% skyldes permitteringer.

LES OGSÅ:

AKTUELT NÅ