Hopp til innhold

Regjeringen flytter på 3,6 milliarder: Øker sosialstøtte og bistand

Det er enighet om revidert nasjonalbudsjett. 2,5 milliarder kroner tilbakeføres til bistandsbudsjettet. Og for bilister er det både gode og dårlige nyheter.

FERDIGE: Forhandlingslederne til Sp, Ap og SV. Leder Eigil Knutsen i finanskomiteen i midten, Geir Pollestad til venstre. Til høyre står Sosialistisk venstrepartis Kari Elisabeth Kaski.

– For noen familier er dette krevende økonomiske tider. Det tar vi på største alvor. Vår viktigste jobb er å sørge for en ansvarlig pengebruk som ikke bidrar til å legge økt press på renta, slik at boliglånene ikke blir dyrere enn varsla, sier Eigil Knutsen, leder av finanskomiteen for Arbeiderpartiet.

Han sier regjeringen må prioritere hardere for å holde orden i økonomien.

Kunne kuttet drivstoff med fire kroner

Regjeringen har fått mye kritikk for ikke å ta grep for å redusere drivstoffprisene.

Bensinpriser-010622-001

JUNI-PRIS: En bensinpumpe som viser over 25 kroner for bensin har blitt normalen.

Foto: Tore Lyngvær / NRK

Geir Pollestad i Senterpartiet sier at hvis de heller hadde brukt de 2,5 bistandsmilliardene til å kutte drivstoffprisene, ville det gitt fire kroner billigere drivstoff i to måneder:

– Jeg tror ikke det er det som skal til. Jeg tror folk er opptatt av den totale økonomien, og da har vi gjort en vurdering på hvor vi får mest igjen for pengene. Og det er ved å ha en politikk som gjør at vi ikke får stigende renter, og en politikk som gjør at folk får kompensert noe av strømutgiftene

Pollestad sier regjeringen ønsker å prioritere tiltak som gjør at de med lave inntekter skal få bedre råd.

Dette er elbil-fordelene

Regjeringen innfører moms på elbiler kun på kjøpsbeløp over 500.000 kroner, framfor på hele beløpet.

– Så er vi alle opptatte av, når vi nå begynner å redusere el-fordelene, at vi sikrer konkurransedyktigheten for elibeler i årene som kommer, slik at vi når 2025-målet som regjeringen har satt, sier Knutsen i Ap.

Avtalen innebærer at det neste år blir innført moms på alle elbiler over en halv million kroner. Momsfritaket for alle biler under dette beløpet skal holdes uendret frem til 2025.

Elbiler i Øst-Finnmark, Varangerbotn

EL I NORD: Elbiler parkert i Varangerbotn i Finnmark.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

I tillegg melder regjeringen at det sikres at konkurransefordelen til elbiler i alle personbilsegment opprettholdes.

Dette betyr at engangsavgiften trolig må økes for fossilbiler, for å ivareta konkurransefordelen for elbiler.

Opprinnelig ønsket regjeringen å innføre moms på alle elbiler, og i stedet operere med en tilskuddsordning gjennom Enova. Denne modellen er nå skrotet.

Bistandskritikk

Da revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem 12. mai møtte regjeringen kraftig kritikk fra norske bistandsorganisasjoner som mener de ikke ble hørt.

Revidert nasjonalbudsjett

PRESSEKONFERANSE: Kari Elisabeth Kaski (SV), Eigil Knutsen (Ap) og Geir Pollestad (Sp) holder pressekonferanse om revidert nasjonalbudsjett i Vandrehallen i Stortinget tirsdag morgen.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

SV reagerte kraftig på at regjeringen vil bruke fire bistandsmilliarder på flyktninger fra Ukraina her hjemme. Bistand har vært trukket fram som en hard nøtt å knekke.

Bistandsorganisasjoner demonstrerte utenfor Stortinget mot bistandskutt i regjeringens første forslag til revidert nasjonalbudsjett 2022.

DEMONSTRERTE: Bistandsorganisasjoner utenfor Stortinget protesterte mot bistandskutt i regjeringens første forslag til revidert nasjonalbudsjett 2022.

Foto: Adra Norge

Nå justerer altså regjeringen. Men støttepartiet SV er ikke helt fornøyde.

– SV ønsket jo i utgangspunkt å skjerme all bistand fra kutt, og vi skulle helst ha sett at kostnadene for å ta imot ukrainske flyktninger ble dekt inn blant annet ved å skrinlegge dyre og miljøfiendtlige motorveier, sier stortingsrepresentant Kari Kaski.

NØS: Folk protesterer i Kabul i Afghanistan i vinter. Millioner er i nød etter 40 år med krig, naturkatastrofer og fattigdom.

NØD: Folk protesterer i Kabul i Afghanistan i vinter. Millioner er i nød etter 40 år med krig, naturkatastrofer og fattigdom.

Foto: MOHD RASFAN / AFP

Mer sosialstøtte

Regjeringen skrur opp støtten til nordmenn som trenger det mest. Fra 1. juli prisjusteres sosialstøtte opp med 3,4 prosent, fra 1,3 prosent.

Det fremgår av budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og SV. Samtidig får flere bostøtte ved at det midlertidige regelverket videreføres i hele år.

Sparer iskanten

Det blir ikke boring nær eller i iskanten, siden tre oljeblokker i området ikke blir lyst ut i neste åpningsrunde.

Direktør i arbeidsgiverorganisasjon Norsk olje og gass, Torbjørn Giæver Eriksen, sier han er skuffet.

Iskanten på 80 grader nord

ISKANTEN: Det biologiske mangfoldet er særlig stort der hvor isen legger seg om Barentshavet. Mange mener oljeindustrien må holde seg unna dette området.

Foto: Arne Egil Tønset / NRK

Vi står midt i en energikrise hvor Europa skal kvitte seg med all russisk gass. Samtidig ber EU Norge levere så mye gass som mulig. Hvis Norge skal opprettholde et stabilt nivå på gassleveransene til Europa må vi fortsette å lete og finne mer gass. Da er det et uheldig signal å trekke tilbake leteområder på norsk sokkel.

Natur og Ungdoms leder Gina Gylver tar til motmæle:

Vi i Natur og Ungdom synes dette er kjempebra! EU har vært svært tydelig på at de ikke vil ha arktisk olje, fordi dette er ekstremt sårbare områder.

MDG på sin side mener regjeringen har langt igjen å gå på klima og miljø.

Det vi kommer til å se i løpet av året er at 40 planer for utbygging og drift blir sendt til godkjenning som følge av oljeskattepakken. Vi kommer ingen vei i klimapolitikken uten at regjeringen tar et oppgjør med norsk oljeindustri og oljeskattepakken, sier Lan Marie Nguyen Berg til NRK.

SV peker på flere klimaseiere, i tillegg til elbil og iskant, som partiet sier det har kjempet fram: 50 millioner til hurtigbåter, økt støtte til elvarebiler og en modell for fritak for avgift på avansert biodrivstoff ut over omsetningskravet.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT