Vil ha havarikommisjon for barnedødsfall

Redd Barna krever at det opprettes en «havarikommisjon» som skal granske uventede barnedødsfall som følge av grov vold eller omsorgssvikt.

Innslag fra Dagsrevyen

VIDEO: Redd Barna ønsker kommisjon ved uventede barnedødsfall

Redd Barna mener saken om den ti år gamle gutten som sultet i hjel på Mortensrud, viser at det er fortsatt et behov for en uavhengig kommisjon for å forebygge grove voldshandlinger og dødsfall.

«I de tilfellene der barn dør som følge av voldsutøvelse fra omsorgspersoner vil barnet som regel ha vært utsatt for vold i en lengre periode. Det kan være grunn til å undersøke om f.eks. skole, barnehage, barnevern eller helsevesen har vært bekymret for barnets omsorgssituasjon eller om familien f.eks. har vært i kontakt med krisesenter,» skriver Redd Barna i et brev til Justis- og beredskapsminister
Anders Anundsen.

– For dårlig samarbeid

– Gang på gang hører og ser vi forferdelige historier. Barn som dør på grunn av vold i hjemmet. Det er tankevekkende at i alle sakene vi har hørt om, så har mange visst hva som foregikk, mange har varslet, men det er ikke gjort noe, sier Janna Raanes, leder for Redd Barnas Norgesprogram.

Hun mener det er på tide å lære av transportsektoren og lage en ordning etter mønster av en havarikommisjon. Raanes vil at en slik kommisjon skal være tverrfaglig og snu alle steiner for å finne ut hva som har skjedd.

– Det er viktig at en slik kommisjon får tilgang til alt og alle på tvers av fagmiljøene. Justisdepartementet bør utrede hvem som skal sitte i en slik kommisjon, men det bør være medlemmer fra alle aktuelle fagområder., sier Raanes.

– Avhørsrett i alle etater

I brevet til regjeringen foreslår Redd Barna at et «havarikommisjon for barnedødsfall» skal kunne avhøre alle offentlige etater som kan ha hatt ansvar for å fange opp og forebygge vold/omsorgssvikt, og deretter vurdere etatenes arbeidsinnsats.

Allerede i 2010 foreslo organisasjonen at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet skulle nedsette et utvalg med mandat til å utrede en havarikommisjonsmodell for barnedrapssaker.

I 2011 kom det en lovendring som innførte en etterforskningsplikt for politiet når et barn under 18 år dør uventet, selv om det ikke er grunn til mistanke om straffbart forhold.

Innslag fra Dagsrevyen

VIDEO: – Kommisjonen må være uavhengig

– Må være uavhengig

Iftikhar Mahmood er forstander i Søndre Nordstrand muslimske senter. Han synes Redd Barna har kommet med et svært godt forslag. Han mener det er viktig at kommisjonen er uavhengig.

Mahmood tror at dersom kommisjonen blir på et nasjonalt nivå, så kan det være med på å skape en kunnskapsbase om slike saker. Dette kan bli et godt verktøy for det offentlige, mener han.

– Det bør være med fagpersoner innen politi, rettsvesen, barnevern og personer med lokal tilknytning, kanskje noen fra frivillige organisasjoner, sier Iftikhar Mahmood til NRK.

Også statssekretær i Justisdepartementet, Hans J. Røsjorde (Frp) synes Redd Barna kommer med en god ide.

Innslag fra Dagsrevyen

VIDEO: Hans J. Røsjordet støtter forslaget til Redd Barna.

Gutt døde av underernæring

Forslaget fra Redd Barna kommer i kjølvannet av dødsfallet til en 10-åring på Mortensrud i sommer.

Ifølge den endelige rapporten var gutten 131,5 cm lang og veide kun 14,8 kilo da han ble funnet død i sitt eget hjem på Mortensrud.

Politiet har siktet barnets mor for grov omsorgssvikt. Kvinnen ble innlagt på Dikemark og har siden vært under konstant observasjon.

Skolen og barnevernet har blitt bedt av Fylkesmannen og Fylkeslegen om å levere inn en rapport om egen innsats. Men ingen av de offentlige instansene i bydel Søndre Nordstrand har foreløpig blitt gransket etter dødsfallet.

10-åring funnet død i Oslo

En 10 år gammel gutt døde som følge av avmagring og uttørring i Oslo.

Foto: NRK/Privat

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger