Vil granske Viasat og Adecco etter NRKs avsløringer

Arbeidstilsynet ser alvorlig på tidligere Viasat-selgeres beskrivelser av en arbeidsplass preget av trusler, trakassering og ulovlig overtidsarbeid. – Dette er særlig alvorlig hvis det gjelder unge arbeidstakere, sier tilsynsleder Pål Lund.

Pål Lund i Arbeidstilsynet Oslo

Tilsynsleder i Oslo, Pål Lund, tar historiene som NRK har fått fortalt fra tidligere Viasat-selgere på alvor. Arbeidstilsynet vurderer nå tilsyn med saken.

Foto: Martin Zondag / NRK montasje

Pål Lund er tilsynsleder for Arbeidstilsynet i Oslo. Han reagerer med vantro på det tidligere Viasat-selgere forteller NRK om arbeidsforholdene ved avdelingen for nysalg.

– Dette er forhold som vi ikke har fått verifisert selv, men ut i fra det vi har fått lagt frem av påstander, så er dette mange uheldige og sterkt kritikkverdige arbeidsmiljøforhold, sier Lund til NRK.no.

De åtte tidligere arbeidstakerne NRK har snakket med var ansatt i Viasat gjennom bemanningsforetaket Adecco. De forteller om tvungen, ubetalt overtid, trakassering og trusler om oppsigelse. Flere mener opplever også at grunnlaget for oppsigelsen har vært ugyldig.

Arbeidstilsynet sier at de vil gå Viasats salgs-avdeling og Adecco etter i sømmene, som følge av NRKs avsløringer. Dersom Arbeidstilsynets egne undersøkelser gir grunn til mistanke om kritikkverdige arbeidsforhold, kan det bli aktuelt med tilsyn.

– Sånn som det er fremstilt for oss, så er dette ting vi har interesse av å følge opp. Vi vurderer tilsyn med saken, sier Lund.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Lucas Scott Andersen og anonyme eks-Viasat-ansatte

Lucas Scott Andersen og flere andre tidligere Viasat-selgere har fortalt om det de opplever som svært kritikkverdige arbeidsforhold.

Foto: Martin Zondag / NRK

– Særlig alvorlig med unge

Ifølge NRKs kilder er flertallet av selgerne ved avdelingen i begynnelsen av 20-årene. For mange av dem var selgerjobben i Viasat deres første møte med arbeidslivet.

– Med forbehold om at det som blir presentert for oss er riktig, så er dette alvorlige forhold som ikke skal være på en arbeidsplass. Jeg tenker at dette er særlig alvorlig hvis det er snakk om unge arbeidstakere, som kanskje har sitt første møte med arbeidslivet. Da skal det være ryddige forhold, sier Lund.

De tidligere selgerne beskriver ovenfor NRK at de ble «behandlet som dyr». De forteller blant annet at de ble truet med sparken dersom de ikke jobbet 11-12 timers dager.

En tidligere teamleder bekrefter at mobbing og trusler var en bevisst taktikk for å få selgerne til å jobbe mest mulig i en periode, for på den måte å få inn flere salg.

– Jeg var selv med på morgenmøtene, der vi tvang folk til å jobbe ulønnet overtid ved bruk av eksplisitte trusler om å få sparken, utskjelling og utpsyking. Folk ble forbruksvare, og det var en gylden regel at man skulle tyne selgerne for alt de hadde i fire måneder, før man erstatta dem med nye folk, sier den tidligere teamlederen i 20-årene.

Han ønsker å være anonym, av hensyn til sin nåværende arbeidsgiver.

Jobbet 400 timer overtid - gratis

Viasat-selgerne ansettes via bemanningsforetaket Adecco. I standard-kontrakten som tegnes mellom Adecco og selger, heter det at lønnen bestemmes av Viasat AS, at den ukentlige arbeidstiden er 37,5 timer og at «det utbetales overtidsgodtgjørelse iht bestemmelsene i arbeidsmiljøloven»

Arbeidsmiljøloven sier at overtidsarbeid skal betales med et tillegg til ordinær lønn på minst 40 prosent.

Loven forbyr også bruk av overtid som en fast ordning og slår fast at det må foreligge et «særlig og tidsavgrenset behov». Også da går det en grense for hvor mye overtid en arbeidsgiver kan pålegge sine ansatte, før det må inngås skriftlige avtaler mellom partene eller søkes om dispensasjon fra Arbeidstilsynet.

Maksgrensen for overtid uten slike avtaler er på 200 timer i løpet av ett år.

Flertallet av de åtte selgerne NRK har snakket med, oppgir å ha jobbet langt over grensen - ufrivillig og uten lønn.

En ung selger i begynnelsen av 20-årene oppgir at han jobbet det dobbelte – 400 timer overtid i løpet av fem måneder. Han jobbet 12 timer hver arbeidsdag fordi han følte seg presset til det – med provisjon av eventuelle salg som eneste betaling.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Hans Gjermund Gauslaa Infotjenester

Hans Gjermund Gauslaa i kompetansebyrået Infotjenester sier alvorlige brudd på arbeidsmiløloven kan medføre fengselsstraff.

Foto: Kristian Helgesen / Presse

– Uakseptabelt

Lund i Arbeidstilsynet mener arbeidsforholdene som blir beskrevet av de tidligere selgerne er uakseptable, og peker særlig på at Adecco, som har ansatt selgerne, har et viktig ansvar.

– Dette er uakseptabelt på enhver arbeidsplass, og arbeidsgiver har et ansvar for å forhindre at dette skjer, sier Lund.

Han påpeker også behovet for å ha rutiner som fanger opp varsling om arbeidsforhold.

Hvilke sanksjoner har dere mulighet til å ilegge, dersom det viser seg at dere kan dokumentere disse forholdene?

– Arbeidstilsynet er interessert i at det skal skje endringer, og at ting skal være på plass. Finner vi at dette er realiteter etter våre undersøkelser, kan det bli snakk om pålegg for å kreve endringer i praksis, sier Lund.

– Er det spesielt alvorlige forhold vurderer vi politianmeldelse. Nå snakker jeg helt generelt, jeg kjenner ikke til denne spesielle saken, annet enn slik den blir framstilt av NRK, presiserer tilsynslederen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

En tidligere teamleder i Viasat bekrefter overfor NRK at de truet og mobbet de ansatte for å få dem

En tidligere teamleder for telefonselgerne bekrefter ovenfor NRK at utskjelling og utpsyking ble brukt bevisst av lederne i Viasat.

Foto: NRK

– Helt klart grove brudd

Hans Gjermund Gauslaa er jurist i kompetansebyrået Infotjenester, og har arbeidsmiljøloven som spesialfelt. Han er ikke tvil om at det Viasat-selgerne forteller utgjør «grove brudd» på gjeldende lovgivning.

– Det er klart spesifisert i lovverket at det ikke skal jobbes overtid uten et tillegg i forhold til vanlig lønn. Det er det første bruddet, sier Gauslaa.

Han mener det er naturlig at Arbeidstilsynet vil åpne en tilsynssak mot Adecco og Viasat etter NRKs avsløringer.

– Også det at overtid ikke har blitt registrert er en klar feil i henhold til lovverket. I tillegg heter det ettertrykkelig at arbeidstakere ikke skal utsettes for trakassering.

– Kan medføre fengselstraff

Gauslaa mener det er vanskelig å si hvilke momenter i det de ansatte trekker frem som er mest alvorlige, men understreker at alvorlige lovbrudd kan anmeldes til politiet, enten av Arbeidstilsynet eller arbeidstaker.

– I så tilfelle kan dette medføre straff for arbeidsgiver. Alvorlige lovbrudd kan straffes med bøter eller fengsel i inntil tre måneder, forklarer Gauslaa.

Flertallet av selgerne NRK har snakket med hevder seg usaklig oppsagt, sier de ikke fikk skriftlig begrunnelse.

Lund i Arbeidstilsynet understreker at man som arbeidsgiver har anledning til å si opp arbeidstakere med saklig grunn, men påpeker at det er et krav at oppsigelsen skal være skriftlig.

Fikk 100.000 etter lange forhandlinger

Enkelte av NRKs kilder har fått etterbetalt hele summen de hadde krav på ved hjelp av advokat og lange forhandlinger med Adecco, etter at arbeidsforholdet var avsluttet.

En selger forteller at han omsider fikk etterbetalt 100.000 kroner for 800 overtidstimer som han hadde arbeidet uten lønn i løpet av litt over ett år.

Andre har bare fått etterbetalt en brøkdel av det de mener de har krav på.

Selgerne forteller at det er vanskelig å kunne dokumentere overtiden sin, fordi arbeidsgiver ikke registrerer overtidstimer.

Tilsynsleder Lund presiserer at arbeidsgiver har plikt til å føre opp all arbeidstid, også overtid.

– Dette skal være registrert, og det skal være tilgjengelig, også for Arbeidstilsynet, sier Lund.
AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger