NRK Meny
Normal

Adecco ble varslet om forholdene

Adecco sier til NRK at man har satt i gang egne undersøkelser, etter at det ble varslet om trakassering og trusler blant Viasat-selgere. – Dersom noen har misbrukt tillit vil dette få konsekvenser, sier Adeccos regiondirektør i Oslo.

Adecco og Viasat

Flere tidligere selgere ved Viasats avdeling for nysalg forteller om en arbeidsdag preget av ubetalt overtid og trusler om oppsigelse. Hans Jørgen Wang er regiondirektør i Adecco Oslo, som leier ut arbeidskraft til Viasat.

Foto: Presse/ Martin H. W. Zondag / Viasat/NRK

Flere tidligere selgere i Viasat slår alarm om arbeidsforholdene ved avdelingen for nysalg. Selgerne forteller om regelmessig og utstrakt bruk av overtid, der den eneste formen for lønn kom gjennom eventuelle salg.

Selgerne sier til NRK at man ble truet med oppsigelser dersom man ikke leverte nok salg, eller jobbet den mengden overtid som ble krevet. Enkelte forteller også om mobbing og seksuell trakassering.

Hans Jørgen Wang er regiondirektør for Adecco, som har hatt en kunderelasjon med Viasat siden 2008. Siden den gang har Adecco leid ut flere hundre arbeidstagere til selskapet.

Wang sier at Adecco i 2011 gjorde en større gjennomgang av forholdene ved alle Adeccos kunder. Dette etter at det ble avslørt at en av de største sykehjemskjedene her i landet, Adecco Helse, drev sykehjem basert på ulovlig bruk av overtid.

Hans Jørgen Wang Adecco

Hans Jørgen Wang, regiondirektør i Adecco, sier man ble varslet om at selgere i Viasat hadde jobbet ubetalt overtid i 2011.

Foto: Presse / Adecco

– Den gang ble vi gjort oppmerksom på at det ble jobbet overtid på denne avdelingen som ikke hadde blitt registrert inn til Adecco. Siden da har vi gjennomført kurs i arbeidsmiljøloven blant våre ledere i Viasat, sier Wang.

Han forteller at dette ble «tatt hånd om» ovenfor dem som hadde meldt fra om de hadde jobbet ubetalt overtid.

NRK vet at det har blitt utbetalt store summer, fra flere tusen opp til hundre tusen kroner, i kompensasjon for ubetalt overtid til tidligere ansatte i Viasat.

– Varslet for tre uker siden

Wang hevder Adecco fikk kjennskap til de øvrige problemene med arbeidsforholdene ved Viasats avdeling for nysalg for rundt tre uker siden.

– Dette er beskyldninger vi har tatt svært alvorlig, sier Wang.

Flere av selgerne NRK har vært i kontakt med hevder imidlertid at de varslet Adecco om problemer med arbeidsmiljøet i Viasat for for opptil ett år siden, men opplever at lite har blitt gjort.

NRK har blant annet tilgang til en e-post sendt fra en av de ansatte til Hans Jørgen Wang høsten 2011. I den heter det at de ansatte følte seg tvunget til å jobbe overtid.

– Jeg er ikke kjent med at det har blitt varslet om verken trakassering eller lignende tidligere. Varslingen vi mottok i fjor gikk på at det ble jobbet arbeidstid som ikke ble meldt til Adecco, sier Wang.

Wang sier dette ble fulgt opp, blant annet ved kursing, samt en presisering av hva som var forventet standard blant Adeccos ledere som jobber i andre bedrifter.

– Etter mitt skjønn har vi gjort det vi har kunnet for å følge opp våre ansatte hos Viasat. Dersom noen opplever noe annet, synes jeg naturligvis dette er beklagelig, sier Wang.

Tidligere Viasat-selgere

Åtte tidligere Viasat-selgere forteller NRK om trusler, trakassering og tvunget overtidsarbeid uten lønn hos sin tidligere arbeidsgiver. Lucas Scott Andersen (22) er en av få som tør å stå frem.

Foto: Gunn Evy Auestad / NRK

– Jobber med å få klarhet i fakta

Wang sier at Adecco nå har satt inn en konsulent som skal følge opp arbeidsforholdene ved Viasats avdeling for nysalg tettere. Dette i etterkant av den siste varslingen om blant annet trakassering og trusler for tre uker siden.

Wang forteller at Adecco nå er i kontakt med ansatte i Viasat, for å få «klarhet i fakta». Wang presiserer at det «overhodet ikke» er akseptabelt med trusler på en arbeidsplass, men sier dette ikke er noe Adeccos egne undersøkelser har bekreftet.

– Vi ønsker at alle som mener de har opplevd noe slikt, skal ta kontakt med oss. Det er den eneste måten vi kan gjøre noe med det. Så langt har vi ikke kunnet dokumentere noen tilfeller av press, sier Wang.

Vil ikke forskuttere

Han sier at Adecco har vært hos Viasat oftere den siste måneden, for å følge opp det siste varselet om arbeidsforholdene.

– Vi er veldig tilgjengelige, og er hos Viasat minimum hver fjortende dag, den siste måneden oftere. Vi fikk den første varslinga for tre uker siden, og tok umiddelbart grep for å finne ut av fakta i saken. Dette er svært alvorlige beskyldninger.

– Dersom det kan påvises at disse påstandene stemmer, hvilke følger vil det få for Adeccos avtale med Viasat?

– Jeg vil ikke forskuttere noen ting, men vi kommer til gå dette etter i sømmene. Dersom det viser seg at våre ansatte ikke har opptrådt i tråd med våre retningslinjer vil det få personalmessige konsekvenser. Alle Adeccos ansatte skal opptre i henhold til lover og regler, sier Wang.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger