Hopp til innhold

Reagerer på regjeringens nødrespirator-bestilling: «Kunnskapsløshet forkledd som handlekraft»

Lederen i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, er ikke nådig i sin kritikk av det statsminister Erna Solberg presenterte som en gladnyhet tirsdag.

Nødrespiratorer fra Lærdal Medical

En av de nye nødrespiratoren som ble vist frem hos Lærdal Medical i Stavanger tirsdag.

Foto: Arild Eskeland / NRK

«Er dette en tidlig aprilsnarr? Det var vanskelig å tro sine egne øyne og ører da statsminister Erna Solberg stolt kunne presentere dagens «gladnyhet».»

Slik begynner leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, sitt innlegg på Norsk Sykepleierforbunds nettsider etter at statsminister Erna Solberg tirsdag fortalte at regjeringen har bestilt 1000 nye, norskproduserte nødrespiratorer.

– Jeg er her i dag fordi jeg har en god nyhet. En gledelig historie å fortelle, en historie om dugnadsånd og produksjoner som fant hverandre, sa Solberg og fortalte at Forsvarets forskningsinstitutt sammen med bedriftene Lærdal Medical og Servi har utviklet en ny nødrespirator på rekordtid.

Leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, bruker sterke ord i sitt innlegg på Norsk Sykepleierforbunds nettsider.

Leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, bruker sterke ord i sitt innlegg på Norsk Sykepleierforbunds nettsider.

Foto: Faksimile

– Kan ikke brukes på koronasyke pasienter

I etterkant av pressekonferansen har reaksjonene strømmet inn til Lill Sverresdatter Larsen.

– Dette er kunnskapsløshet forkledd som handlingskraft fra regjeringens side, sier hun.

– Jeg er blitt kontaktet av en rekke bekymrede intensivsykepleiere, anestesisykepleiere og noen leger. Felles for dem er at det er vanskelig å se hva disse nødrespiratorene kan brukes til. De kan i hvert fall ikke brukes på koronasyke pasienter.

I sitt innlegg skriver Larsen:

«Dette er ganske langt fra det som kan kalles en respirator. Dette er en maskin som trykker på en Lærdalsbag. En maskin som kunne ha blitt funnet opp i 1950 og kanskje hjulpet polio-pasienter. Men grunnen til at polio-pasienter trenger pustehjelp er en ganske annen enn hvorfor Covid19-pasienter trenger det. Polio-pasientene var stort sett lungefriske, men hadde en nevrologisk respirasjonssvikt.»

Hun påpeker at koronasmittede pasienter som trenger intensivbehandling, er spesielt utfordrende fordi de ofte utvikler en betennelsesutløst lungesvikt.

– Covid19-syke pasienter har problemer med lungene, og da hjelper det ikke å bare håndventilere inn luft, sier Larsen.

– Nødrespiratorene Erna Solberg presenterte i dag, er egentlig bare en avansert Lærdalsbag. De er ikke egnet for pasienter som er smittet av koronaviruset. En respirator er knyttet til blant annet oppfølgingen av blodgassnivå og det å gi pasienten riktig oksygen i veldig kontrollerte former, noe som krever en høyere form for kompetanse.

Når NRK spør om ikke disse nødrespiratorene vil være bedre enn, i verste fall, ingen respirator for en koronasmittet pasient, svarer Larsen klart.

– Disse nødrespiratorene er ikke egnet til bruk på Covid19-smittede pasienter i det hele tatt. De kan kanskje til nød brukes på andre pasienter i et svært kort tidsrom før de behandles på intensivavdelingen, men altså ikke på koronapasienter, mener Larsen.

Heller ikke Norsk anestesilogisk forening lar seg imponere. I en pressemelding skriver de at nødrespiratoren vil innebære en «forringelse av kvalitet og pasientsikkerhet».

De mener nødrespiratoren er en «distraksjon fra de virkelige utfordringene», som er å ha nok kompetent personell på intensivavdelingene, nok fysisk plass og tradisojnelle respiratorer.

Ingen erstatning

Helseminister Bent Høie svarer slik på kritikken:

– Vi er helt enig med sykepleierforbundet at fagfolk og kompetanse er viktigst. Det var også statsministeren tydelig på. Derfor har vi satt i gang rekruttering og opplæring. Vi bevilger nå blant annet 40 millioner kroner til avansert simuleringsutstyr for å lære opp helsepersonell i intensivbehandling, sier Høie.

Helseministeren understreker at nødrespiratorene ikke skal erstate nåværende utstyr.

– Denne nødrespiratoren vil komme i tillegg til de ordinære respiratorene og kan brukes til pustehjelp og frigi de mer avanserte respiratorene til de pasientene som trenger det.

Flere reagerer

Overlege Hans Flaatten ved Haukeland universitetssjukehus ledet nylig et arbeid der antall intensivplasser i Norge er kartlagt.

Til NRK tidligere i mars sa Flaatten at Norge har rundt 250 intensivplasser og 550 overvåkningsenheter. Mangelen på intensivplasser knytter seg heller ikke bare til antallet respiratorer, men også areal, strøm- og gassforsyning, IKT og ventilasjon.

Flaatten sier til NRK tirsdag kveld at han reagerte på nyheten fra statsministeren, og at han tirsdag kveld satt i møte med andre i fagmiljøet. Han sier at de håper å komme med en uttalelse om respiratorene onsdag.

– Vi synes respiratorene så spesielle ut, og må vurdere om vi kan anbefale den for bruk. Det er for tidlig å uttale seg bombastisk om dette, sier han.

Anestesilege og nestleder i Norsk anestesiologisk forening, Jon Laake, er blant dem som har reagert på nødrespiratorene:

Laster Twitter-innhold

Håkon Bakke, lege i spesialisering i anestesi og førsteamanuensis ved Helgelandssykehuset, er også kritisk til nødrespiratorene på Twitter.

Hverken Laake eller Bakke har så langt besvart NRKs henvendelser om ytterligere kommentarer.

Understreker at det er nødrespirator

Fungerende assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad

– Jeg tror dette vil fungere veldig godt, personlig, men jeg har ikke sett detaljene, sier Nakstad til NRK.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / Håkon Mosvold Larsen

NRK har henvendt seg til Statsministerens kontor, men der viser de til Helse- og omsorgsdepartementet når det gjelder svar på kritikken.

Når NRK spør helseminister Bent Høie, viser han videre til assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

– Jeg kjenner ikke alle detaljene på disse respiratorene. Det de nok er bekymret for er om de kan levere høyt nok lufttrykk. Men hvis de kan det, er de antagelig gode nok til å kunne brukes som nødrespiratorer.

Nakstad sier at selv om han har doktorgrad på respiratorbehandling og vet hva som skal til, så må han se produksjonstegningene og detaljene før han kan uttale seg.

– Det er viktig å understreke at det er en nødrespirator, det er når du ikke har noe annet alternativ at du kan bruke de i kanskje en mellomfase mellom en ordentlig respirator, sier Nakstad.

– Kan frigjøre respiratorkapasitet til de alvorligst syke

– Det er bedre å ha respiratorer enn ikke å ha respiratorer, hvis man har behov for det. De kan også brukes på andre pasienter enn koronapasienter for å frigjøre respiratorkapasitet til koronapasienter.

Nakstad sier koronapasienter har ulik grad av respirasjonssvikt.

– Så selv om det vil være behov for en mer avansert respirator for de alvorligst syke pasientene, så tror jeg nok at en nødrespirator også kan brukes til en viss grad på pasienter med koronalungebetennelse.

– Ikke ferdigutviklet

De 1000 nødrespiratorene som regjeringen har bestilt er ikke ferdigutviklet, understreker fagdirektør i Helse Vest Eldar Søreide.

Stavanger Universitetssjukehus (SUS) mener fortsatt respiratorene kan ha potensiale til å redde liv.

– Jeg ønsker å understreke at dette er en prototype på en nød-respirator som kan tas i bruk dersom det ikke finnes noe annet ventilasjonstilbud tilgjengelig. I en slik situasjon mener vi at kortvarig ventilasjon med en ferdig utviklet og godkjent nød-respirator vil kunne være livreddende, og fungere som en bro til ventilasjon med intensivrespirator, sier Søreide.

Han er enig i at dette ikke er et alternativ til en moderne respirator. SUS har i en toukers-periode bidratt med faglige innspill fra anestesi- og intensivmiljøet til løsningen.

– SUS sine bidrag er ikke en godkjennelse av produktet, men innspill til den videre utvikling og testing av produktet, sier Søreide.

AKTUELT NÅ