– Topplederlederlønningene ødelegger den norske modellen

Topplederlønningene i Staten øker hvert år, samtidig som norske lønnsforskjeller blir større. Partiet Rødt raser over at alle snakker om økende klasseskiller, men at ingen gjør noe med det.

Moxnes

Bjørnar Moxnes, partileder i Rødt, mener det er en farlig trend at topplederlønna i offentlig sektor øker. Han foreslår et øvrig tak på lederlønningene, men dette er det så godt som ingen oppslutning om på Stortinget.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

I går kom endelige tall for lønnsoppgjøret som viser at statlige topplederlønninger drar fra resten av samfunnet.

– Jeg syntes det er helt meningsløst at en direktør i et helseforetak tjener femten ganger mer enn en sykepleier på et sykehus. Det ødelegger limet i den norske modellen og fører til større klasseskiller, sier Bjørnar Moxnes, partileder i Rødt.

Samme lønn som Erna

– Et fornuftig tiltak vil være å sette et tak på lederlønningene i statlige selskaper, foreslår Moxnes.

Tidligere i år fremmet også SV et liknende forslag for Stortinget, som ble kraftig nedstemt, både av et samlet Arbeiderparti og Høyre.

Moxnes mener det er besynderlig at politikere på begge sider av den politiske skalaen snakker om problemet med økende klasseskiller, men viser ingen tegn til handling.

Han vil at ingen toppledere skal tjene mer enn landets statsminister.

– Lederne i staten har et tungt ansvar, men ikke noe tyngre ansvar enn Erna Solberg, sier Moxnes.

– Bør ha lønnsfleksibilitet

Kristin Holm Jensen

Kristin Holm Jensen, statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet, mener venstresidens forslag om å sette et tak på lederlønningene i offentlig sektor er en dårlig idé.

Foto: (Torbjørn Tandberg/KRD)

Kristin Holm Jensen, statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet (H), mener det er viktig å unngå store lønnsforskjeller, men syntes det er feil å sette tak på topplederlønningene.

– Vi jobber for at lederlønnsutviklingen de siste årene skal være på linje med den vanlige lønnsutviklingen, for vi ønsker ikke store forskjeller. Men det er viktig å beholde og rekruttere gode ledere, og gi en rimelig lønnsutvikling for lederne og, sier Holm Jensen.

Hun mener at et lønnstak blir for rigid.

– Det vil forhindre at vi får tak i de beste lederne til de viktigste ansvarsområdene i staten. Og da bør vi ha fleksibilitet i lønnssystemet vårt, sier Holm Jensen.

– Lønnsledende adel

Rødt-lederen fnyser av statssekretærens utspill og mener at det er relativt lav etterspørsel av norske toppledere i det private, men også i utlandet.

Moxnes mener norske toppledere er like lite etterspurt i utlandet som norske toppfotballspillere.

– Dessuten, hvis du må ha mange millioner kroner for å gjøre en jobb, er det noe galt med motivasjonen din. Og i selskaper der fellesskapet er største eier må vi kunne forvente at det ikke blir en lønnsledende adel, sånn som det nå har blitt, sier Moxnes.

SISTE NYTT

Siste meldinger