– Store lønnsforskjeller skaper mer konflikter og mindre lojalitet

Norske toppledere tjener stadig mer enn sine ansatte. Kaia Storvik, nestleder i tankesmien Agenda, sier dette er en uheldig utvikling som kan gi mer konflikter og mindre lojalitet blant de ansatte.

Kaia Storvik

Kaia Storvik, nestleder i tankesmien Agenda sier Norge bør vurdere å innføre en grense som regulerer hvor stor forskjell det kan være på lønnen mellom en toppleder og en gjennomsnittlig ansatt.

Foto: Hilde Unosen / Dagsavisen / SCANPIX

Tidligere i dag kunne NRK fortelle om direktørlønningene i Helse Nord, som har økt med 24 prosent de siste fem årene.

Høyeste lønn har administrerende direktør Lars Vorland, som tjener nesten to millioner kroner i året. Til sammenligning har lønnen til en sykepleier med full ansinnitet økt med 16 prosent og er i dag på 427.000 kroner.

– Dette er veldig typisk for den utviklingen vi ser i Norge, der de som er på toppen har en høyere lønnsvekst enn en gjennomsnittlig ansatt, sier Kaia Storvik, nestleder i tankesmien Agenda.

– Ikke bra for verdiskapingen

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene for 2016, viser at lønnsforskjellene her til lands har økt de siste ti årene og at de fortsatte å øke fra 2014 til 2015.

Beregninger Tankesmien Agenda har gjort av veksten i lederlønningene mellom 1995 og 2013 basert på rapporter fra TBU, viser at topplederlønningene vokser raskere enn lønnsveksten generelt. Blant annet tjener de best betalte lederne i Norge 10-20 ganger så mye som en gjennomsnittlig industriarbeider.

– Et for stort sprik mellom toppledelsen og de øvrige ansatte er ikke heldig, verken for samfunnet eller for bedriftene selv. Store lønnsforskjeller gir mer konflikter, mer gjennomtrekk og mindre lojalitet. Det er ikke bra for verdiskapningen, sier Storvik.

Foreslår å innføre et forholdstak

De siste årene har politikere gang på gang sagt at de ikke ønsker en galloperende vekst i lederlønningene, likevel viser tallene at forskjellene på lønnslippene øker.

Storvik sier Norge bør vurdere å innføre en grense som regulerer hvor stor forskjell det kan være på lønnen mellom en toppleder og en gjennomsnittlig ansatt.

– Det er et system som har vært utredet og innført i enkelte bedrifter i USA. Det vil ikke være aktuelt i helseforetakene, forskjellene er ikke store nok, men det kan være et godt virkemiddel for andre selskaper.

Laster innhold, vennligst vent..

– Må gi styremedlemmene beskjed

Medlem av helsekomiteen på Stortinget, Tove Karoline Knutsen (A), sier en slik forholdsgrense høres interessant ut.

– Det er absolutt noe som kan vurderes. På nåværende tidspunkt er det nok ikke som er relvant for helseforetakene, men det kan være aktuelt for andre virksomheter. Det viktigste er at styrene får klar beskjed om at vi ikke ønsker en utvikling der lederlønningene stiger langt mer enn øvrige ansatte.

– Må kunne matche lønningene fra privat sektor

Administrerende direktør Lars Vorland er uenig i kritikken om at direktørlønningene er for høye.

– Når vi rekrutterer fra privat sektor er vi nødt til å kunne matche det lønnsnivået de hadde i sin tidligere stilling. Da må vi opp i godt over en million kroner for å kunne rekruttere de vi faktisk ønsker.