Hopp til innhold

PST: Kan være rundt 20 voksne og 20 barn med tilknytning til Norge i Syria og Irak

Nye tall om fremmedkrigere fra PST viser at det fortsatt kan være flere titalls personer med norsk tilknytning i Syria og Irak. 10 av dem er internasjonalt etterlyst av Norge, og PST ønsker dem pågrepet.

Markedet i Al Hol, Syria

Noen personer med norsk statsborgerskap eller tilknytning til Norge befinner seg fortsatt internert i leire i Syria, som Al Hol hvor dette bildet er tatt.

Foto: Christine Svendsen / NRK

– De som har begått straffbare handlinger vil vi pågripe og etterforske, sier PST-sjef Hans Sverre Sjøvold til NRK.

Det er et tydelig budskap om at de som eventuelt kommer tilbake til Norge vil måtte stå til ansvar for deltakelse i terrororganisasjoner.

PSt-sjef Hans Sverre Sjøvold

PST-sjef Hans Sverre Sjøvold forteller at de forsøker å ha oversikt over hvor alle de norske fremmedkrigerne er.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

PST-sjefen opplyser samtidig at de ikke aktivt forsøker å hente hjem noen fra Syria eller Irak for å straffeforfølge dem her i Norge.

De siste tallene Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sitter på baserer seg på at i overkant 100 voksne personer reiste ut fra Norge til Syria og Irak for å slutte seg til terrororganisasjoner.

Dette er de PST tror fortsatt kan være i området:

  • 6 voksne personer med norsk tilknytning befinner seg internert i leire i Syria, 4 av dem er norske statsborgere.
  • I leirene er det kjent at det nå er 4 barn av norske statsborgere, og 3 barn med norsk tilknytning.
  • I tillegg er PST kjent med rundt 20 barn med norsk tilknytning, men det er usikkert hvor de befinner seg eller om de fortsatt er i live.
  • 15 personer som anses som fremmedkrigere med norsk tilknytning av PST er det usikkerhet om hvor befinner seg, og om de er i live.
  • Totalt har PST nå internasjonalt etterlyst 10 personer med ønske om pågripelse for å ha deltatt i en terrororganisasjon.

– Er det vanskelig å føre bevis i slike saker der handlingene har skjedd langt unna Norge?

– Vi har ganske god erfaring med å hente fram bevis i slike saker, som selvfølgelig vil måtte behandles av domstolene, sier Sjøvold til NRK.

Døde eller returnert og arrestert

Samtidig som det fortsatt er en rekke personer med norsk tilknytning i Syria og Irak har mange av dem som reiste enten mistet livet i konflikten eller reist ut av området.

PST tror at rundt 40 personer som reiste ut nå er døde.

Ødelagt bil blant andre knuste gjenstander i et utbombet område ved IS siste landområde rundt Baghouz i Syria

IS siste landområder falt våren 2019 rundt byen Baghouz i Syria. Mange fremmedkrigere har mistet livet i kamper både der og i Irak.

Foto: Delil Souleiman / AFP

En del personer har kommet tilbake til Norge. 14 personer er domfelt i Norge etter terrorparagrafene.

Returnerte fremmedkrigere har flere ganger vært omtalt som en mulig trussel mot Norge i PSTs trusselvurderinger.

Trusselvurderingen for 2020 legges fram i dag kl. 13, og det vil da bli klart hvordan utviklingen blant norske fremmedkrigere vurderes av PST fremover.

PST vil dømme kvinner for deltakelse

Nylig hjalp norske myndigheter ei 29 år gammel kvinne hjem, sammen med to barn, fordi det var grunn til å tro at sønnen hennes var alvorlig syk.

Kvinnen ble pågrepet av PST i det hun kom til Norge. Hun er siktet og varetektsfengslet mistenkt for å ha deltatt i to terrororganisasjoner.

PST har uttalt at de på nåværende tidspunkt ikke tror hun har deltatt i militær aktivitet, men hun ansees likevel å ha deltatt terrororganisasjoner.

– Det vi må bevise for retten er medlemskap i en terrororganisasjon, sier PST-sjef Hans Sverre Sjøvold.

IS-kvinnen fotografert på Kastrup

Den norske 29-åringen kom hjem til Norge i januar, via blant annet Kastrup flyplass hvor dette bildet er tatt.

Foto: Roger Sevrin bruland, NRK

Kvinnen nekter selv for at hun har deltatt i IS, og sier hun bare har vasket klær og laget mat.

Dermed blir det nok et sentralt tema når saken kommer opp for retten om hun kan dømmes for slik aktivitet. Påtalemyndigheten har tidligere uttalt at også slik aktivitet kan regnes som deltakelse i IS.

– Det er et viktig tema i etterforskningen og i innehenting av bevis. Så blir det opp til domstolene å vurdere det, sier Sjøvold.

Anbefalte saker om temaet:

AKTUELT NÅ