Hopp til innhold

Dom: IS-husmødre straffes på samme måte som fremmedkrigere

Kvinner som har reist ned for å gifte seg med fremmedkrigere i Syria, skal straffes for deltakelse i terrororganisasjoner, fastslår fersk dom.

Aisha snakker med barn i leiren.

I FLYKTNINGLEIR: Aisha Shezadi ble pågrepet på vei til den tyrkiske grensen 31. oktober 2017. Etter fire måneder i fengsel, ble hun overført til flyktningleiren Al-hol, der hun nå befinner seg. Her snakker Aisha med barn i leiren.

Foto: Ole Dag Kvamme og Afshin Ismaeli

Den første dommen mot en IS-kvinne i Norge er nå rettskraftig. Ingen av partene valgte å anke avgjørelsen på fengsel i to år og ni måneder.

Fembarnsmoren som var asylsøker fra Somalia ble stoppet av politiet i Wien i Østerrike, med et falskt pass og et større pengebeløp. Påtalemyndigheten mener 31-åringen var på vei til Syria for å gifte seg med en norske fremmedkriger, som hun hadde et hemmelig forhold til.

Norsk fremmedkriger

VILLE GIFTE SEG: I dommen fra Oslo tingrett står det at kvinnen forsøkte å reise til Syria, for å gifte seg med denne norske fremmedkrigeren i terrorgruppa IS.

Foto: Politiet

– Dommen sier at det å reise ned til ISIL-kontrollert område og gifte seg med en fremmedkriger er en aktiv og kvalifisert deltagelse i en terrororganisasjon og dermed straffbart etter norsk rett, sier Jan F. Glent, embetsleder i Det nasjonale statsadvokatembetet.

Dommen slår altså fast at en husmor i IS-området kan bli likestilt med en fremmedkriger, sier førstestatsadvokaten. Rollene likestilles når det gjelder deltakelse i en terrororganisasjon.

Straffenivået vil bli avgjort av varigheten på oppholdet, oppgavene som ble utført, og rollen i organisasjonen.

Et titalls norske IS-kvinner

Jan F. Glent

FORNØYD MED DOM: Jan F. Glent, embetsleder i Det nasjonale statsadvokatembetet.

Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

NRK har laget en oversikt over norske fremmedkrigere i Syria. Rundt ti norske kvinner reiste ned og knyttet seg til ekstreme terrorgrupper.

De må forvente seg en lignende rettsprosess.

– For oss er det viktig fordi det er den første saken mot en kvinnelig deltager. Og det har vært en del debatt om kvinners rolle er en deltagelse eller ikke. Vi mener de skal likestilles med mannlige fremmedkrigere, og det har vi fått medhold i her i retten, sier Glent til NRK.

I dommen fra 1. mars står det:

«Retten er etter dette ikke i tvil om at det å reise til ISIL-kontrollert område og der gifte seg med en ISIL-fremmedkriger, utgjør et aktivt og kvalifisert bidrag til opprettholdelsen av terrororganisasjonen som omfattes av deltakerbegrepet i straffeloven § 136a».

Paragrafen trådte i kraft juni 2013.

– Det viser at det å slutte seg til terrororganisasjoner har en kostnad, og vi anser det slik at dette vil få en preventiv i fremtiden når tilsvarende situasjoner kan oppstå, sier Glent.

Rundt ti personer, hvorav en kvinne, er dømt for IS-deltagelse. Flere kvinner venter nå i Syria.

Norsk IS-kvinne og hennes to barn i interneringsleiren al-Hawl

FORBEREDT PÅ ETTERFORSKNING: Norsk IS-kvinne og hennes to barn i interneringsleiren Al-hol.

Foto: Christine Svendsen / NRK

Forberedt på mulig straff

De overlevende etter terrorkalifatet er nå internert i flyktningleirer. I Al-hol nordøst i Syria er det også flere norske kvinner og barn. Ei av dem NRK møtte for en måned siden tryglet om å få komme hjem.

Kvinnen giftet seg med de norske fremmedkrigeren Bastian Vasquez, som døde i 2015. Hun har nå barn på to og fire år, hvorav den eldste skal være syk.

Advokaten hennes har sendt flere brev til Utenriksdepartementet i et forsøk på å få henne hjem.

– Hun er forberedt på at hun kommer til å bli satt under etterforskning med en gang hun kommer hjem. Og at det kan bli en straff, sier advokat Bjørn Nærum.

– Vil det si at hun erkjenner straffskyld?

– Så langt er vi ikke kommet at det er tatt et standpunkt til det, svarer Nærum.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger