Hopp til innhold

PST: – Terrortrusselen mot Norge har økt

Aldri før har så mange personer reist ut fra Norge for å kjempe med militante islamistiske grupper som nå. PST frykter de vil vende hjem igjen med økt våpenkunnskap, kamptrening og lavere terskel for å bruke vold.

ISIL

TERRORGRUPPE: De militante islamistiske gruppene ISIL og Jabhat al Nusra er listet over terrororganisasjoner av FN. PST mener blant annet at en 22-åring fra Fredrikstad skal ha deltatt i krigen i Syria sammen med ISIL.

Foto: STRINGER/IRAQ / Reuters

Tirsdag legger Polities sikkerhetstjeneste (PST) fram sin åpne vurdering av hva de mener er truslene rettet mot Norge i 2014.

Størst er trusselen fra ekstrem islamisme, konkluderer PST.

De sier det dreier seg om 40 til 50 personer med norsk tilknytning, som de frykter kan komme i kontakt med rene terrororganisasjoner som ISIL eller Jabhat al Nusra, og delta i krigshandlinger som tortur og drap.

Operativ dreining i østlandsmiljø

– Vi vurderer terrortrusselbildet for 2014 som skjerpet, sier PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland til NRK.

Hun utdyper at den økte bekymringen knytter seg til økt radikaliseringsvirksomhet i et østlandsbasert, multietnisk miljø, og at flere nå enn tidligere reiser til Syria-konflikten.

– Det er en operativ dreining i miljøet som bekymrer oss. De kan lære seg å håndtere våpen, lære seg å lage eksplosiver, for så å dra tilbake til Norge med en mulig intensjon og kapasitet til å gjøre en voldelig, ekstrem handling her, sier PST-sjefen.

Frykter soloterrorisme

Ifølge PST oppstår problemet først når de jihadreisende vender hjem igjen. Frykten er at økt kamptrening og kunnskaper om våpen senere kan brukes mot norske interesser og myndighetspersoner.

– Vi er bekymret for faren for soloterrorsime fra personer som har røtter i ekstrem islamisme.

Marie Benedicte Bjørnland

Norges militære deltakelse i Afghanistan og Libya, samt karikaturstriden er noen av årsakene til at Norge blir ansett for å være en fiende og legitimt terrormål, sier PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland.

Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

Bjørnland sier Al Qaida fremhever symbolmål som ønsket mål for terrorhandlinger.

– Det kan være kritisk infrastruktur i for eksempel luftfartssektoren, som kan gi dem ønsket oppmerksomhet.

Høyeste prioritet for PST i 13 år

PST-sjefen sier et knippe personer allerede har vendt tilbake til Norge.

– Heltestatusen en del får når de har deltatt i jihad, kan også bidra til å øke rekrutteringa til miljøet, sier hun.

Hovedarenaen for rekruttering av nye medlemmer foregår på internett og i sosiale medier.

– Noen av dem som kommer tilbake til Norge ønsker kun en pause før de reiser ut igjen, mens andre er blitt desillusjonerte og har funnet ut at dette ikke er noe de ønsker å ta del i videre, sier Bjørnland.

Ifølge PST er de som reiser ut på Jihad:

  • En overvekt av unge menn, men også noen kvinner
  • Mange fra Østlandet
  • Ulik etnisk bakgrunn, også norsketniske konvertitter
  • De fleste som reiser ut, reiser til Syria

– Det er ikke slik at alle som reiser til Syria kommer tilbake som terrorister, men at faren øker ved at så mange har reist, poengterer Bjørnland.

Siden 2001 har PSTs høyeste prioritet vært å forebygge politisk motivert vold inspirert av ekstrem islamisme.

Norges militære deltakelse i Afghanistan og Libya, samt karikaturstriden er noen av årsakene til at Norge blir ansett for å være en fiende og legitimt terrormål.

Overvåker flere norske jihadister

I februar ble det kjent at en norsk islamist ble pågrepet av PST på Gardermoen, siktet for terrorvirksomhet i Syria.

Den 22 år gamle Fredrikstad-mannen skal ha deltatt i terrorvirksomhet i Syria sammen med ISIL og Al-Nusra, som begge står på FNs liste over terrororganisasjoner.

De har også forgreininger til Al Qaida. 22-åringen selv nekter for anklagene.

I oktober i fjor skal en annen norsk 23-åring ha deltatt i terroraksjonen mot et kjøpesenter i Kenya der minst 67 personer ble drept. PST forsøkte å stoppe 23-åringen før han dro fra Norge.

PST overvåker per i dag flere islamister i østlandsområdet. Etter det NRK kjenner til, skal mellom 15 og 20 norske jihadister ha returnert fra Syria til Norge.

– Hvor stor kontroll har dere på de ekstreme islamistene på Østlandet?

– Vi kan ikke si at vi har 100 prosent kontroll på alle individene. Det kan være mørketall, og personer vi ikke vet om, men vi har en rimelig god oversikt, svarer PST-sjefen.

Krisa i Syria øker trusselen mot Norge

For en drøy ukes tid siden la Etterretningstjenesten (E-tjenesten) fram si vurdering av hvordan ulike forhold utenfor Norges grenser påvirker risiko, farer og trusler for norske interesser.

Der kom det fram at mellom 40 og 50 personer med tilknytning til Norge har reist til Syria for å slutte seg sammen med ekstremistiske grupper.

Etterretningstjenesten mener terrortrusselen mot Norge og norske interesser i utlandet vil øke i 2014. Hovedårsaken er krisen i Syria.

– Vi er bekymret for mennesker som har vært i Syria, og tilegnet seg kunnskap. Mange har vært med i svært heftige kamphandlinger, sa generalløytnant Kjell Grandhagen.

Ifølge Grandhagen kan slike erfaringer «hardne mennesker».

– Denne trusselen er for tiden stigende, fordi vi vil se stadig flere returnere fra disse områdene.

E-tjenesten er særlig bekymret for at Al Qaida-tilknyttede grupper i Syria skal rekruttere vestlige og bruke dem i sine operasjoner.

– Det kan komme handlinger lang, lang tid etter at mennesker har returnert, sa sjefen for etterretningstjenesten.

Forhøyet trussel mot Norge

NETT-TV: Sjefen for den norske etterretningstjenesten, generalløytnant Kjell Grandhagen, forteller om trusselbildet.

AKTUELT NÅ