Hopp til innhold

PST-sjefen: – Skulle ønske politikerne satte seg inn i hva de ber om

Lagring og bruk av stordata er nødvendig for å følge stortingsmeldingen om terrorberedskap, mener PST-sjefen. Justisdepartementet vil ikke avvise forslaget – til tross for et klart stortingsflertall mot.

intervju

– Dette kommer i kjølvannet av stortingsmeldingen om terrorberedskap. Der ble det sagt at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) må kunne gjøre optimal bruk av åpne kilder.

PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland er forundret over at et stort flertall på Stortinget har gått ut og bedt både henne og PST glemme å få lov til å lagre og bruke såkalte stordata.

Tidligere i dag har stortingspolitikere fra regjeringspartiene Høyre og Frp, samarbeidspartiet Venstre og opposisjonspartiet SV gått hardt ut mot forslaget. Ap har stilt seg tvilende men avventende.

– Holder ikke med ti personer foran pc-en

– Hvis vi skal gjøre det vi har blitt bedt om i stortingsmeldingen holder det ikke å å tilsette fem eller ti personer som sitter foran hver sin pc og følger med på blogger og nettsteder, sier Bjørnland.

Hun sier sikkerhetstjenesten i så fall må få verktøy til å gjøre gode analyser om hvordan trusselbildet endrer seg, og det verktøyet er knyttet til nettopp lagring og bruk av stordata.

– Stortingspolitikerne er kritiske til forslaget. Hva tenker du om det?

Jeg skulle ønske de hadde satt seg inn i hva de egentlig ber om og begrunnelsen for det. Dette henger sammen med en stortingsmelding om terrorberedskap og skal brukes til trendanalyser, ikke til å finne enkeltpersoner. Samtidig tenker jeg at det er positivt at vi har oppegående politikere. Jeg er ikke fremmed for at vi får et nei, og da får vi en avklaring.

Hva er det du ser som stortingspolitikerne ikke har fått med seg?

– Det skal jeg ikke mene noe om. Jeg registrerer at man raskt trekker en konklusjon om at man ikke vil tillate dette. Da stiller jeg meg spørsmålet om man har sett sammenhengen med stortingsmeldingen, om man vet hva det innebærer for PST å bruke stordata, og om at dette handler om å gi oss materiale til å lage gode analyser og trendrapporter, sier Bjørnstad.

Justisdepartementet vil ikke avvise forslaget

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Vidar Brein-Karlsen (FrP)

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Vidar Brein-Karlsen (FrP) vil ikke avvise forslaget om bruk og lagring av stordata.

Foto: Justis- og beredskapsdepartementet

Til tross for stor motstand fra både egne stortingspolitikere, regjeringspartnere og et stort flertall på Stortinget blankt avviser forslaget til PST, nekter justisdepartementet å gjøre det samme.

– Vi er opptatt av at PST skal ha nødvendige verktøy for å løse samfunnsoppdraget de er satt til. Derfor tar vi med oss innspillet til PST når vi om ikke lenge skal legge frem en pakke med nye virkemidler for PST, sier statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) til NRK.

Han er klar på at det er PSTs rolle å spille inn hvilke hjemler og verktøy de mener er nødvendige, og at det er politikernes oppgave å veie dette opp mot andre hensyn, som for eksempel personvern.

Gitt at et stort flertall på Stortinget, inklusive dine egne partifeller og regjeringskolleger, avviser forslaget, er det ikke bortkastet tid og arbeid å vurdere det videre?

– Vi konkluderer ikke med noe nå. Vi vurderer dette forslaget slik som alle andre forslag fra PST. Nå har vi en sak til behandling og håper å komme med en sak til Stortinget med det vi mener er nødvendige verktøy for PST og politiet.

Datatilsynet sier dette er et ekstremt virkemiddel. Hvordan vil du karakterisere det?

– Jeg vil ikke komme med noen karakteristikker av dette forslaget, sier Brein-Karlsen.

AKTUELT NÅ