Hopp til innhold

PST mener russisk etteretning i Norge er en alvorlig trussel

TJUVHOLMEN, OSLO (NRK): Russiske etterretningsoffiserer forsøker å rekruttere nordmenn og går «under cover» i Norge for å hente ut informasjon, ifølge PST. De er bekymret for at norske interesser kan svekkes.

PST-sjef Benedicte Bjørndal sier at PST er bekymret for andre lands etterretningsvirksomhet i Norge.

PST-sjef Benedicte Bjørnland sier at andre lands etterretningsvirksomhet i Norge kan svekke Norge som nasjon.

PST legger i dag frem sin åpne trusselvurdering for 2015. Der trekker de for første gang frem at Russland og Kina driver etterretningsvirksomhet i Norge. Av de to vurderer PST at russisk etterretning har det største skadepotensialet.

– I et langsiktig perspektiv er det den trusselen vi beskriver som den mest alvorlige. Trusselen har potensial til å svekke oss som nasjon, svekke vår beslutningsevne, og vi fratas svært viktig kunnskap. Vi blottlegges med tanke på forhandlingsposisjoner, og det som burde forbli hemmelig og som er sensitivt for oss som nasjon, kan komme på avveie, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland til NRK.

Les også: – Vi ser et tydeligere russisk nærvær

Rekrutterer ansatte i departementer

Russisk etterretning søker blant annet informasjon om Norges og NATOs militære kapasitet og strategier. Denne innsikten kan styrke Russland militært.

For å skaffe seg informasjon jobber russiske etterretningsagenter med å rekruttere ansatte i departementer, norske utenriksstasjoner, norske delegasjoner i utlandet, politikere, forskere og i konsulentselskaper. Offiserene går i dekke av å være diplomater, journalister, næringslivspersoner eller turister.

– Er vi for naive?

– Det er ønskelig å ha en bevissthet rundt egen sårbarhet. Vi er et åpent samfunn, og det er verdier vi holder høyt. Samtidig så er vi sårbare. Det gjelder spesielt vår IKT-plattform i offentlig sektor, sier Bjørnland.

Ifølge PST er norske datasystemer generelt dårlig sikret og datanettverksoperasjoner kan ramme svært mange mål på en gang. Dermed kan store mengder sensitiv informasjon stjeles.

PST la i dag frem sin åpne trusselvurdering for 2015.

PST la i dag frem sin trusselvurdering for 2015, der de blant annet trakk frem Russlands etteretningsvirksomhet i Norge som en trussel.

Konsulentselskaper utsatt

PST trekker frem fremveksten av konsulentselskaper som en åpning for russisk etterretning til å innhente informasjon.

– I dag kan norske konsulentselskaper holde sine kundelister hemmelige og dermed potensielt skjule andre staters interesser. Det er ikke gitt at norske eller utenlandske konsulentselskaper vet hvem kunden egentlig er, eller hva som er oppdragets formål, heter det i trusselvurderingen.

– Tror du det finnes spioner innad i politikken eller i sikkerhetstjenestene i Norge?

– Vi skal i hvert fall være oppmerksomme for muligheten for både innsidere i offentlig forvaltning og i sentrale virksomheter, sier Bjørnland.

Les også: Økt russisk aktivitet i nord

Lyspunkt

AKTUELT NÅ