PST hever beredskapen i Norge

Økt usikkerhet etter terrorangrepene i Paris gjør at PST og Politidirektoratet denne uken har besluttet å iverksette deler av det norske terrorplanverket.

PST-sjef Benedicte Bjørnland står foran et PST-skilt

SKJERPER BEREDSKAPEN: PST og politiet øker informasjonsinnhentingen, men mener foreløpig ikke at det er grunn til å heve trusselnivået i Norge.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Vi har intensivert samarbeidet mellom det ordinære politiet, PST og Kripos for å innhente mer informasjon, vurdere og analysere trusselbildet i Norge, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland.

Beslutningen om å heve beredskapen ble tatt mandag.

– Vi ser etter informasjon knyttet til muligheten for at det skal befinne seg personer i Norge som har intensjon eller kapasitet til å utføre terrorhandlinger på norsk jord, sier Bjørnland.

Uendret trusselbilde

PST-sjefen understreker at de vurderer trusselbildet i Norge som uendret, men legger til at det alltid er usikkerhet i kjølvannet av terrorangrep.

– Når det har skjedd en terrorhandling på europeisk jord, vurderer vi det som mulig at det kan komme følgehandlinger og trusler om nye handlinger. Per nå har vi ingen opplysninger som tilsier endringer i trusselbildet i Norge, men vi ønsker å være føre var for å kunne avdekke om noe sånt skulle skje her, sier Bjørnland.

Norsk politi er i en forhøyet beredskapssituasjon. Mandag ble det bestemt at politiet over hele landet skal hjelpe PST med å samle inn informasjon.

– Sanker informasjon om asylsøkere

Et mål med den intensiverte informasjonsinnhentingen er også å få ytterligere opplysninger om asylsøkere som kommer til landet.

– Asyltilstrømningen til Norge er ekstraordinær. Politiets utlendingsenhet melder om betydelige kapasitetsutfordringer med tanke på å registrere opplysninger om asylsøkerne. At vi da også sanker informasjon om asylanter, gir oss et bedre bilde av hva vi står overfor og reduserer noe av usikkerheten, sier Bjørnland.

– Det kan være opplysninger knyttet til den enkelte asylsøker, hva som skjer på mottakene, og hvilke miljøer som eventuelt etablerer seg der. Det handler om å ha mindre usikkerhet knyttet til hva slags personer som kommer til landet vårt, og luke ut dem som eventuelt måtte ha en voldelig intensjon.

Foreløpig ligger det ikke an til at den endrede beredskapen får konsekvenser for cupfinalene i helgen.

– Vi har ikke etterretning per nå som tilsier at det er arrangementer som er spesielt utsatt, sier PST-sjefen.

Hever trusselnivået i Sverige

Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo opplyste i dag at de har besluttet å heve trusselnivået i Sverige til nest høyeste nivå. I en pressemelding fra Säpo heter det at trusselnivået er hevet som følge av hendelser i utlandet, og også fordi Sverige «har et stort antall personer som har returnert etter å ha deltatt i strid i Syria og Irak».

I Danmark har myndighetene hevet beredskapen til det nest høyeste nivået som følge av terroraksjonene i Paris fredag.

I Norge er altså trusselnivået foreløpig uendret.

– Det er ulike nasjonale bilder som tegner seg i Sverige, Danmark og Norge. Vi har gjort våre vurderinger basert på miljøet vi ser her, så må Sverige gjøre sine vurderinger, sier Bjørnland.

SISTE NYTT

Siste meldinger