PST: – Terrorister og Assad-agenter kan skjule seg blant flyktningene

Politiets sikkerhetstjeneste frykter at det kan ha kommet asylsøkere til Norge som har tilknytning til begge sider av konflikten i Syria.

PST-sjefen regner nå med at det kan ha kommet IS-medlemmer fra Syria til Norge i flyktningstrømmen.

BEKYMRET: PST-sjef Benedicte Bjørnland frykter at det kan skjule seg både IS-tilhengere og Assad-tilhengere i asylstrømmen til Norge, men at de ikke vet noe sikkert.

Hittil i år har det kommet 27.000 asylsøkere til Norge. Politiet har ikke full oversikt over identiteten til alle. Det bekymrer PST-sjef Benedicte Bjørnland.

– Vi anser det som sannsynlig at det har kommet folk som har kjempet på president Assads side i borgerkrigen til Norge, og det kan ha kommet folk med tilknytning til IS. Men det betyr ikke at de kommer hit med en intensjon om å utøve terror, sier hun.

Økt usikkerhet

Hun innrømmer at usikkerheten har økt etter terrorangrepene i Paris.

– Dersom det skulle vise seg at IS har endret sitt handlingsmønster og sender ut terrorister til Europa for å utøve terror, så vil det få følger for vår vurdering av trusselen, sier hun til NRK.

Men Bjørnland understreker at det ikke er bekreftet at det skjuler seg terrorister blant flyktningene som kommer.

– PST har per i dag ikke etterretningsinformasjon som underbygger en påstand om at det skal være mange terrorister blant flyktningene og asylsøkerne som kommer til Norge.

Redde for agenter

Syriske opposisjonspolitikere i Norge er engstelige for at også Assad-regimet sender agenter til Norge.

Hanan Albalkhe

ADVARER: Hanan Albalkhe i eksilgruppen Den syriske nasjonalkoalisjonen advarer om at syriske agenter skjuler seg blant strømmen av asylsøkere til Norge.

Foto: Mohammed Alayoubi/NRK

Hanan Albalkhe som en representerer eksilgruppen Den syriske nasjonalkoalisjonen i Norge, sier at de har kartlagt fire tilfeller i Norge hvor representanter for regjeringen i Syria har infiltrert flyktningstrømmen.

– Vi er redde for at disse skal følge etter opposisjonelle som har rømt fra Syria og ødelegge politisk, sier hun til NRK.

Bjørnland kan ikke bekrefte påstanden fra den syriske eksilgruppen om at det er kommet syriske agenter til Norge. Hun sier at de heller ikke har mottatt noen slik dokumentasjon.

I morges fortalte 29 år gamle Shazir Wajoukh til NRK at han flyktet fra Syria for å komme unna terrororganisasjonen IS. Han kom til Norge for en måned siden og frykter at IS-sympatisører følger etter.

Mer etterretning

Benedicte Bjørnland

PST-sjef Benedicte Bjørnland sier usikekrheten har økt etter angrepet i Paris.

Foto: Mohammed Alayoubi/NRK

Bjørnland sier at PST og Politidirektoratet i dag har hatt møte om å samarbeide tettere. Hun sier at også det internasjonale etterretningssamarbeidet øker.

Nato-sjef Jens Stoltenberg har i dag annonsert at alliansens 28 medlemsland skal samarbeide tettere mot ekstremisme og terror, men uten at han annonserte nye konkrete tiltak.

– Vi skal være på vakt, være tydelige og stå sammen, sa Stoltenberg da han talte i Brussel i dag.

Terrorangrepene i Paris gjør at PST nå arbeider med en ny trusselvurdering.

Da PST tidligere denne måneden varslet at trusselbildet i Norge var svekket, pekte de blant annet på at ekstremistmiljøet her hjemme hadde skrumpet inn.

Opp mot 20 norske fremmedkrigere skal ha blitt drept i Syria, og 13 som skal ha planlagt å dra eller kommet hjem fra Syria, sitter for tiden varetektsfengslet.

Vet ikke hvem de er

Allerede i mars varslet PST og Politiets utlendingsenhet om at medlemmer av militante islamistgrupper som IS, Boko Haram og al-Shabaab har søkt asyl i Norge.

Bjørnland innrømmer at det er stor usikkerhet knyttet til identiteten til flere.

– Vi arbeider med å skaffe oss en oversikt over miljøene her hjemme, også blant asylsøkerne, sier Bjørnland.

Hun oppfordrer folk som ser personer eller hendelser som vekker bekymring, for eksempel endrede handlingsmønstre eller ulovlige våpen, om å melde fra til PST eller politiet.

SISTE NYTT

Siste meldinger