Hopp til innhold

Undersøker om sykehjemssmitte i Oslo kan være mutasjon

Det har vært veldig mye smitte på kort tid på flere sykehjem i Oslo. Nå blir prøver undersøkt for å avdekke om det kan være snakk om den britiske mutasjonen.

Oslo Bjørvika

SMITTE PÅ SYKEHJEM: Det har den siste tiden vært uvanlig mye og rask smitte på sykehjem i Oslo. Nå blir prøvene undersøkt for det muterte koronaviruset.

– Da vi var nærmere jul hadde vi nesten ingen smittetilfeller på sykehjemmene i Oslo. Men rundt nyttår og framover nå så har vi hatt veldig mye smitte på sykehjemmene, sier avdelingsdirektør Henrik Mevold i sykehjemsetaten i Oslo til NRK.

Tall fra fredag viste at det totalt var 29 smittede sykehjemsbeboere i Oslo, samt 81 ansatte, ifølge Mevold.

Man befinner seg nå i en situasjon hvor smitten aldri har vært høyere på sykehjemmene i Oslo, sier han.

– Og så har jo dette skilt seg litt fra slik det har vært tidligere i pandemien, for vi ser jo nå at det har kommet veldig mange smittede raskt. Det har jo gjort at fra begynnelsen av januar sendte vi inn prøver til FHI for å få avdekket om vi også kan ha fått denne virusmutasjonen.

Venter på prøvesvar

Særlig har det vært mye smitte ved Solvang helsehus, hvor 21 ansatte har blitt smittet den siste tiden. Nærkontakter er blitt sendt i karantene, og alle ansatte blir testet for å være på den sikre siden.

Mevold sier at de jobber med å sikre at de har tilstrekkelig bemanning for ansatte som er smittet eller i karantene.

Nå har det gått et par uker siden de sendte inn prøvene, og svarene er ennå ikke kommet. Sykehjemsetaten er i løpende dialog med FHI, sier Mevold.

– Vi håper at vi får svar på våre prøver raskt, og spesielt når vi ser situasjonen i Nordre Follo, sier han.

Prioriterer sykehjemsprøver

Tidligere tok det opp mot 14 dager før man fikk svar på om prøvene viste om det var den britiske mutasjonen.

Camilla Stoltenberg

SYKEHJEM-TESTER: FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier at FHI prioriterer prøvene som er sendt fra sykehjem.

Foto: Terje Pedersen / NTB

I Danmark og Storbritannia har man kunnet forkorte denne prosessen til noen få dager. Det samme har nå FHI gjort.

– Vi har sagt at vi vil prioritere å se på prøver fra Oslo, kanskje særlig der hvor det er utbrudd i sykehjem, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til NRK.

– Følger FHI nå ekstra nøye med på steder hvor det oppstår store smitteutbrudd på uvanlig kort tid?

– Det har vi gjort en god stund, og det er den type prøver vi har prioritert, sier hun.

Vil endre testmetode

Nå vil FHI endre testmetode, og de vil undersøke mulighetene for at vanlige koronatester også skal kunne avsløre mutasjoner i koronaviruset. Dette gjøres allerede i Storbritannia.

Testing Aker

ENDRE TESTMETODE: FHI vil endre den vanlige testmetoden slik at den også vil kunne avdekke det muterte viruset.

Foto: Stian Lysberg Solum / N

– Ambisjonen er å endre testmetode slik at alle positive koronatester også avslører om det dreier seg om en av de nye virusmutasjonene. Da vil vi også kunne ta i bruk denne metoden i sykehuslaboratoriene, sier FHI-direktøren.

Hun sier at det ikke er uventet at den britiske mutasjonen ville kunne spre seg ukontrollert også i Norge. Stoltenberg sier imidlertid at de er vesentlig mer forberedt denne gangen, enn de var da pandemien startet.

– Hva er forskjellen på situasjonen 12. mars og nå?

– Likheten er at det er pandemi og at vi hele tiden streber etter å holde den under kontroll. Forskjellen er at vi har lært oss å leve med pandemi slik at kommunene, befolkningen, myndighetene, vet mer og kan mye mer når det gjelder å håndtere det, sier Stoltenberg.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ