Hopp til innhold

Prisen på Frps valgløfte: 10,6 milliarder

Fremskrittspartiet spurte hva det ville koste å innfri egne valgløfter om avgiftskutt på blant annet alkohol og tobakk. Svar: 10,6 milliarder kroner årlig i tapte inntekter for staten.

Nordmenn på tur til sysmstembolaget.

Fremskrittspartiet vil kutte kraftig i avgiftene på alkohol og tobakk. Høyre advarer.

Foto: Geir Olsen

Alliansepartner Høyre vender tommelen ned for Frps krav om nye og kraftigere kutt i avgiftene på såkalte grensehandelsvarer.

– Over 10 milliarder kroner er mye mer enn det som vanligvis flyttes på i en budsjettforhandling, så det er store summer. Vi vil heller bruke disse pengene på andre ting enn å fjerne avgiftene på alkohol og tobakk, sier Høyres helsepolitiske talsperson Sveinung Stensland til NRK.

Det er Finansdepartementet som står bak det ferske regnestykket. Bestillingen kom fra Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Erlend Wiborg. Han ville vite hva det koster å senke avgiftene på alkohol og tobakk til svensk nivå samt fjerne helt den særnorske emballasjeavgiften på drikkevarer.

Svaret har mange nuller: 10 600 000 000 kroner.

Sveinung Stensland

Høyres Sveinung Stensland har lite til overs for Frps valgløfte om storstilt avgiftskutt på alkohol og tobakk.

Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

Vil ha hjemmebrenning: MDG-politiker vil gjøre hjemmebrenning lovlig: – Vi må ta diskusjonen nå

Vil kutte mer

10,6 milliarder er fire ganger så mye som Frp klarte å flytte på i hele revidert nasjonalbudsjett før sommeren. Da ble det gjort omdisponeringer for i alt 2,6 milliarder kroner.

Og en slik prioritering vil spise opp mye av det frie økonomiske handlingsrommet i statsbudsjettene for neste stortingsperiode, ifølge regjeringens egen perspektivmelding. Der står det at dette handlingsrommet vil krympe til rundt 4 milliarder kroner årlig i gjennomsnitt fram mot 2030.

Men Fremskrittspartiets andre nestleder Terje Søviknes mister ikke motet av Finansdepartementets regnestykket. Han viser til at Frp i avtalen om revidert nasjonalbudsjett før sommeren klarte å få regjeringen med på 4,8 milliarder kroner i årlig påløpte avgiftsreduksjoner på grensehandelsvarer.

- Vi ønsker å ta de siste 10 milliardene også, for å få norske avgifter ned på svensk nivå, slik at vi kan sikre norske arbeidsplasser i handelsnæringen. Og så er det jo et poeng at vi andre bor lenger unna svenskegrensa, skal få tilgang til disse varene til samme pris som de på Østlandet, sier Søviknes til NRK.

Avgiftskuttene som Frp allerede har fått på plass omfatter blant annet at avgiften på sukker og sjokoladevarer ble avviklet, at avgiften på alkoholfri drikke ble redusert med 50 prosent, at avgiften på snus ble kuttet med 25 prosent og avgiften på øl og vin redusert med 10 prosent.

Terje Søviknes

Frp-nestleder Terje Søviknes mener det er realistisk å gjennomføre avgiftskuttene i løpet av de neste fire årene.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Svenske-quiz: Quiz: Er du klar for å reise til Sverige igjen?

Omsetningsvekst

Frp-nestlederen mener erfaringene med koronastengte grenser viser hvor store konsekvensene er av handelslekkasjen til Sverige. Uten handleturene over grensa har butikkene på norsk side opplevd en eventyrlig vekst.

To dagligvarekjeder kan tjene som eksempel på det bransjeorganisasjonen Virke har påpekt, nemlig at grensehandelen er en betydelig utfordring for norske arbeidsplasser.

- Mens mange bransjer har hatt tøffe tider og har vært nødt til å permittere, har dagligvarebransjen totalt hatt en stor vekst. Det gjelder også for Kiwi, som totalt økte omsetningen med 22 prosent i 2020, sier Nora Mile Helgesen i Kiwi til NRK.

Omsetningsveksten ga seg utslag i mange nyansettelser, faktisk flere enn 2 000.

- 1. januar 2020 hadde vi 11.917 medarbeidere, mens vi 31. januar 2020 hadde hele 13.952, sier Helgesen.

Coop Øst, som eier butikker på det sentrale Østlandet, ansatte 524 nye medarbeidere i fjor.

- Coop har sammen med resten av dagligvarebransjen hatt en stor omsetningsvekst under koronapandemien, mye grunnet stengte grenser, men også fordi folk har spist hjemme fremfor på restaurant, kantine på jobb og lignende. Dette har ført til økt sysselsetting, sier Silje Verlo Alisøy i Coop Norge til NRK.

Frykter følgene: Frykter jobbene forsvinner når grensene åpnes

- Uklar effekt

Butikker som holder til nær grensa, opplevde naturlig nok sterkere vekst enn andre. For butikksjef Øyvind Sæle Larsen i Kiwi på Grålum i Sarpsborg bød 2020 på en vekst i omsetningen på nær 50 prosent.

For Fremskrittspartiet er det et poeng å vise til at tapte inntekter for staten i noen grad svares ut av økt omsetning i Norge - for eksempel ved at norske momsinntektene øker.

Men dette og andre såkalte ringvirkningseffekter oppveier ikke kostnaden ved avgiftskuttene, konkluderer Finansdepartementet, som blant annet viser til beregninger som Menon Economics foretok på oppdrag av arbeidsgiverorganisasjonen Virke i fjor.

Ifølge Finansdepartementet er det dessuten usikkert hva slags effekt det har for grensehandelen å innføre avgiftskuttene som Frp tar til orde for. Her viser departementet blant annet til følgende:

* Rundt en tredel av grensehandelen i 2019 var knyttet til innkjøp av mat og dagligvarer. Her er norsk landbrukspolitikk og tollvernet langt viktigere enn avgiftene.

* Det generelle prisnivået er lavere i Sverige enn i Norge.

* Det er søndagsåpne butikker i Sverige, med et annet og i mange sammenhenger rikere vareutvalg.

Butikksjef Øyvind Sæle Larsen i Kiwi på Grålum i Sarpsborg opplevde en omsetningsvekst på nær 50 prosent i fjor. Foto: Odd Skjerdal/NRK

Butikksjef Øyvind Sæle Larsen i Kiwi på Grålum i Sarpsborg opplevde en omsetningsvekst på nær 50 prosent i fjor. Foto: Odd Skjerdal/NRK

DÅRLIGERE FORHOLD: Forholdet mellom svensker og nordmenn har blitt dårligere, mener Strömstad-ordfører

Helsekonsekvenser

Helsemessige og sosiale omkostninger ved økt forbruk er en hovedgrunn for de høye norske avgiftene på alkohol og tobakk. I sitt svar til Fremskrittspartiets stortingsgruppe trekker finansminister og Høyre-nestleder Jan Tore Sanner nettopp fram dette hensynet:

- Reduserte avgifter kan føre til økt forbruk, advarer han.

Til dette argumentet har Frp-nestleder Terje Søviknes følgende kommentar:

- Sist jeg sjekket så var alkohol- og nikotinnivået i pils og tobakk kjøpt på svensk side, akkurat det samme som på norsk side. Spørsmålet er jo her om alle i Norge, ikke bare de som bor langs grensa, skal få tilgang til disse varene til et fornuftig prisnivå.

Foto: Lars Chr. Wallace /NRK

Frps Terje Søviknes mener alle i hele landet bør ha tilgang til rimeligere alkohol og tobakk, ikke bare dem som bor nær grensa til Sverige.

LEGGES NED ETTER 100 ÅR: Har levd av grensehandel i over 100 år – i dag tok koronaen knekken på butikken

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger