Hopp til innhold

Positiv til forslag om å fengsle unge lovbrytere: – Unge bruker vold som sitt språk

Justisminister Jøran Kallmyr vil gjøre det enklere å dømme ungdom under 18 år til noe som ligner fengselsstraff. Oslo-politimester Beate Gangås er enig i at man trenger nye metoder for å håndtere unge gjengangere.

Vold i Oslo lørdag kveld

SPRES I SOSIALE MEDIER: Skjermdump fra en video som har blitt spredt i sosiale medier. To personer legges i bakken av flere personer i Oslo sentrum i helgen. Skadeomfanget er ukjent, ettersom hendelsen ikke skal være en av de elleve som er anmeldt.

Foto: Privat / Privat

19 personer er pågrepet etter 12 voldshendelser i helgen og mandag. I flere av voldsepisodene mener politiet at en gruppe gjerningspersoner har gått til angrep på ett offer, tilsynelatende uten foranledning.

– Det er snakk flere personer som går løs på ett menneske med slag og spark. Vi skal ikke ha det slik, uavhengig av skadeomfanget, sier Beate Gangås, politimester i Oslo politidistrikt, til NRK.

Oslo-politimester Beate Gangås

– Mange unge bruker vold som sitt språk, man filmer voldshendelser, og sprer det i sosiale medier. Det er ikke en utvikling vi ser lyst på, sier Gangås.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Oslo-politiet opplyser at de mistenkte er mellom 16 og 30 år gamle. De fleste er norske statsborgere, sier Gangås.

– Bruker vold som sitt språk

Politimesteren påpeker at etterforskning vil avdekke de nøyaktige omstendighetene rundt de mange voldshendelsene.

Samtidig er hun tydelig på en farlig ungdomskultur er et bakteppe for en del av voldsepisodene.

– Vi ser at det er en økning av bruk av vold i ungdomsmiljøer. Det er bekymringsverdig. Mange unge bruker vold som sitt språk, man filmer voldshendelser, og sprer det i sosiale medier. Det er ikke en utvikling vi ser lyst på, sier Gangås.

Oslo-politimesteren påpeker at hun mener Oslo er en trygg by, og viser til at svært få ungdommer, rundt tre prosent, begår kriminalitet.

Utfordringen er at disse ofte begår mye kriminalitet.

– Det er snakk om rundt 160 stykker. Disse begår flere straffbare handlinger, sier Gangås.

politihuset

16 personer ble pågrepet i de 11 voldshendelsene politiet har registrert i hovedstaden denne helgen.

Foto: Jonas Sætre / NRK

Frihetsberøvelse

Søndag kveld tok justisminister Jøran Kallmyr til orde for at det må bli enklere å ilegge unge lovbrytere mellom 16 og 18 år en form for fengselsstraff.

Justisminister Jøran Kallmyr

– Unge lovbrytere må bli tatt vekk fra sitt miljø. Det er ikke en fengselsstraff der man skal sitte med andre hardbarkede kriminelle, det må være i henhold til barnekonvensjonen, sier Kallmyr om forslaget å gjøre det enklere å fengsle unge.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Kallmyr påpeker at forslaget ikke skal bety at unge lovbryterne må sone i regulært fengsel, med det han omtaler som «yrkeskriminelle».

– Relativt få ungdommer begår mange straffbare handlinger. De blir tatt gjentatte ganger, og blir sluppet ut gjentatte ganger. De må få en konsekvens at de slår til noen. De må ikke lære at politiet ikke har en hjemmel til å putte dem i fengsel fordi er under 18 år, sier Kallmyr.

På spørsmål om tilbudet skal være frivillig, svarer han «nei, og det er litt av cluet».

– Men det er ikke en fengselsstraff der man skal sitte med andre hardbarkede kriminelle, det må være i henhold til barnekonvensjonen, sier Kallmyr på Dagsnytt 18 mandag.

– Trenger alternative mekanismer

Oslos politimester er enig i at det trengs nye metoder for å få stoppet unge voldsmenn som begår gjentatte straffbare handlinger.

– Begår ungdom vold, så må det få en reaksjon. Det er ikke noen adekvate tilbud til unge under 18 år. Vi trenger alternativer, slik at vi kan ta dem ut av kriminelle miljøer, sier Gangås.

På direkte spørsmål om Gangås støtter Kallmyrs forslag om at det må bli enklere å ilegge ungdom mellom 16 og 18 år en form for fengselsstraff, svarer Gangås «ja».

– Det er noen utfordringer når det er snakk om personer under 18 år. Det er ikke noen fasit at barn skal fengsles. Men vi trenger alternative måter å få tatt disse ut av voldsmiljøene på. Vi trenger mekanismer som gjør at vi kan hjelpe ungdommene mot seg selv, og da må det gjøres en jobb hos politikere og andre myndigheter.

– Slik det er nå, har vi ikke et adekvat tilbud til disse ungdommene.

Laster Twitter-innhold

Kriminolog: Kan gi negativ spiral

Professor Thomas Ugelvik

Professor Thomas Ugelvik er skeptisk til om Kallmyrs forslag vil gi noen effekt når det gjelder unge voldsutøvere.

Foto: Pressebilde

Thomas Ugelvik er professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, ved Universitetet i Oslo.

Han påpeker at internasjonal forskning tyder på at unge lovbrytere som må sone i fengsel, ofte kommer tilbake. I tillegg viser forskningen at en tidlig fengselsdom kan sende unge inn i en negativ spiral, ifølge Ugelvik.

– Men når man tenker på de lovbruddene Kallmyr tenker på her, hadde man uansett ikke blitt fengslet spesielt lenge. Det er heller snakk om uker eller måneder, og da er det vanskelig å tenke seg at disse ungdommene vil komme ut av soningen med et helt nytt perspektiv på livet, sier Ugelvik.

– Bunnlinjen er at man skal være veldig forsiktig med å fengsle unge lovbrytere, og jeg er veldig skeptisk til om det vil ha noen positiv effekt.

– Uprofesjonelt av Kallmyr

Petter Eide (SV)

SVs Petter Eide mener det er uprofesjonelt av Kallmyr å foreslå at det skal bli enklere å fengsle unge lovbrytere.

Foto: Martin Roaldsø / NRK

SVs stortingsrepresentant Petter Eide mener forslaget til justisministeren er helt uholdbart, og antyder langt på vei at det har blitt lagt frem i affekt.

– Det er veldig lite profesjonelt av justisministeren, som også er jurist, å komme med et slikt skudd fra hofta. Han lanserer i tillegg forslaget på en kveld, der hans egen slektning er angrepet, sier Eide.

Kallmyr ble selv pårørende i en av hendelsene, etter at hans onkel ifølge VG ble angrepet på Romsås T-banestasjon, med kutt i ansikt og hode som konsekvens.

Eide mener man foreløpig ikke vet nok om helgens voldshendelser til å kunne stille en god «diagnose». I tillegg påpeker Eide at det ikke finnes forskning som viser at frihetsberøvelse av unge gir mindre gjentakelse av kriminalitet.

– Det er tydelig i internasjonale konvensjoner at man bare fengsler barn i nødstilfeller. Det å gjøre det til et normaltilfelle er et brudd på norsk lov og FNs barnekonvensjon.

Justisministeren avviser kritikken.

– Jeg har holdt avstand til den episoden (med onkelen), og understreker at jeg var pårørende i den sammenhengen. Vi holder på med en krimomsorgsmelding, og det er der vi er i gang med å vurdere et slikt tilbud.

– I og med at dette var en voldshelg, var det naturlig å vise til at politiet tar de samme personene gjentatte ganger, og at de trenger en måte å håndtere det på, sier Kallmyr.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT