Hopp til innhold

Politimann vil straffe flere mobbere: – Mobbing er vold, og vold er straffbart

Stig Andersen påpeker at medvirkning til selvmord er straffbart, og stiller spørsmålet: «Kan mobbing noen ganger sidestilles med drap?» Førstestatsadvokat Jørn Maurud kjenner ikke til at problemstillingen har vært prøvd i norsk rett.

Stig Andersen, spesialetterforsker Oslo politidistrikt

ENGASJERT: Stig Andersen er etterforsker i politiet, men sier det er personlig engasjement som har fått ham til å engasjere seg i mobbesaken.

Foto: Privat

– Det er åpenbart for meg at mobbing er vold. I forlengelsen av det blir et naturlig spørsmål for meg: Kan mobbing være drap? Jeg mener å se at det kan være like alvorlig, i alle fall om man snakker om strafferamme, sier Andersen.

Han mener politiet må være mer observante når det gjelder å avdekke om mobbing kan være en medvirkende årsak til selvdrap.

– Medvirkning til selvmord kan gi lovens strengeste straff, 21 års fengsel. Det kan drap også, påpeker Andersen.

– Ikke et barnefenomen

Han jobber til daglig som spesialetterforsker i seksjon for digitalt politiarbeid i Oslo politidistrikt, men understreker at han uttaler seg som privatperson og student ved Politihøgskolen og NTNU.

Andersen forklarer at det var personlig engasjement som fikk ham til å ta opp temaet mobbing i en kommentar i fagbladet Politiforum.

I innlegget skriver Andersen at mobbing er et alvorlig samfunnsproblem, og viser til at Folkehelseinstituttet (FHI) i 2016 rapporterte at om lag 63.000 skoleelever mobbes regelmessig.

Samtidig mener Andersen det er viktig å ikke behandle mobbing som et fenomen som bare opptrer blant barn og unge.

– Det blir ofte omtalt som et barnefenomen, men mobbing treffer oss alle sammen i hverdagen. Det kan være på fritidsaktiviteter, på jobb eller andre steder, sier Andersen, som viser til en FHI-gjennomgang gjort for noen år siden.

I den ble det slått fast at mellom 500 og 600 personer tar livet sitt hvert år. Hvor mange av selvmordene som har bakgrunn i mobbing er ikke kjent.

Andersen trekker også fram en rekke ulike saker, som NRKs omtale av mobbesaker i Drangedal, VGs saker om spesialundervisning og truslene mot Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese, for å illustrere hvor omfattende mobbing er som problem i Norge i dag.

Drangedal tiårige skole

Flere tidligere elever har fortalt om omfattende mobbing ved Drangedal tiårige skole. Minst 20 tidligere elever har bedt advokat Vibeke Hein Bæra om hjelp i forbindelse med saken.

Foto: Anne Lognvik

– Flere må anmelde

Andersen mener det må en holdningsendring til, både i politiet og blant folk flest, for å straffe dem som mobber.

Mobbing kan ha kjempealvorlige konsekvenser, mobbing er vold, og vold er kriminelt – og straffbart, slår Andersen fast.

Han legger til at lovverket i dag, slik han vurderer det, allerede er godt nok til å straffe mobberne.

– Intensjonen i lovverket er ganske åpenbar. Det er ulovlig å utøve vold, og det straffer vi. Men det må en holdningsendring til for å skape bevissthet rundt at mobbing er en form for psykisk vold. For at flere mobbere skal kunne straffes, mener Andersen det er helt avgjørende at flere anmelder mobbing til politiet.

Ane Mari Braut Nese, ordfører Klepp

Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese fortalte tidligere i år om omfattende hets i forlengelse av den opphetede bompengedebatten i kommunen.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Politiet etterforsker kriminelle handlinger, det er jobben vår. Men for å komme i posisjon til å etterforske og straffeforfølge, så må det meldes. Politiet er ikke på alle skoler eller arbeidsplasser, og vi observerer ikke alle disse hendelsene som kan være mobbing og kan være straffbart. Da må alle og enhver være mer bevisst og agere deretter.

Statsadvokaten: – Ikke prøvd i retten

På spørsmål ressursknappheten i politiet gjør at det vil være lite hensiktsmessig å forfølge mobbesaker, spesielt om gjerningspersonen er under strafferettslig lavalder, svarer Andersen at det er noe «andre må svare på».

– Noe av målet til politiet er at kriminalitet skal forebygges. Vi lærer som barn at det er farlig løpe ut i veien, for da kan man bli påkjørt. Hvis vi lærer at det å være slemme mot hverandre kan være farlig, så har vi kanskje forebygget noen av skadene, sier Andersen.

statsadvokat Jørn Maurud

Førstestatsadvokat Jørn Maurud.

Foto: NRK

Jørn Maurud, leder for Oslo statsadvokatembeter, sier det ikke finnes en egen straffebestemmelse om mobbing i norsk lov, men forklarer at det dekkes av andre punkter i straffeloven.

Maurud sier at det å undersøke bakgrunnen for et selvdrap er normal etterforskningsprosedyre, men erkjenner at problemstillingen er uvant for politiet.

– Men mobbing som motiv er ikke veldig vanlig, og det må nok en del til før man er i stand til å avdekke at det er systematisk mobbing for selvdrapet, sier Maurud.

– Har slik medvirkning vært prøvd for retten?

– Nei, ikke så langt jeg kjenner til. Om det er holdepunkter for det, så er det klart at det bør etterforskes. Men det er sjeldent vi får noen konkret indikasjon på at mobbing har vært et motiv, sier Maurud.

Kongen om mobbing

– Jeg har snakket mye om mobbing, og jeg har ikke tenkt å gi meg med det, sa kong Harald i sin nyttårstale 31. januar 2017.

Ulstein kommune er på nytt dømt i saka som gjeld mobbing av Glen Børge Løset Flø medan han gjekk i grunnskulen. Kommunen er dømt til å betale 1,3 millionar kroner i erstatning.

Ulstein kommune ble i 2016 dømt for andre gong i saka som gjeld mobbing av Glen Børge Løset Flø medan han gjekk i grunnskolen. Kommunen er dømt til å betale 1,3 millioner kroner i erstatning.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ