NRK Meny
Normal

Politiet får bruke hemmelig Krekar-bevis

SLOTTET (NRK): Regjeringen sier ja til at politiet kan legge frem en gradert PST-rapport i lagmannsretten. Kongen i statsråd godtar at retten kan utnevne en «særskilt advokat» for mulla Krekar - men vedkommende kan verken snakke med Krekar eller Meling.

Regjeringen vurderer nå om politiet kan legge frem en gradert PST-rapport i lagmannsretten. Kongen i statsråd vil trolig utnevne en «særskilt advokat» for mulla Krekar - men hun eller han kan hverken snakke med Krekar eller Meling.

Det hemmelige Krekar-beviser ble behandlet i Kongen i statsråd på Slottet i formiddag.

Oslo tingrett har konkludet med at det ikke er urimelig eller i strid med menneskerettighetene å tvangsbosette Krekar på Kyrksæterøra. Borgarting lagmannsrett skal behandle ankesaken, og i rettsbehandlingen av anken ønsker politiet å legge frem en hemmelig rapport fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

For å få tilgang til den graderte rapporten, må advokaten være sikkerhetsklarert. Den «særskilte advokaten» skal ivareta Krekars interesser, men får verken snakke med mullaen eller forsvareren hans, advokat Brynjar Meling.

«Det settes som vilkår for samtykket at bevisene bare skal gjøres kjent for den særskilte advokaten, jf. utlendingsloven § 133», står det i et referat fra Kongen i statsråd.

Hverken Oslo-politiet, Oslo tingrett, Borgating lagmannsrett, Justis- og beredskapsdepartementet eller Statsministerens kontor kan opplyse om hvem som blir «særskilt advokat» i saken.

Ifølge Justisdepartementet er det retten som utnevner denne advokaten - Kongen i statsråd godkjenner kun at bevisene kan brukes og at retten kan utnevne en «særskilt advokat».

Etter det NRK kjenner til, er det ikke kommet noen begjæring til Borgarting lagmannsrett om oppnevnelse av «særskilt advokat.»

– Det er Borgarting som skal utnevne særskilt advokat for Krekar. Etter det jeg forstår, vil politiet gjøre henvendelse om dette til lagmannsretten en av de første dagene, når spørsmålet nå er avklart i statsråd, sier kommunikasjonssjef Irene Ramm i Oslo tinghus.

Flere Krekar-saker i retten

Det pågår nå flere saker mot Krekar. To av dem skal avgjøres av retten:

  • Krekars anke av vedtaket om tvangsbosetting på Kyrksæterøra. Oslo tingrett mener politiet kan pålegge Krekar å bo utenfor Oslo. Saken blir mest sannsynlig behandlet i Borgating lagmannsrett neste uke.
  • Krekar ble i går kveld pågrepet og siktet for å ha oppfordret til straffbar handling og for trusler. Arrestasjonen kommer som en følge av uttalelser som Krekar kom med i et stort NRK-intervju som ble publisert denne uken. Krekar blir fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett klokken 14 i ettermiddag.

I tillegg til dette er Krekar mistenkt for å ha kommet med nye trusler mot Halmat Goran i et tv-intervju med kurdisk tv – et intervju som ble sendt for noen uker siden. I 2012 ble mulla Krekar dømt for trusler mot blant andre Halmat Goran. Krekar truet Goran fordi han brente Koranen.

Politi-aksjon mot Krekar i går

Kokken 20.45 i går kveld gikk sivilkledde politifolk fra Operativt avsnitt i Utlendingsseksjonen i Oslo-politiet til aksjon for å arrestere Najmuddin Faraj Ahmad, best kjent som mulla Krekar. Krekar er siktet for å ha oppfordret til straffbar handling. Fredag formiddag ble siktelsen utvidet, til også å gjelde trusler.

Politiet ransaket leiligheten til Krekar sent i går kveld:

Krekar ble pågrepet utenfor leiligheten, uten dramatikk. Flere sivilkledde politibetjenter tok seg inn i Krekars leilighet torsdag kveld. De gjennomsøkte leiligheten og tok med seg flere poser fra leiligheten. Uniformert politi holdt vakt utenfor mens leiligheten ble gjennomsøkt.

SIKRET BEVIS: Sivilkledde politifolk fra Utlendingsseksjonen i Oslo-politiet gjennomsøkte i går kveld leiligheten til Krekar, og tok med seg flere poser og kasser med beslag. Foto: Simon Solheim/NRK

Gruppen som den utnevnte adokaten tilhører kalles «kjelleradvokatene». De er sikkerhetsklarert, slik at de kan gå gjennom hemmelige dokumenter i et avlyttingssikkert rom i kjelleren i tinghuset i Oslo.

Politiinspektør Vegard Rødås i Oslo politidistrikt mener at mulla Krekars rettssikkerhet er godt ivaretatt gjennom ordningen med «særskilt advokat». Det er Meling ikke enig i:

– Vi vet ikke hva vi skal forsvare oss mot. Det er et rettssikkerhetsproblem, sa Meling til NRK da det hemmelige beviset ble kjent tirsdag.

Dei som fornærmar islam, fortener å døy, seier mulla Krekar i eit NRK-intervju. Mullaen støttar norske ungdommar som krigar for IS, og han seier han vil sende ei gåve til den som tek livet av ein av kurdarane han tidlegare er dømt for å ha truga.

Se hele intervjuet med mulla Krekar. I intervjuet med NRK sier Krekar også at han vil sende en gave til den som tar livet av én av kurderne han tidligere er dømt for å ha truet.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger