Hopp til innhold

Pilotene og de kabinansatte tapte mot Norwegian i Høyesterett

Arbeidstakerorganisasjonen Parat tapte på alle punkter i saken mot Norwegian i Høyesterett. – Kan få dramatiske konsekvenser for arbeidstakere, sier leder Vegard Einan i Parat.

Norwegian-fly

Norwegian vant i Høyesterett mot arbeidstakerorganisasjonen Parat.

Foto: Johan Nilsson / AFP

Etter en tre år lang konflikt mellom fagforeningen Parat og flyselskapet Norwegian, konkluderte Høyesterett i dag med at Norwegian ikke har det formelle arbeidsgiveransvaret for pilotene og de kabinansatte.

Kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian sier til NRK at de er fornøyde med dommen.

Lasse Sandaker-Nielsen, informasjonsdirektør i Norwegian.

Kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian.

Foto: NRK

– Norwegian har vært gjennom en sterk vekst og har bygd et globalt flyselskap med utgangspunkt i Norge. Med Høyesteretts dom kan selskapet og de ansatte sammen arbeide videre til beste for både passasjerer, ansatte og selskapet.

– Vi håper at vi nå kan se framover og sammen med de ansatte og deres fagforeninger og finne løsninger som trygger arbeidsplasser i Norge i fremtiden.

– Dramatiske konsekvenser for arbeidstakere

Leder Vegard Einan i Parat sier til NRK at de er veldig skuffet over dommen, og varsler nå at de vil bringe saken inn på Stortinget for å endre arbeidsmiljøloven.

Han sier at han allerede har vært i kontakt med stortingspolitikere som vil fremme lovendring.

– Det er nødvendig å sikre arbeidstakeres rettigheter i arbeidslivet på en bedre måte fremover.

– Hva betyr dommen for de ansatte?

– Det betyr i prinsippet at enhver arbeidsgiver kan organisere seg på en slik måte at de fjerner arbeidsgiveransvaret. Det kan få dramatiske konsekvenser. De ansatte kan blant annet miste muligheter til karriereutvikling, og alternativ jobb dersom man er syk eller gravid.

Vegard Einan

Leder Vegard Einan i Parat sier at de er veldig skuffet over dommen i Høyesterett.

Foto: Peter Kuzinski/NRK

Sandaker-Nielsen i Norwegian sier de forventer at både Parat og politiske myndigheter forholder seg til dommen fra Høyesterett.

– Vi er sikre på at våre kolleger i selskapet ønsker ro nå etter flere rettsrunder og vi håper at Parat legger ned stridsøksen og løfter blikket framover til beste for egne medlemmer og for selskapet.

– Svært bekymringsfullt

Både Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Norsk Flygerforbund har vært partshjelpere i saken.

Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund

Forbundsleder i Norsk Flygeforbund, Yngve Carlsen, mener dommen lar Norwegian organisere seg vekk fra arbeidsgiveransvaret.

Foto: Norsk Flygerforbund

Forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund sier de frykter at dommen vil ha store negative konsekvenser for luftfarten og hvordan flyselskap organiserer sin virksomhet.

– Ved at Norwegian nå får medhold i at det lar seg gjøre å organisere seg bort fra arbeidsgiveransvaret, risikerer vi at stadig flere arbeidsgivere innenfor andre bransjer kan la seg inspirere til å ta i bruk denne modellen. Det er svært bekymringsfullt.

Nestleder Peggy Hessen Følsvik i LO sier at de er klart uenige i Høyesteretts vurdering.

Peggy Hessen Følsvik.

LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik forklarer at LO har vært partshjelper i saken fordi de mener den er av prinsipiell karakter for utviklingen av norsk arbeidsliv.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Vi mener at lovverket gir en beskyttelse mot en slik pulverisering av arbeidsgiveransvaret. Men når Høyesterett har kommet til en annen konklusjon er dette helt klart et politisk spørsmål. Nå må vi få en presisering av arbeidsgiverbegrepet i lovverket.

Lysbakken: – Et politisk ansvar

Partileder Audun Lysbakken (SV) sier partiet frykter at dommen kan få dramatiske konsekvenser for norsk arbeidsliv.

– Vi kan ikke ha det slik at noen reelt sett kan være din arbeidsgiver, men juridisk ikke har noe ansvar. For SV er det helt avgjørende å bekjempe utviklingen mot et «løsarbeidersamfunn».

– Da er det fundamentalt at den som er den reelle arbeidsgiver har det hele og fulle ansvar for arbeidsforholdene til sine ansatte. Det er et politisk ansvar å sørge for at det er slik norsk arbeidsliv blir fremover.

Arendalsuka 2018

Partileder Audun Lysbakken i SV ønsker å hindre en utvikling mot det han kaller et «løsarbeidersamfunn».

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Han legger til at stortinget og regjeringen er nødt til å gå nøye inn i dommen for å se hva som er nødvendig å gjøre politisk.

Fryktet at arbeidsplasser måtte flyttes

De kabinansatte og pilotene tok saken til retten for å få dom på at det er morselskapet Norwegian Air Shuttle ASA som er deres arbeidsgiver.

De kabinansatte og pilotene er i dag ansatt i henholdsvis Norwegian Cabin Services Norway AS og Norwegian Pilot Services Norway AS.

Parats medlemmer vant i tingretten, men tapte i Borgarting lagmannsrett og anket derfor dommen inn for Høyesterett.

– Dersom fagforeningen får gjennomslag for sitt krav, vil det kunne kreve en omorganisering til en modell som ikke er bærekraftig for framtid, sa kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian i oktober.

I tillegg sa han at Norwegian i verste fall kunne bli tvunget til å avvikle sin norske virksomhet, og at arbeidsplasser da ville måtte flyttes ut av Norge.

AKTUELT NÅ