Hopp til innhold

Papirtap etter kronekollaps: – I realiteten har vi mistet mer enn en femtedel av oljeformuen

Oljefondet er tilsynelatende mer verdt enn ved årsskiftet, til tross for at finansmarkedene har vært i fritt fall. Det er en illusjon som skyldes at vår egen valuta har kollapset.

Johan Sverdrup

Johan Sverdrup-feltet åpnet i januar 2020. Nå er oljefondet i fritt fall.

Foto: Tom Little / AFP

Oljefondets hjemmesider er fondet i skrivende stund verdt 300 milliarder kroner mer enn ved årsskifte.

Tilsynelatende har Oljefondet klart seg bedre enn alle andre investorer gjennom børskrakket.

Problemet er at det er en illusjon.

Robert Næss er investeringsdirektør i Nordea Investment Management

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea.

Foto: Nordea

For ingenting av det fondet eier er notert i norske kroner. Årsaken til illusjonen er at verdien av vår egen valuta har kollapset.

Sjelden har utviklingen vært mer misvisende enn nå. I realiteten har vi mistet mer enn en femtedel av oljeformuen vår, sier investeringsdirektør Robert Næss i Nordea.

Oljefondets eiendeler har stupt i verdi siden nyttår.

Fondet eier aksjer i 9000 aksjeselskaper, og har store investeringer i statsgjeld, selskapsgjeld og eiendom i utlandet.

* Tall for torsdag 19.3.2020 er ikke med i grafen.

Trolig største verdifall noensinne

Regnestykker Næss har satt opp for NRK viser at mens fondet i norske kroner er tre prosent mer verdt enn ved nyttår, er realiteten målt i amerikanske dollar eller euro en helt annen.

Oljefondet var ved utgangen av fjoråret verdt om lag 1149 milliarder dollar. Nå er sannsynligvis fondet verdt omkring 882 milliarder dollar. Det innebærer en nedgang på 23 prosent.

Verdifallet er så stort at tapet på papiret tilsvarer verdien av statsbudsjettet for 2020 to ganger.

At det er et papirtap betyr at verdiene kan komme tilbake igjen når markedene snur. For de prosentvise eierandelene som fondet har i verdens selskaper består.

– Vi har aldri før sett et så stort fall i globale aksjemarkeder innen et kvartal. Aksjeandelen er også skyhøy og dermed legger dette an til å bli det svakeste kvartalet for oljefondet noensinne, sier Næss.

Også sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen I Eika-gruppen anslår at Oljefondets verdi har falt fra over 1100 milliarder dollar ned til 800 milliarder dollar-tallet nå.

– I absolutte tall er det største fallet i Oljefondets verdi noen gang, sier han.

Kronekollapsen gjør Norge fattigere

«Som nasjon blir vi ikke rikere av at verdien av vår valuta synker i verdi», sa sentralbanksjef Øystein Olsen i sin årstale.

Han advarte politikerne mot å bruke penger fra fondet som skyldes at vår egen valuta var blitt svakere.

LES OGSÅ: Cecilie Langum Becker: Det eneste vi vet, er at dette blir dyrt

Av den samlede avkastningen i fondet, skyldtes en fjerdedel en svekket krone kunne sentralbanksjefen, som også er Oljefondets styreleder, fortelle.

Siden nyttår har kronekursen kollapset, mye på grunn av en oljepris i fritt fall. Oljeprisen stuper på grunn av et tilbuds- og etterspørselssjokk som skjer samtidig.

Årsaken er sammenbrudd og priskrig i det som en gang var oljekartellet OPEC samt koronakrisen.

I skrivende stund er en euro nå en tredel dyrere enn ved nyttår, og amerikanske dollar er 38 prosent dyrere. Samtidig endrer bildet seg time for time, ettersom kronekursen svinger kraftig.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ