Hopp til innhold

Palmeolje står for veksten i biodrivstoff

Allerede i fjor ble politikernes mål om 20 prosent biodrivstoff innen 2020 nær nådd. Haken er at vi nå fyller tanken med biodrivstoff lagd på ren palmeolje, helt uten krav til bærekraft og CO₂-kutt.

Salget av biodrivstoff har eksplodert, men politikerne har sørget for at det vi får på tanken er det motsatte av fint og bærekraftig biodrivstoff.

Salget av biodrivstoff har eksplodert, men politikerne har sørget for at det vi får på tanken er det motsatte av det de vil kalle fint og bærekraftig biodrivstoff.

– Det er palmeolje som er lettest tilgjengelig, det er også et avgiftsmessig incentiv i Norge for å bruke det, sier kommunikasjonsdirektør i bensinstasjonskjeden Circle K, Pål Heldaas.

Pål Heldaas

– Markedet for såkalt avansert biodrivstoff er fullstendig dominert av palmeprodukter, sier kommunikasjonsdirektør, Pål Heldaas i Circle K.

Foto: NRK

Regjeringens, KrFs og Venstres biodrivstoff-politikk fungerer langt bedre enn alle hadde ventet. Takket være ren palmeolje er målet snart nådd.

Det er fordi avgiften er lavere på såkalt avansert biodiesel, og palmeoljedrivstoff er definert som avansert biodiesel.

– Markedet for såkalt avansert biodrivstoff er fullstendig dominert av palmeoljeprodukter i Europa og i verden, sier Heldaas. I fjor brukte også Circle K palmeoljeprodukter og bidro til veksten.

– Vi bruker nå frityrolje, som er dyrt, men vi kunne tjent noen kroner ekstra på å bruke avansert biodiesel basert på palmeolje i sitedet slik som avgiftene er utformet, sier Heldaas i Circle K.

Solberg på besøk i Indonesia

Statsminister Erna Solberg ser på et avskoget område i regnskogen på Sumatra i mai 2015. Norge gir betydelige midler til å redde regnskogen. Men samtidig har norske politikere sørget for at etterspørselen etter biodrivstoff laget av ren palmeolje øker.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Palmeoljedrivstoff slipper krav til bærekraft

På to år har Venstre fått med seg stortingsflertallet på å doble kravet til hvor mye biodrivstoff som må blandes inn i vanlig bensin og diesel. Ifølge Regjeringen skulle deres plan gi mindre utslipp.

For å øke omsetningen av biodrivstoff har politikerne innført ordninger for å øke omsetningen av biobasert drivstoff. Blant annet ved å fjerne avgifter og krav til bærekraft.

Markedet for såkalt avansert biodrivstoff er fullstendig dominert av palmeoljeprodukter

Pål Heldaas, Circle K

Politikerne har ikke undersøkt konsekvensen av egen politikk. Om lag 15 prosent av alt drivstoff som ble solgt i fjor var biodrivstoff. Og 312 millioner liter av det som ble solgt i fjor hadde ingen krav til bærekraft.

Alt biodrivstoff over et visst krav til omsetning slipper veibruksavgift og CO₂-avgift. Slik blir biodrivstoff billigere enn fossilt drivstoff.

Workers load palm fruit on the back of a truck in West Tanjung Jabung, Jambi province, Sumatra, Indonesia

Etterspørselen etter palmeolje øker i takt med etterspørselen etter biodrivstoff.

Foto: Antara Foto / Reuters

I tillegg slipper biodrivstoff, når det er over sju prosent av innholdet. krav til bærekraft og klimagassreduksjon. Det er slik ren palmeolje finner veien til tanken.

Kjeden Uno X har i 2017 likevel bestemt seg for ikke å bruke palmeprodukter i det hele tatt.

– Men vi vil ha krav fra myndighetene, sier administrerende direktør i Uno X Forsyning, Alex Guindos. Han mener det er uheldig med biodrivstoff uten krav til bærekraft.

Norske avgiftskroner til finsk selskap

NRK har vært i kontakt med den største leverandøren av biodrivstoff, det finske halvstatlige oljeselskapet Neste, som nekter å oppgi prisen per liter for biodrivstoff basert på ren palmeolje, men NRK får opplyst fra markedsaktørene at denne trolig er lavere enn summen av fossil diesel og tilhørende avgifter.

Verdien av veibruks- og CO₂-avgiften som biodrivstoffet slipper å betale var i 2016 1,7 milliarder kroner. Store deler av dette har altså trolig gått rett i lomma på Neste som ren profitt.

– Biodrivstoffprodusentene har gode tider, det er økende etterspørsel etter biodrivstoff, de selger dit de tjener mest, det er nok de som har mest å tjene på avgiftsregimene i Europa nå, sier Pål Heldaas i Circle K.

PFAD ut – palmeolje inn

Etter at NRK i fjor avslørte at det var et palmeoljeprodukt (PFAD) i det innblandede biodrivstoffet, ga klima- og miljøminister Vidar Helgesen Miljødirektoratet beskjed om å sørge for at PFAD ble kategorisert som et biprodukt fra palmeoljeproduksjon.

Inntil da hadde Miljødirektoratet ment det ar et avfallsprodukt, som førte til at det både unnslapp bærekraftskriterier og ble dobbelt så prisgunstig. Etter omklassifiseringen til biprodukt ble det mindre lønnsomt å bruke PFAD i biodrivstoff i Norge.

Likevel er vi ikke kvitt palmeolje på tanken, snarere tvert imot. Ironisk nok kan storting og regjering ha byttet ut en "snill" form for palmeolje med ren palmeolje, som kan komme fra den verste palmeplantasjen i verden uten noen krav til bærekraft eller klimakutt.

– Norge har blitt dumpingplass

SVs stortingsrepresentant Heikki Holmås mener ansvaret ligger hos Regjeringen.

– Vidar Helgesen har gjort Norge til en dumpingplass for det verste biodrivstoffet i verden, antakelig først og fremst fra palmeoljeproduksjon fordi han har latt være å stille bærekraftskrav til alt biodrivstoff som selges i Norge.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen fra Høyre svarer slik.

– Dette er enda et eksempel på at spørsmål om biodrivstoff bør belyses gjennom grundige konsekvensvurderinger og høringer, slik vi nå holder på med. Holmås' kommentar bidrar derimot ikke til opplysning av saken.

Biomasse uten bærekraftskraft

Det finnes noen få leverandører av såkalt fornybart biodrivstoff på 100 prosent biomasse. En av dem er Eco-1, som er foretrukne leverandøren til Rasmus Hansson, stortingsrepresentant i Miljøpartiet de Grønne.

NRK har sett nærmere på hva Eco-1 har rapportert til Miljødirektoratet at deres drivstoff 2G Polar faktisk inneholder.

Geir Ingeborgrud, Eco 1

– Det blir garantert ren palmeolje på mange i 2017. Det er antagelsen til Geir Ingeborgrud, daglig leder i Eco-1

Eco-1 har rapportert inn at andelen av drivstoffet deres som er bærekraftig er 30,3. På forespørsel fra NRK om hva de resterende 69,7 prosentene inneholder, svarer daglig leder Geir Ingeborgrud.

– Alt er bærekraftig, det var ikke krav til å melde inn mer enn 5,5 % i fjor.

– Hvorfor står det da at kun 30 prosent er bærekraftig?

– Fordi vi ikke trenger å rapportere mer enn 5,5 %.

– Er det noe CPO (Crude Palm Oil = ren palmeolje, red.anm.) i de 70 prosentene?

– Det jeg syns bør på plass er at det kreves bærekraftskriterier for alt biodrivstoff, da er det ingen som lurer på dette. Men det blir garantert CPO (ren palmeolje, red.anm.) på mange i 2017. Med bakgrunn i at det er bedre med sertifisert ILUC CPO enn usikker og dermed "mystisk" PFAD, SBEO, SPO, PES, osv.

FB

I denne Facebook-tråden innrømmer Ece-1 at drivstoffet deres inneholder palmeolje.

Foto: FB

MDH-Hansson innrømmer palmeoljedilemma

Ingeborgrud nekter altså å fortelle hva de 70 prosentene med ikke-bærekraftig drivstoff er, han nekter også å svare på direkte spørsmål om drivstoffet inneholder ren palmeolje. Men i en Facebook-tråd opplyser Eco-1 at drivstoffet faktisk inneholder ren palmeolje.

MDGDuo

Rasmus Hansson (MDG) er en av dem som trolig har palmeolje på tanken. Det meste av veksten i biodrivstoff kommer fra ren palmeolje og Hansson fyller stadig biodrivstoff.

Foto: Onsøien, Ole Gunnar / NTB scanpix

– Hvis det stemmer, betyr det at regjeringen og bransjen må sørge for at vi forbrukere slipper å få et palmeoljedilemma på tanken når vi gjør det vi må gjøre, nemlig å skifte ut fossilt drivstoft, sier Rasmus Hansson.

Men også ren palmeolje kan være sertifisert og innfri EUs bærekraftskriterier Det er derfor ikke sikkert at det er mulig å kvitte seg med palmeolje uansett.

Uno-X bestemt seg for å skygge unna palmeolje fullt og helt.

– Vi kan opplyse om at Uno-X systemet fra og med 2017 har besluttet å ikke selge biodrivstoff som er basert på palmeolje eller biprodukter fra palmeoljeproduksjon. Vi ønsker full åpenhet og offentliggjøring av alt råstoff som inngår i norsk biodrivstoffomsetning, sier Alexandre Guindos.

Tviholder på biodiesel-strategi

Alle partiene på Stortinget klamrer seg til håpet at biodrivstoff skal være en del av klimaløsningen. For to uker siden vedtok Stortinget til og med at det ikke skulle gjennomføres livsløpsanalyser for alt biodrivstoff.

Arbeiderpartiet har foreslått en massiv satsing på biodrivstoff for å få ned klimagassutslippene fra bilparken. Senterpartiet vil ha massiv satsing på norsk skog som råstoff for biodrivstoffproduksjon.

– Men de samme partiene som ivrer for bio-satsing er like lite interessert i å finne ut hvilken reell klimaeffekt dagens politikk faktisk har, om den skader eller gagner jorden, sier SVs Heikki Holmås.

AKTUELT NÅ