Tall offentliggjort: Over 800 nordmenn skadet i Afghanistan

839 personer har blitt skadet i Afghanistan fra 2001 til 2010. Dette kom fram på en pressekonferanse i dag.

John Steineger, Grete Faremo og Harald Sunde

Sjef for Forsvarets sanitet John Steineger, forsvarsminister Grete Faremo og forsvarssjef Harald Sunde la fram tallene på krigsskadde under en pressekonferanse i dag.

Foto: Kristine Hirsti / NRK

Grete Faremo i Afghanistan

Grete Faremo i Afghanistan tidligere i år.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Siden Norge gikk inn i Afghanistan i 2001, har Forsvaret registrert i alt 948 skader på 839 personer.

Ni omkom

Av disse skadene var 26 registrert som traumer, hvorav ni av personene omkom. De resterende 922 skader er klassifisert som andre skader.

– Dette er en viktig rapport, og jeg er glad for at vi får et godt system for å føre statistikk, sa forsvarsminister Grete Faremo på pressekonferansen.

Til tross for at tallet er forholdsvis høyt, understreker hun at tallet på traumeskader synes å være lavt.

Hun benyttet anledningen til å rose Forsvarets sanitetsavdeling for å ha kartlagt tallene.

Mange i 2010

I løpet av 2001 til 2010 har 6.938 personer tjenestegjort for Forsvaret i operasjonen i Afghanistan.

Antall som omkom i 2010 var spesielt høyt, og én enkelt ulykke førte til at fire norske soldater ble drept av en veibombe i juni i fjor.

LES: Fire norske soldater drept av veibombe i Afghanistan

Av de 26 registrerte traumene, oppsto 20 som følge av fiendtlige handlinger, ifølge rapporten. De resterende traumene omfatter uhell i forbindelse med håndtering av våpen og eksplosiver, samt trafikkulykker.

Har ikke hatt god nok oversikt

Faremo sier også at hun var misfornøyd med at det tidligere ikke har vært tilgjengelig statistikk på antall skadde i norsk utenlandstjeneste.

Oppdraget om å kartlegge skadde kom etter at Forsvaret innrømmet at de ikke hadde god nok kontroll på skadeomfanget til norske soldater.

Forsvaret fikk i oppdrag å utarbeide en historisk oversikt over antall soldater som har blitt skadd under sin tjeneste i Afghanistan.

Forsvarets sanitet har med bakgrunn i oppdraget manuelt gjennomgått alt datamateriale og sammenfattet funnene i rapporten «Skadde i Afghanistan 2001-2010».

Opplyste at to var alvorlig skadet

I januar kom det frem at Forsvaret ikke hadde oversikt over hvor mange soldater som var skadet i krigen i Afghanistan.

Forsvaret opplyste i januar at to nordmenn var alvorlig skadet i krigen, mens en telling VG gjorde, viste at minst 48 soldater var skadd i tjenesten.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger