De kan avgjøre Oslo-valget – men få bruker stemmeretten

Én av fire Oslo-borgere har innvandrerbakgrunn. De er mange nok til å kunne avgjøre lokalvalget, men ved forrige valg stemte bare 38 prosent av de med innvandrerbakgrunn i hovedstaden.

Akram Mohamed og Hussain Ghazanfar

Akram Mohamed og Hussain Ghazanfar mener norske politikere må gjøre mer for å få opp valgdeltakelsen blant innvandrere.

Foto: Kristine Hirsti / NRK

I Oslo bor det 117.824 mennesker med innvandrerbakgrunn som har stemmerett. Til sammen utgjør de 24,7 prosent av den stemmeberettigede befolkningen i hovedstaden.

Men statistikken viser at langt færre innvandrere bruker stemmeretten ved lokalvalg enn det etniske nordmenn gjør.

Av til sammen 88.677 innvandrere med stemmerett, gikk kun 38 prosent til valgurnene under Oslo-valget i 2007.

Les også: Her er de nye velgerne

Nærmere 30.000 flere innvandrere

I dag bor det 29.147 flere med innvandrerbakgrunn i Oslo med stemmerett enn ved lokalvalget i 2007.

I Oslo er den største gruppen med stemmeberettige innvandrere pakistanere. Ifølge Statistisk sentralbyrå bor det 15.663 pakistanere med stemmerett i Oslo.

Samtidig valgte bare 43 prosent av pakistanerne i landet å å bruke stemmeretten ved forrige kommune- og fylkestingsvalg. Blant de fem største innvandrergruppene var de likevel den innvandrergruppen som i størst grad brukte stemmeretten.

Innvandrere i Oslo

Land

Antall med stemmerett i Oslo

Stemte i Norge 2007

Sverige

21.617 personer

41 prosent

Pakistan

15.663 personer

43 prosent

Somalia

7.241 personer

36 prosent

Polen

6.549 personer

35 prosent

Irak

4.403 personer

28 prosent

Tror flere pakistanere vil stemme

Både Akram Mohamed og Hussain Ghazanfar kom til Norge fra Pakistan på 70-tallet. NRK treffer dem i en butikk på Grønland Oslo.

De sier begge at de kommer til å stemme ved høstens valg, og at de har stemt ved alle valg de siste årene.

– Jeg tror flere pakistanere vil stemme ved valg fremover. De unge er flinkere til å stemme enn de eldre. De vet hvordan det skal gjøres, sier Mohamed til NRK.no.

– Det er viktig å stemme. Det dreier seg om fremtiden til barna våre, sier han videre.

Han forteller at han ikke var like engasjert i valg de første årene han bodde her.

– Da hadde vi ikke tid til slikt, sier de begge.

– Norske politikere bruker to minutter i moskeen

De følger nøye med på situasjonen i Pakistan.

– Vi får mer informasjon om hva som skjer i Pakistan enn de som bor der gjør. Men vi følger med på norsk politikk også. Barna våre er ikke opptatt av det som skjer i Pakistan, de er bare opptatt av norsk politikk.

Mohamed mener norske politikere bør gjøre mer for å informere pakistanere om valget.

– Norske politikere kommer ofte til moskeen, men de er der bare i to minutter. De bør heller holde et arrangement hvor vi har muligheten til å få informasjon og stille spørsmål. Da ville flere pakistanere stemt, sier Mohahamed.

Ifølge Ghazanfar og Mohamed stemmer de fleste pakistanere de kjenner Arbeiderpartiet.

– Vi er arbeidsfolk, og derfor stemmer vi Arbeiderpartiet.

Østeuropeere med lav valgdeltakelse

I Oslo bor det 21.617 svensker med stemmerett, og i 2007 brukte 41 prosent av svenskene i landet stemmeretten. Mange svensker har stemmerett, da nordiske statsborgere har rett til å stemme ved lokalvalg dersom de er folkeregistrert før 30. juni året det er valg.

Innvandrere fra utenfor norden, må ha bodd i Norge i tre år før de kan stemme ved et kommune- og fylkestingsvalg. De trenger ikke være norske statsborgere for å stemme.

Særlig østeuropeere hadde lav valgdeltakelse ved forrige lokalvalg, og samlet stemte bare 22 prosent av de stemmeberettigede utenlandske statsborgerne fra Øst-Europa.

Polakker hadde høyere stemmedeltakelse enn østeuropeere generelt, og 35 prosent brukte stemmeretten sin.

Terje Knutsen

Terje Knutsen ved universitetet i Bergen.

Foto: UiB

Følger med på politikk i sine hjemland

– At færre ikke-vestlige innvandrere stemmer ved valg enn etniske nordmenn kan være fordi man føler seg fremmedgjort i et annet land. Det kan også tyde på manglende interesse for det politiske liv. Det kan være vanskelig nok for nordmenn å finne sitt parti, sier førsteamenuensis i sammenlignende politikk Terje Knutsen ved Universitetet i Bergen.

Men at innvandrere ikke stemmer trenger ikke bety at de er apolitiske, mener Knutsen.

– Mange følger med på politikk i sitt tidligere hjemland. Pakistanere følger ofte med på hva som skjer hjemme i stedet for i Norge.

Ifølge Knutsen er den politiske kulturen ofte formet i hjemlandet dersom man kommer til Norge 20-30-årsalderen.

Vil hjelpe med flere med innvandrerbakgrunn på listene

– Ikke-vestlige innvandrere kommer ofte fra udemokratiske land. Den politiske kulturen kan være forskjellig fra den norske, og det å engasjere seg politisk kan være forbundet med risiko. Disse mønstrene er vanskelig å snu, sier han.

Han mener det vil hjelpe på valgdeltakelsen å få flere innvandrere på partilistene og å få de høyere opp.

– Profilering av ikke-vestlige politikere vil hjelpe. Abid Raja er et godt eksempel på dette.

Men tallene er ikke bare dystre, skal vi tro Knutsen:

– Ting er i endring og valgdeltakelsen blir stadig bedre, men det tar tid. Jo lenger man har bodd i Norge, jo mer sannsynlig er det at man vil stemme.

SISTE NYTT

Siste meldinger