Oppstartsbonus på 30–40 millioner for utenlandske jernbaneselskaper

De utenlandske selskapene som overtar togstrekninger fra Vy, britiske Go- Ahead og svenske SJ kan få henholdsvis 30 millioner og 40 millioner i bonus fra staten om alt går på skinner det første driftsdøgnet.

Tog på Sørlandsbanen

SNART BRITISK: I desember overtar det britiskeide Go-Ahead ansvaret for togene som blant annet går mellom Oslo og Stavanger.

Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Dette fremkommer av avtalene som selskapene har inngått med Jernbanedirektoratet.

– Det er komplisert og dyrt å etablere helt nytt jernbaneselskap. Bonusen kommer godt med og er ikke noe som gjør at vi kommer til å gå i pluss, sier administrerende direktør Cathrine Elgin i Go-Ahead.

– Totalt sett er det 30 millioner kroner vi kan få de første 24 timene. Men da skal ikke vi være skyld i noe avvik, sier Elgin.

– Var utsikter til bonus avgjørende for at dere søkte om å drive jernbane i Norge?

– Nei, jeg visste ikke om det en gang da vi søkte, sier Elgin.

Britiske Go Ahead fikk i fjor høst kontrakten om å drive Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen i ti år. Dette er strekninger som NSB/VY har drevet i alle år. Men regjeringen har innført jernbanereformen og ønsker å konkurranseutsette jernbanen. Go Ahead vil kjøre de første togene 15. desember i år. Det første toget går fra Stavanger og mot Oslo denne søndagen.

Cathrine Elgin

GOD HJELP: Oppstartsbonus er til god hjelp til å starte opp driften i Go Ahead, sier direktør Cathrine Elgin.

Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Mer tog for pengene

– Hele jernbanereformen handler om å få mer tog for pengene. Denne oppstartsbonusen skal være en drahjelp for at alt skal gå på skinner når selskapene overtar driften fra Vy, sier direktør Hans Henrik Kristensen i Jernbanedirektoratet.

Oppstartbonusen kommer i tillegg til de 1,5 milliardene og 1,24 milliardene henholdsvis Go-Ahead og SJ får av staten for å drifte jernbanestrekningene i ti år.

Men selskapene risikerer å miste hele oppstartsbonusen.

– Hvis togene ikke går når de skal, hvis selskapene ikke evner å stille nok tog eller har nok medarbeidere det første døgnet, ja da mister de hele oppstartsbonusen, sier Kristensen i Jernbanedirektoratet.

– Hele?

– Det stemmer. Det første driftsdøgnet er den største milepælen. Selskapene får oppstartsbonusen hvis alt går på skinner og de leverer som forventet. Bommer man på de viktige tingene, mister selskapene hele oppstartsbonusen, sier Kristensen.

Slik sett blir 15. desember en test og et utstillingsvindu for hvordan det britiske Go- Ahead håndterer ansvaret for å drive togtrafikken på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen.

– Det er mye som skal på plass, ikke minst skal alle systemene mellom de ulike virksomhetene i jernbaneområdet kunne kommunisere med hverandre, sier Elgin i Go- Ahead.

Direktør i Jernbanedirektoratet

VIRKER: Direktør i Jernbanedirektoratet Hans Henrik Kristensen mener at oppstartsbonus vil føre til at togselskapene leverer det de skal.

Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

– Er det sant?

Flere av partiene på Stortinget reagerer på at det blir gitt slik bonus til de nye selskapene som overtar trafikken etter Vy.

– Det er en selvfølge at selskapene skal levere det de har lovet uten at de skal få bonus for det. Jeg ser på dette som at statsråd Jon Georg Dale er redd for prestisjetap, sier SVs samferdselspolitiske talsperson Arne Nævra.

– Det kan virke som om regjeringen har lagt inn bonus for at det ikke skal bli bråstopp ved overgang fra Vy til de utenlandske selskapene. Regjeringen vil at dette skal være en suksess fra dag en, sier Nævra.

Like uvitende om bonusordningen er Senterpartiets samferdselspolitiske talsperson, Siv Mossleth.

– Er dette sant? Jeg har vanskelig for å tro at dette er riktig, sier Mossleth

– Det virker som om regjeringen er så opptatt av å få dette til. Når man setter dette ut på anbud ligger jo risikoen på selskapene. Dette vitner om panikk i konkurranseutsettingen hos de ansvarlige, sier Mossleth.

Også Arbeiderpartiets Sverre Myrli reagerer.

– Selskapet kan da ikke få bonus for noe de har forpliktet seg til å levere.

Har tro på bonus som starthjelp

NRK har forsøkt å få samferdselsminister Jon Georg Dale i tale om bonusene, men kommunikasjonsavdelingen viser til Jernbanedirektoratet.

Hvorfor gir staten 30-40 millioner i oppstartsbonus?

Vi har sett på avtaler som er gjort i Sverige og i Storbritannia, der har slike ordninger fungert. Det dreier seg om å gi incitamenter slik at selskapene leverer bra og mer enn forventet. Det koster å etablere ny virksomhet og slik bonus er ment å gi aktørene en hjelp i starten, sier Kristensen i Jernbanedirektoratet.

Er det riktig at staten betaler ut bonus for at et selskap gjør jobben sin?

– Dette er en del av den totale pakken. Dette er et element i det som staten skal betale for kjøp av togtjenester, sier Kristensen.

Hos svenske SJ Norge er ledelsen fornøyd med bonusordningen.

– Jeg synes det er klokt å gi oss en slik bonus. Det er svær kostbart å starte opp med jernbanedrift og vi har enorme utgifter for å komme i gang på 12 måneder. Bonusen er en delfinansiering for oss å komme i gang, sier administrerende direktør Bendek Maartmann-Moe i SJ Norge.

– Det både tvinger og hjelpe oss til å nå målene. Det er en krevende jobb, sier Maartmann-Moe.

I tillegg til oppstartbonus kan både Go Ahead og SJ Norge få flere titallsmillioner årlig i bonus dersom de scorer høyt på kundetilfredshet og får økt trafikk.

Les også: Go Ahead var nær ved å bli avvist

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger