Frp: – Tilliten til helsemyndighetene er skjør nå

Ap og Frp er kritiske til det de mener er manglende enhetlig ledelse og klare råd fra helsemyndighetene i koronakampen. – Tilliten til helsemyndighetene er skjør nå, sier Frp-leder Siv Jensen.

Siv Jensen og Bent Høie

ADVARTE: – Vi skjønner at alle rådene er løpende, men da er det enda viktigere at de er tydelige og ikke skaper usikkerhet hos innbyggerne, advarte Frp-leder Siv Jensen i Stortinget.

Foto: Vidar Ruud

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det vi opplever er fravær av en helhetlig ledelse. Det er ulik håndtering av samme problemstilling og varierende kvalitet på kommunenes beredskapsplaner, sa Frp-leder Siv Jensen i Stortinget tirsdag.

– Folk blir urolige, for det fremstår som litt tilfeldig hvem som blir testet, hvilke karantenaråd som gis og arrangementer som blir avlyst.

Det kan ikke være opptil hver enkelt å avgjøre, men det må være klare, tydelige råd fra myndighetene som den enkelte følger opp. Vi må se lik praksis i alle kommuner, på alle sykehus, alle flyplasser, sa Jensen fra talerstolen.

– For stor variasjon

Jensen understreket at det er viktig at innbyggerne har tillit til at myndighetene gjør jobben sin.

– Den tilliten er nå skjør mange steder. Vi skjønner at alle rådene er løpende, men da er det enda viktigere at de er tydelige og ikke skaper usikkerhet hos innbyggerne, advarte Frp-lederen.

Bent Høie

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) lovte flere nasjonale retningslinjer i koronaberedskapen.

Foto: Vidar Ruud

Også Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre etterlyste en «tydeligere, enhetlig ledelse».

– Det kommer ulike faglige råd og det oppleves som en mangel på enhetlige råd. Det etterlatte inntrykket er at det er for stor variasjon mellom kommunene når det gjelder kapasitet, erfaringer og ressurser, sa Støre.

– Fagmyndighetene våre er veldig kompetente, men det har vært litt for stort sprik i rådene som er gitt og kommet haltende etter, sier Støre til NRK.

Kritisk til manglende beredskapslagre

Ap-lederen uttrykte også bekymring for mangel på beskyttelsesutstyr og legemidler:

– En pandemi er ikke bare mulig, men sannsynlig. Likevel avdekkes det nå alvorlige mangler på test- og beskyttelsesutstyr i Norge. Allerede i fjor tok Arbeiderpartiet opp denne sårbarheten. Hvorfor har vi ikke bygget opp beredskapslagrene før? spurte Støre retorisk.

Tirsdag redegjorde helseminister Bent Høie (H) for koronasituasjonen i landet for Stortinget.

Der kom det fram at regjeringa ønsker å øke bevilgninger til laboratorier slik at deres testkapasitet ikke svekkes når de overskrider budsjettene.

– Vi kan ikke risikere at laboratoriekapasiteten blir satt i fare. Den relevante satsen bør derfor endres snarest mulig, slo Høie fast.

– For det andre må Norge forberede seg på å bygge opp lagre av kritiske legemidler for helse- og omsorgstjenesten og sikre tilgangen til reagenser og annet medisinsk utstyr, sa helseministeren.

Ifølge Høie har arbeidet allerede vært i gang en stund.

Lover flere nasjonale føringer

– Mange spør hvorfor vi ikke har vært strengere tidligere. Svaret er at tiltakene må være basert på faglige råd. Hvis vi setter inn for inngripende tiltak for tidlig, kan folk spørre om dette er overdrevent, og at myndighetenes mister troverdighet, sa Høie.

Helseministeren poengterte at han merket seg at helsemyndighetene i all hovedsak har bred støtte og «et samlet politisk Norge i ryggen». Høie hadde også merket seg uroen for at ting praktiseres ulikt i ulike deler i landet.

– Noe av det skyldes i all hovedsak at det er ulike situasjoner i ulike deler av landet. Det kommer det fortsatt til dels å være, men det skal også komme tydelige, nasjonale føringer etter hvert som det utvikler seg, lovte helseministeren.

– Vi er bare i begynnelsen, president. Det kommer til å bli tøffere.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 27.11.2021
16 124
Smittede siste 7 dager
221
Innlagte
1 050
Døde
4 229 770
Vaksinerte

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger