Hopp til innhold

Hvordan er korona sammenlignet med andre epidemier?

NRK har hentet inn statistikk fra sammenliknbare luftveisepidemier som har herjet verden over i nyere tid: Sars (2003), svineinfluensa (2009) og mers (2012).

Sars-cov-2, COVID-19,

KORONA: Dette illustrasjonbildet viser Sars-cov-2-viruset som er de små, blå ballene. Det er dette viruset som gir sykdommen Covid-19, folkelig kjent som korona. Både sars og mers er et koronavirus, slik som Covid-19.

Illustrasjon: National Institutes of Health / AFP/NTB Scanpix

– Det man kan konkludere med når man sammenlikner disse er at korona har lavere dødelighet enn sars og mers. Korona er muligens mer smittsomt enn de to, sier forsker Svenn-Erik Mamelund ved Oslomet.

Han har forsket på epidemier i over tjue år. Mamelund påpeker at det er vanskelig å si noe sikkert nå om hvor dødelig koronaviruset er før man vet hvor stor andel av innbyggerne som til slutt blir syke.

Ifølge Mamelund likner svineinfluensa på sesonginfluensa.

– Det ser ut som om andelen syke som dør er litt høyere for korona enn for svineinfluensa.

Korona

0 dager siden utbrudd, 45 registrerte tilfeller

Første melding om koronavirus kom fra Wuhan i Kina 31. desember 2019.

Offisielle rapporter starter to uker senere etter at viruset hadde spredd seg til Sør-Korea, Thailand og Japan.

8 dager siden utbrudd, 1287 registrerte tilfeller

De første tilfellene av koronaviruset ble påvist i Europa etter 28 dager.

Myndighetene i Kina setter flere titalls millioner mennesker i karantene etter virusutbruddet.

14 dager siden utbrudd, 9692 registrerte tilfeller

Koronautbruddet fikk et klimaks i Kina i slutten av januar. Siden den gang har antallet smittede avtatt i Kina, men økt i verden utenfor.

26 dager siden utbrudd, 43118 registrerte tilfeller

11.februar erklærer WHO folkehelsekrise selv om antall smittede relativt sett er lavt.

Målet er at alle verdens land koordinerer for å hindre ytterligere spredning.

39 dager siden utbrudd, 80134 registrerte tilfeller

15 dager senere, den 26.februar, ble det første tilfellet registrert i Norge.
Per 2. mars 2020 er mer enn 40 land eller regioner utenfor Kina registrert med smittede personer.

Mer enn 80.000 personer har blitt smittet, og rundt 2800 er døde, hovedsakelig i Kina.

En annet svært smittsomt virus man kan sammenligne covid-19 med, er svineinfluensa.

Utbruddet startet i Mexico, og var en virussykdom som smittet fra svin til mennesker i 2009.

Svineinfluensa

42 dager siden utbrudd, 21924 registrerte tilfeller

Viruset spredde seg raskt etter at det begynte å smitte mellom mennesker.

Etter 27 dager erklærte WHO svineinfluensa som en pandemi (omfattende epidemi som rammer svært mange mennesker og ikke er begrensa til et geografisk område).

126 dager siden utbrudd, 268609 registrerte tilfeller

Svineinfluensaen utviklet seg raskt. Etter 120 dager var over 260 000 smittet. Til slutt var et sted mellom 11-21 prosent av verdens befolkning smittet av viruset.
Til tross for et stort antall smittede, var dødeligheten til viruset 0,02 prosent. Noe man anser som en vanlig sesonginfluensa.
Det man venter på nå, er om tiltakene man har satt i gang klarer å begrense koronavirusets spredning i verden. Det vil de neste ukene trolig vise.

Sars

100 dager siden utbrudd, 8460 registrerte tilfeller

I november 2002 spredde også et influensavirus seg raskt. Sars oppstod i Sør-Kina, og spredde seg til Hongkong, Singapore, Taiwan, Vietnam og Canada.

Sars døde ut i juli 2003. Over 8000 ble smittet av sars, hvorav 774 døde i løpet av åtte måneder.

Mers

100 dager siden utbrudd, 186 registrerte tilfeller

Et annet koronavirus man skal være oppmerksom på er Mers.

Viruset oppstod i Saudi Arabia, og siste store utbrudd var i Sør-Korea i 2015. Viruset spredde seg raskt, og Sør-Korea fikk raskt isolert viruset.

Av 186 tilfeller døde 36.

WHO frykter at Mers i fremtiden kan utvikle seg til en pandemi.

2494 tilfeller er rapportert i følge WHO, hvorav 858, litt over en tredjedel, har dødd som en følge av sykdommen.

Dødelighet har falt

Ifølge overlege Kristin Greve-Isdahl Mohn har vurderingen av dødeligheten av korona falt etter hvert som vi har fått vite mer om viruset.

– Det ser også ut som om barn og gravide heller ikke er særlig utsatt, slik man kunne frykte i utgangspunktet, sier Mohn, som også er førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen

Flere har kun fått mild sykdom, selv om den rammer eldre og de med kroniske sykdommer hardere.

I skrivende stund mener man at den generelle dødeligheten er på under én prosent, ifølge overlegen. 3. mars sa Verdens helseorganisasjon at de mener dødsraten ligger mellom to og fem prosent. Dødeligheten for det nye koronaviruset er med andre ord fortsatt usikker, men antatt å være litt høyere enn sesonginfluensa.

Kan bli en pandemi

– Kan koronautbruddet bli til en pandemi?

– Korona har uten tvil potensialet i seg, men det er ikke godt å si. Folkehelseinstituttets tiltak er nok ment å begrense, men ikke fjerne smitten helt. Epidemien ser ut til å være på retur i Kina, noe som kan skyldes de aggressive tiltakene der, men det kan fort bli en ny runde til høsten, sier Mamelund.

Statistikken under tar utgangspunkt i hvordan de ulike virusutbruddene spredde seg med antall smittede fra det man regner som dag én av utbruddet.

AKTUELT NÅ