Hopp til innhold

Omstridt SSB-sjef forsvarer skepsis til innvandrings­regnskap

SSB-direktør Christine Meyer forsvarer egne innvendinger mot innvandrings­regnskapene, men krever å bli trodd på at eget politiske ståsted ikke påvirker statistikken de publiserer.

Christine Meyer medgir at hun har egne meninger, en sier eget politisk ståsted ikke påvirker jobben som Statistisk sentralbyrås øverste sjef.

FAGLIG SKJØNN: SSB-sjef Christine Meyer sier hennes eget politiske ståsted ikke farger jobben hun gjør som fagperson, men mener det også er faglige innvendinger mot de såkalte innvandringsregnskapene.

– Man må ha tillit til at jeg klarer å skille disse rollene. Gjør jeg ikke det, er jeg ikke en profesjonell leder, sier SSB-direktør Christine Meyer.

I Politisk kvarter onsdag gikk Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim langt i å antyde at Meyers politiske ståsted farger statistikken byrået produserer.

Han viste til at Meyer da hun ble ansatt i 2015 sa hun var villig til å gå i demonstrasjonstog for fortsatt innvandring, og at hun har vært kritisk til SSBs såkalte innvandringsregnskap.

Jon Helgheim (Frp)

STILTE SPØRSMÅL: Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim antydet at Christine Meyers egne politiske ståsted påvirker hvilken statistikk SSB satser på.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen / Stortinget

– Ville aldri lagt politiske føringer

I dagens Politisk kvarter fikk SSB-sjefen svare på anklagene.

– Jeg synes det er vanskelig å leve med slike beskyldninger, og har følt et behov for å være tydelig på at jeg er en profesjonell leder. Jeg ville aldri, aldri gått inn og lagt politiske føringer på det SSB gjør på noen som helst måte, sier Meyer.

Hun sier uttalelsene der hun støttet fortsatt innvandring, var uttrykk for private meninger.

– Dette var helt klart min personlige mening. Jeg er en person som er kjøtt og blod, og vi mennesker er ikke helt objektive og nøytrale gjennom hele dagen. Men i mitt virke som SSBs direktør er jeg profesjonell, og det er en faglig integritet som ligger bak beslutningene vi tar.

Etter at Erling Holmøy ble flyttet fra forskningsavdelingen som ledd i SSBs omorganisering, har flere påpekt at Meyer tidligere har vært kritisk til innvandringsregnskapene Holmøy jobbet med.

Under et frokostseminar i mars i år omtalte Meyer regnskapene som et «sårt punkt».

– Det jeg nok prøvde å si, var at hadde vi skrudd tiden tilbake, hadde jeg ønsket en debatt om det. Men det er ikke gitt hvilken konklusjon vi hadde kommet frem til, sier Meyer.

– Handler om faglig skjønn

– Men du har sagt at du frykter det skal stigmatisere grupper, sa du det som privatperson eller SSB-direktør?

– Jeg mener vi alltid skal være varsomme med forskning og statistikk som potensielt kan stigmatisere grupper, og det ligger et faglig skjønn i å vurdere det.

– Men er ikke det en politisk vurdering?

– Nei, jeg mener det er et statistikkfaglig skjønn vi må utvise hele tiden; hva slags statistikk vi skal lage, sier Meyer.

SSB-sjefen innrømmer likevel at det kan være vanskelig for andre å skjønne om hun uttaler seg som privatperson eller fagperson.

– Det er mulig folk ikke klarer å skille, og derfor må jeg ut og forklare at jeg er et menneske av kjøtt og blod og har mine personlige meninger. Men akkurat når det gjelder innvandrerregnskap, rører det ved noe litt annet.

AKTUELT NÅ