Sp krever omorganiseringsstopp i SSB

– Jeg har ikke tillit til at SSB vil gi oss objektiv og nøytral informasjon i framtiden når det ser ut til at de presser ut forskere som tenker annerledes, sier Senterpartiets Liv Signe Navarsete.

Liv Signe Navarsete

Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet kaster seg inn i debatten om endringene i SSB.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Ledelsen i Statistisk sentralbyrå (SSB) med direktør Christine Meyer i spissen er i ferd med å gjennomføre en større omorganisering av byrået som er hovedleverandør av samfunnsforskning til Norske myndigheter.

25 forskere har fått beskjed om at de degraderes når forskerstaben reduseres til 48.

Selv om forskerne beholder stillingstitttelen, flyttes de fra forskningsavdelingen, og får begrenset mulighet til å publisere forskning eller søke om eksterne forskningsmidler.

– Det må gås nye runder og kanskje gjøres om på noen vedtak, sier Lliv Signe Navarsete, som peker på finansminister Siv Jensen.

Det er finansdepartementet som hvert år leverer bestillingen til SSB og bevilger pengene til byrået, som til gjengjeld skal gi politikerne god og uavhengig forskning og analyse som grunnlag for politiske beslutninger.

Nye krav

Kristine Grimsrud

Kristine Grimsrud gruet seg til møtet sist mandag.

Foto: Gisle Nataas

Sist mandag ble forskerne kalt inn på individuelle møter for å få vite dommen fra ledelsen

– Det var et møte vi alle gruet oss til, sier Kristine Grimsrud som forsker på energi og miljøøkonomi.

Kravet hun og flere forskere NRK har snakket med ble stilt overfor, var å ha publisert forskningen sin på høyt nivå internasjonalt. Grimsrud oppfylte kravet, men ble likevel fratatt forskerstillingen.

– Jeg fikk vite at min publisering manglet empirisk analyse, sier Grimsrud.

Flere SSB-forskere, også noen som har beholdt stillingen, er overfor NRK svært kritiske til omorganiseringsprosessen. De mener ledelsen fastsatte kriteriene kort tid før utvelgelsen ble gjort, og at kravene har blitt praktisert ulikt.

Skylder på stillingsvern

Fagsjef i SSB Torstein Bye sier kravene om å publisere i internasjonale anerkjente publikasjoner har vært gjeldende siden tidlig på 90-tallet. Likevel kan han ikke peke på et eksempel hvor en forsker har mistet tittelen på grunn av manglende internasjonal publisering tidligere.

– Når det gjelder i hvilken grad det har fått konsekvenser, tror jeg SSB har vært i samme situasjon som mange andre: Man har vern mot oppsigelse.

– Stillingsvern er grunnen til at forskere ikke er flyttet tidligere?

– Ja, altså SSB har ikke utnyttet muligheten på dette området.

– Har de som nå flyttes fått beskjed tidligere om at det var ønskelig at de flyttet på seg?

– Det kan ikke jeg svare på, det må forskningsdirektøren svare på, sier Bye.

Han kan heller ikke svare på hvordan unntakene fra kravene ledelsen har stilt har vært praktisert.

Tverrpolitisk bekymring

Finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Trond Giske har uttrykt sterk bekymring for at SSB nå svekkes av direktør Christine Meyers omorganisering.

Også i Frp, og nå altså Senterpartiet, er det bekymring for om SSB svekkes.

Sentralt i omorganiseringen står kravet om at SSB-forskerne skal publisere forskningen sin internasjonalt for å kvalitetssikre den.

Gjennomprøvde modeller

Erling Holmøy, en av forskerne som har blitt «avskiltet», tross store og profilerte forskningsarbeider for finansdepartementet, mener dette er en feilslutning.

– Man får ikke nobelprisen for å finne opp lyspæra om igjen. Vi bruker velprøvde modeller som er anerkjent internasjonalt. Interessen internasjonalt er ikke nødvendigvis så stor for forskning på norske forhold basert på velutprøvde modeller, sier Holmøy.

Christine Meyer

Christine Meyer må forklare seg for finansministeren.

Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Han er særlig kjent for å være mannen bak innvandringsregnskapet.

Fagsjef Torstein Bye i SSB mener dette nettopp viser at Holmøy ikke nødvendigvis driver forskning.

– Kravet for å kalle det forskning er at man bruker innovative modeller, ellers er det analyse, sier Bye.

Klokken 10 mandag formiddag må Christine Meyer møte hos finansminister Siv Jensen for å forklare seg om omorganiseringen hun har startet.

 

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger