Oljefondet tjente 544 milliarder kroner

Oljefondet fikk en avkastning på 7,6 prosent i 2014, tilsvarende 544 milliarder kroner. – Vi kan ikke se at den høye avkastningen vil fortsette når det gjelder utsiktene for verdensøkonomien, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Øystein Olsen

Norges Bank presenterte fredag sin årsrapport for Statens pensjonsfond utland 2014, ved sentralbanksjef Øystein Olsen og CEO Yngve Slyngstad i Oljefondet.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Statens pensjonsfond utland tjente mest på sine eiendomsinvesteringer i løpet av fjoråret. Verdien av eiendomsposisjonene økte med 10,4 prosent i 2014. Aksjebeholdningen ga en avkastning på 7,9 prosent.

Det kom fram da Oljefondets sjef Yngve Slyngstad og sentralbanksjef Øystein Olsen la fram resultatene for fjoråret på en pressekonferanse i Oslo fredag.

– 2014 har vært et godt år for fondet, med positive resultater for alle fondets aktivaklasser. Sterke aksjemarkeder i første halvår og fallende renter bidro positivt til resultatet, sier Slyngstad.

En svekket kronekurs sto for halvparten av fondets verdiøkning i løpet av fjoråret.

Advarer mot mindre vekst

Men fondet gjorde det dårligere enn markedet, med 0,8 prosentpoeng. Norges Bank forklarer det med en høyere andel europeiske aksjer og rentepapirer med kortere varighet sammenlignet med referanseindeksen fastsatt av Finansdepartementet.

Eksperter, i tillegg til sentralbanksjef Olsen, har flere ganger advart mot at oljefondet kan ha nådd toppen, gitt den negative utviklingen i verdensøkonomien. På dagens pressekonferanse fikk Olsen spørsmål om Norges Bank er ovverasket over at fondet fortsetter å vokse.

– Det korte svaret er ja. Vi har ikke vært perfekt forutseende når det gjelder avkastningen i aksjemarkedet de siste årene. Men den gode avkastningen er drevet av et fallende rentenivå, og det er grenser for hvor lenge dette vil kunne fortsette, sier Olsen.

– Det er fortsatt stor usikkerhet når det gjelder fremtidig avkastning på aksjemarkedet. Vi kan ikke se at den høye avkastningen vil fortsette når det gjelder utsiktene for verdensøkonomien, sier Olsen.

Oljefondet er investert i over 9.000 selskaper i 82 land. 80 prosent av investeringene er i Europa og Nord-Amerika.

Statens pensjonsfond utland, eller Oljefondet, utgjorde ved nyttår totalt 6.431 milliarder kroner, og er ett av de største fondene i sitt slag i verden.

Mer i eiendom

Ved utgangen av fjoråret var 61,63 prosent investert i aksjer og 36,5 prosent i rentepapirer.

I fjor økte også andelen av fondet som er investert i eiendom, til 2,2 prosent. Det er en strategi for fondet å øke andelen eiendomsinvesteringer til 5 prosent. Det er blant annet opprettet en egen gruppe i Norges Bank Investment Management (NBIM), som styrer fondet, for å ta seg av eiendomsinvesteringene.

– Vi har aldri gjort så mange eiendomsinvesteringer som i fjor, og vi vil de neste årene fortsette å øke investeringene i eiendom, sier Slyngstad.

– Vi er glade for å ha fått på plass en egen ledergruppe for eiendom som vil drive den planlagte veksten i eiendom fremover, forklarer han.

Artikkelen oppdateres.

SISTE NYTT

Siste meldinger