Hopp til innhold

Oljefondet investerer hundrevis av milliarder i banker som finansierer kull og «skitten» olje

Selv om Oljefondet og norske banker har sluttet å investere i kullselskaper, investerer de enorme beløp i internasjonale banker som finansierer kullindustrien.

Deler av tysk kullgruve

Tysklands siste svartkullgruve Prosper-Haniel i Bottrop, vest i Tyskland, stenger 21. desember i år. Samtidig viser oversikten fra Banktrack at det på verdensbasis ble investert 15 milliarder dollar – over 130 milliarder kroner – i nye kullgruver i 2017.

Foto: PATRIK STOLLARZ / AFP

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Stortinget vedtok for over tre år siden at Statens pensjonsfond utland – kjent som Oljefondet – ikke lenger skulle investere i kullselskaper.

Også norske banker har kvittet seg med aksjer i kullselskapene. Senest for noen uker siden vedtok Storebrand å trekke seg ut av alle selskaper som har mer enn fem prosent av virksomheten sin i kullvirksomhet.

Oppførselen er i tråd med FNs klimapanels nyeste rapport, som sier at minst 59 prosent av verdens kullkraft må bort innen 2030.

Investerer over 3000 milliarder

Anja Bakken Riise

– Den internasjonale banksektoren er avgjørende for å snu utviklingen, fordi de kan velge om de opprettholde eller vri investeringene sine vekk fra driveren bak klimaendringene – nemlig fossilindustrien, sier leder i FIVH, Anja Bakken Riise.

Foto: Renate Madsen/FIVH

Internasjonalt er situasjonen en helt annen. 36 av verdens største banker investerte 345 milliarder dollar – over 3000 milliarder norske kroner – i «ekstreme prosjekter» for å utvinne fossilt brennstoff i årene 2015–2017.

Det viser Banktracks undersøkelse som ble gjort tidligere i år. Med «ekstreme prosjekter» menes de mest forurensende prosjektene som tjæresand, kullgruvedrift og kullkraftverk.

Framtiden i våre hender (FIVH) har gått gjennom hvilke investeringer Norges Bank (gjennom Oljefondet) og norske banker har gjort i de internasjonale bankene som på sin side investerer i kull og olje.

Gjennomgangen viser at Oljefondet har 353 milliarder i aksjer, og over 134 milliarder i obligasjoner i de aktuelle bankene. Norske banker har på sin side investert 18,2 milliarder kroner i de 36 bankene.

Leder i FIVH, Anja Bakken Riise, sier at norske banker har gjort et viktig arbeid i å redusere sine investeringer i kull og «ekstrem olje».

– Men samtidig er de eiere i internasjonale banker med skitne investeringer, lavere standard og svakere retningslinjer enn de selv har. Det er etisk problematisk å tjene penger på slike investeringer, sier hun til NRK.

Banker som investerer i kull og «skitten» olje

Bank

Investeringer 2015-2017 (i dollar)

1

China Construction Bank

26.616.000.000

2

Royal Bank of Canada

26.485.000.000

3

JPMorgan Chase

26.118.000.000

...7

HSBC

14.322.000.000

... 9

Citigroup

14.008.000.000

... 10

Bank of America

13.617.000.000

Over 25 milliarder i «verstingbank»

Banktracks skriver at JPMorgan Chase står frem som ledende amerikanske banken for investeringer i «ekstreme prosjekter» i disse tre årene.

Fra 2016 til 2017 firedoblet JPMorgan Chase sine investeringer i tjæresand, mens investeringene i kullgruver var 21 ganger større i 2017 enn i året før.

Totalt økte JPMorgan Chase sine investeringer i «ekstreme prosjekter» med fire milliarder dollar – rundt 35 milliarder norske kroner – fra 2016 til 2017.

Jamie Dimon, sjefen for JPMorgan Chase

Jamie Dimon, sjefen for JPMorgan Chase, regnes ofte som verdens mest vellykkede banksjef, men leder samtidig den amerikanske banken med de største investeringene i «ekstreme prosjekter» innen fossilt brensel.

Foto: MARK WILSON / AFP

Både Oljefondet og DNB har store summer investert i den amerikanske storbanken.

Oljefondet hadde ved utgangen av fjoråret investert 25.822.813.368 kroner i JPMorgan Chase, mens DNB, gjennom fem forskjellig fond, har investert nesten én milliard kroner – 943.043.565 norske kroner.

Leder for ansvarlige investeringer i DNB Asset Management, Janicke Scheele, sier at klimaendringer er ett fokusområde som DNB Asset Management har jobbet med i mange år.

– Vi har solgt oss ut av selskaper innen eksempelvis palmeolje, kull og oljesand, og kjøpt selskaper innen fornybar energi og energieffektivisering. Videre har vi utarbeidet en klimastrategi for våre investeringer og vi er tydelige på hva vi forventer av selskaper som vi investerer i. Dette gjelder også banker, sier Scheele.

Også Oljefondet er kjent med investeringene i kull og andre ekstreme prosjekter.

Leder for ansvarlige investeringer i DNB Asset Management, Janicke Scheele

Janicke Scheele i DNB Asset Management sier at banken er godt kjent med at mange banker finansierer nye prosjekter innen kull, oljesand og kontroversiell olje i tillegg til andre forhold som de ikke opplever å være bærekraftige.

Foto: DNB

– Vi er oppmerksomme på denne tematikken i vår dialog med banksektoren. Vi har siden 2017 kontaktet over femti banker med spørsmål om klimarisiko og rapportering. Mange banker har nå innført begrensninger eller avsluttet slik finansiering, sier Thomas Stevang, kommunikasjonssjef i Norges Banks investment management (NBIM).

Oppfordrer til felles initiativ

Anja Bakken Riise sier at Framtiden i våre hender oppfordrer norske banker til å ta et felles initiativ hvor norske finansinstitusjoner samlet tar kontakt med banker de er investert i som finansierer øking av kull eller «ekstrem olje».

– De bør si tydelig ifra at å finansiere denne type virksomhet forhindrer den nødvendige reduksjon av klimautslipp som verden må gjennomføre, sier hun til NRK.

Scheele i DNB sier at som aktiv eier blir det stadig viktigere å påvirke bankers utlånspraksis.

– Vi ønsker at bankene skal ha samme praksis for utlån som vi har på investeringssiden. Når det dukker opp tilfeller med lån som ikke er ansvarlige eller bærekraftige, så tar vi det opp med de selskapene vi har investert i, sier hun.

AKTUELT NÅ