Hopp til innhold

Økokrim: – Enger ga sin tilslutning til bestikkelser

Tidligere konsernsjef i Yara, Thorleif Enger var ikke konkret involvert i urettmessige banktransaksjoner. Likevel mener Økokrim at det kan bevises at han ga sin tilslutning til straffbare bestikkelser.

Thorleif Enger

Tidligere konsernsjef Thorleif Enger i Yara erklærte seg ikke skyldig i grov korrupsjon i Oslo Tingrett mandag. Han var konsernsjef i selskapet fra 2004-2008.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Marianne Djupesland, førstestatsadvokat i Økokrim

Førstestatsadvokat Marianne Djupesland i Økokrim er aktor i saken mot de fire tidligere Yara-toppene. Økokrim stilte med seks representanter i Oslo Tingrett.

Foto: Johan B. Sættem

Det er langt fra hverdagskost at en av toppene i norsk næringsliv i en årrekke, sitter på tiltalebenken i en alvorlig straffesak.

Korrupsjonssaken mot fire tidligere Yara-topper startet mandag morgen i Oslo Tingrett. Saken har vært etterforsket i nesten fire år, i 12 land.

Vi mener å kunne bevise at Thorleif Enger ga sin tilslutning til bestikkelser, men vi mener ikke at han var konkret involvert i banktransaksjonene, sier førstestatsadvokat Marianne Djupesland til NRK.no. Hun er aktor i saken.

I dag startet Økokrim sitt innledningsforedrag i norgeshistoriens største korrupsjonssak, som skal gå i Oslo Tingrett nesten frem til påske.

Enger og tidligere konserndirektør for oppstrømssegmentet Tor Holba, er de to nordmennene som er tiltalt i saken. De to andre er tidligere driftsdirektør og visekonsernsjef Daniel Clauw samt tidligere juridisk direktør Kendrick Wallace.

Alle de tiltalte har motsatt seg fotografering i retten.

– Tiltalen bygger på at de norske personene har gitt sin tilslutning til bestikkelsesavtalene. Det er en aktiv handling mener vi, og så vil vi under bevisføringen utdype dette nærmere, sier Djupesland.

I bevisføringen vil Økokrim legge frem e-poster, rapporter og dokumenter som viser at penger har gått fra selskapet til konti i skatteparadiser.

Aktoratet mener å kunne bevise at det i tillegg til de offisielle pengekanalene ble etablert en korrupt sidekanal.

Korrupsjonsavtalen var muntlig, sa førstestatsadvokat Bård Thorsen i retten.

Passivitet kan tilskynde kriminalitet

Aktor sier at det er straffbart både å tilby og motta bestikkelser, og at det i denne saken er en aktiv bestikkelse det er snakk om.

– I Libya-saken vil Økokrim søke å føre bevis for at bestikkelsene skulle betales i flere omganger, sier Djupesland i retten.

Hun skiller i sitt innledningsforedrag mellom fysisk og psykisk medvirkning. Djupesland sier at Økokrim ikke vil søke å føre bevis for at tidligere konsernsjef Thorleif Enger og Tor Holba medvirket fysisk til korrupsjonen.

– Passivitet kan styrke en annens forbryterske forsett. En leders passivitet kan tilskynde det kriminelle forholdet, sier Djupesland.

Erklærte seg ikke skyldig

Thorleif Engers advokat Ellen Holager Andenæs sier til NRK at hun mener Enger er uskyldig.

– Den jussen hun gjorde rede for er helt kurant jus, og kom ikke som noen overraskelse. Naturligvis mener jeg at min klient skal frifinnes, sier Andenæs.

Hun sier at forvarets vitneliste vil søke å belyse Engers lederstil og moralske integritet.

Blant vitnene som forsvaret av Enger har innkalt er tidligere Hydro-topp Egil Myklebust.

Alle de fire tiltalte erklærte seg ikke skyldig.

Millioner av dollar i bestikkelser

Tiltalen omfatter to tilfeller av grov korrupsjon. Det ene tilfellet er bestikkelse av sønnen til en tidligere oljeminister i Libya, og det andre omfatter bestikkelse til sønnen av en offentlig tjenestemann i India.

1,5 millioner dollar skal urettmessig blitt utbetalt i forbindelse med byggingen av en gjødselfabrikk i Libya, mens 1 million dollar skal ha blitt utbetalt urettmessig for å sikre seg en kontrakt i India.

Økokrim mener imidlertid at det ble inngått avtaler om å betale ut enda større urettmessige beløp, og at avtalene omfattes av korrupsjonsbestemmelsene selv om ikke beløpene faktisk ble betalt i sin helhet.

Saksdokumentene i Yara-saken trilles inn i Oslo Tingrett

Saksdokumentene i Yara-saken ble trillet inn i sal 250 i Oslo Tingrett i fire store pappkasser.

Foto: nrk

Risikerer fengsel i ti år

Bortsett fra Tor Holba, som er i lønnet permisjon fra selskapet, er alle i dag pensjonister. Holba er som den eneste kun tiltalt for Libya-forholdet.

Alle de tiltalte oppga at de hadde titalls millioner kroner i formue, og tjente millionbeløp hvert år.

De er alle tiltalt for grov korrupsjon. Strafferammen for forholdene de er tiltalt for, er fengsel i ti år.

I tiltalen er det tatt forbehold om at det kan bli aktuelt å nedlegge påstand om inndragning.

Tusenvis av dokumenter

Det er en enorm mengde papirer som ligger til grunn for tiltalen. Økokrims 5400 sider med dokumentasjon ble trillet inn i tingretten i fire store pappkasser.

I tillegg har forsvarerne til de tiltalte samlet lagt frem anslagsvis 1000 dokumenter.

Selskapet Yara erkjente seg i januar i fjor skyldig i korrupsjon, og vedtok en historisk høy foretaksbot på 295 millioner kroner.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ