Hopp til innhold

Mener gjødselprisene kan gi mindre mat til Norges befolkning

Gjødselprisene får konsekvenser for norsk selvforsyning, mener Småbrukarlaget. Samtidig er det risiko for enda høyere gjødselpriser, ifølge Yara.

Gjødsel

Selv om mange bønder gjødsler jordene og åkrene sine med møkk, er det ikke nok. Nesten alle norske bønder er helt avhengige av fullgjødsla fra Yara, som mer eller mindre har fått monopol i Norge etter at import av russisk og belarusisk gjødsel stoppet.

Foto: Erik Waage / NRK

Prisen på fullgjødsla har økt betraktelig det siste året.

I går fortalte NRK om bonden som reagerer på at Yara tjener gode penger det bøndene er så avhengige av.

Og prisgaloppen ser ikke ut til å roe seg med det første.

– Det er stor risiko for nitrogenmangel og videre prisøkninger dersom gassituasjonen i Europa forverres ytterligere.

Det opplyser kommunikasjonsdirektør i Yara, Kristin Nordal, til NRK.

Med «gassituasjon» menes både tilgang på gass og pris på gass.

Nils Kvikshaug, Felleskjøpet i Grimstad.

Gjødselprisen er vanligvis billigst på høsten, og da kjøper mange bønder gjødsel til våren. Men Bondelaget og Småbrukarlaget tror mange bønder venter og ser om prisene synker.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Dyr gjødsel kan føre til mindre mat: – Utfordrer selvforsyningen

Bønder bruker gjerne 50–60 tonn gjødsel i året.

Nå kan det koste bøndene en halv million kroner i året å gjødsle jordet.

I mars kostet ett kilo ca. 10 kroner. Det var nesten det dobbelte av det gjødsla kostet i september, ifølge Bondebladet.

Hvis prisene fortsetter å stige, kan det gå utover norsk matsikkerhet.

Det mener Eli Berge Ness, fungerende leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Eli Berge Ness foran stortinget

Eli Berge Ness er fungerende leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Hun sier bøndene vil gjødsle mindre fordi den er så dyr. Det fører til mindre mat.

Foto: Nora May Engeseth

– Det er paradoksalt at Yara skal sørge for matsikkerhet, men samtidig har priser som fører til mindre matproduksjon i Norge.

Hun mener at hvis Regjeringen vil følge opp egen politikk om at Norge må produsere mer mat, må mer gjøres. For eksempel kompensere enda mer av kostnadene, sier hun og legger til:

– Vi kan ikke produsere med tap.

Kyr og en traktor som kjører høyballer på Engeløya i landbrukskommunen Steigen.

Krigen i Ukraina har utfordret matsikkerheten i hele verden. Heldigvis undertegnet nylig Ukraina og Russland en avtale om eksport av korn.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Må importere fra et verdensmarked som skulle hatt maten selv

Både Småbrukarlagaet og Bondelaget er enige i at det var et godt jordbruksoppgjør som skal kompensere for nettopp det store økonomiske gapet.

Men bøndene får pengene først i september. Det er en delbetaling på ca. 40.000 kroner (varierer fra bonde til bonde).

Resten av pengene kommer ikke før i februar.

– Hvordan tror dere det blir for norske bønder hvis gjødselprisen fortsetter å stige før de får utbetalt pengene?

– Da kjøper bøndene mindre gjødsel, eller så venter de og håper at prisene vil synke. Mange bønder har sagt til oss at de ikke har hatt råd til å kjøpe like mye gjødsel som tidligere.

Det sier nestleder i Norges Bondelag, Egil Christopher Hoen.

Leder i Buskerud bondelag, Egil Christopher Hoen.

Egil Christopher Hoen, nestleder i Norges Bondelag, sier de følger situasjonen og jobber med å få på plass flere tiltak som skal hjelpe bonden økonomisk.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

– Hva skjer da?

– Da blir det mindre mat. Og vi må importere mat fra et verdensmarked som absolutt skulle hatt denne maten selv, sier Hoen.

Han mener man bør stille spørsmål om ikke Yara burde tatt et større ansvar for global matsikkerhet og moderert prisene sine.

Dobbel gjødselpris, men fire ganger så dyr gass

Selv om prisen på gjødsla har doblet seg, har gassprisene firedoblet seg på ett år.

Som igjen resulterer i dyrere gjødsel verden over.

– Er det ingen muligheter for å moderere norske priser?

– Yara er et globalt selskap og prissettingen vil alltid være bestemt av det internasjonale prisbildet. I øyeblikket befinner vi oss i en markedssituasjon med begrenset tilbud og stor etterspørsel, og dette presser prisene oppover.

Det skriver kommunikasjonsdirektør i Yara, Kristin Nordal.

– Mener Yara at dere tar nok ansvar for at norsk selvforsyning er tilstrekkelig?

Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til at det dyrkes nok mat til verden. De senere årene har norske gras og kornavlinger økt betydelig, og Yara har bidratt til dette.

Et annet poeng som Nordal har trukket frem i en tidligere sak, er at det er nødvendig med så høye priser for å sikre stabil drift i usikre tider.

Landbruksministeren: – Kan møtes på ny

Landbruks- og matminister Sandra Borch skriver til NRK at Regjeringen ønsker å drive en politikk som skal bidra til mer matproduksjon.

Og at jordbruksoppgjøret skal være tilstrekkelig for bøndene, i tillegg til andre tiltak.

Avtalen gir trygghet for at norske bønder får dekket den ekstraordinære kostnadsveksten og får betydelig løftede inntektsmuligheter allerede fra inneværende år.

Hun påpeker samtidig at kostnadsutviklingen både da avtalen ble satt, og nå, er uforutsigbar.

Regjeringen og bondeorganisasjonene ble derfor enige om at det på det daværende tidspunkt var usikkert hvordan gjødselprisene ville utvikle seg. Og at partene kan møtes til høsten for en ny vurdering.

Landbruks- og matminister Sandra Borch på besøk i Bjerkreim i Rogaland.

Landbruks- og matminister Sandra Borch. Nylig kunngjorde de at de vil at 90 prosent av matkornandelen er norsk innen 2030. I dag er tallet 50 prosent.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

Les mer om bonden som kritiserer Yara for sitt høye driftsresultat:

Her kan du forstår mer om forholdet mellom Yara og den norske stat:

I juli ble Russland og Ukraina enige om en kornavtale: