NRK Meny
Normal

– En tiltale vil få konsekvenser

Etter det NRK har grunn til å tro vil Økokrim i løpet av torsdag eller fredag avgjøre om de to to siktede Yara-direktørene som fortsatt jobber i selskapet blir tiltalt. Selskapets tidligere konsernsjef risikerer også tiltale.

Konsernsjef Jørgen Ole Haslestad og styreleder Bernt Reitan i Yara.

Konsernsjef Jørgen Ole Haslestad og styreleder Bernt Reitan i Yara var tydelig preget av stundens alvor da selskapet måtte svare for hvorfor det aksepterer forelegget for grov korrupsjon.

Foto: Johan B. Sættem/ NRK

En alvorstynget konsernsjef Jørgen Ole Haslestad og styreleder Bernt Reitan i Yara holdt pressekonferanse onsdag etter at det ble kjent at Økokrim ilegger selskapet historiens strengeste foretaksstraff, for tre tilfeller av grov korrupsjon.

Et enstemmig styre har vedtatt forelegget på 295 millioner kroner. Yaras driftsresultat for 2012 var til sammenligning 17 mrd NOK.

Det er en hard straff, men det er viktig for oss å vedta den og komme videre

Bernt Reitan, styreleder i Yara

Etter det NRK har grunn til å tro vil Økokrim i løpet av torsdag eller fredag avgjøre om det skal reises tiltale mot to nåværende Yara-direktører, i tillegg til tidligere konsernsjef Torleif Enger.

– Med mindre Økokrim kommer med en tiltale som beviser at de har gjort noe galt så vil de fortsatt jobbe i selskapet, sier Haslestad.

Jørgen Ole Haslestad sier til NRK at en tiltale fra Økokrim vil få konsekvenser.

– Da vil medarbeiderne bli permittert inntil saken er avgjort, sier Haslestad.

– Skulle handlet annerledes

Konsernsjefen sier at han i etterpåklokskapens lys gjerne kunne og skulle gjort ting annerledes i 2008.

– Men basert på det jeg da visste mener jeg at jeg tok en riktig avgjørelse i samråd med styrets sjef, sier Haslestad.

Ifølge Økokrim pågikk korrupsjonen i selskapet inn i 2009, ett år etter at Haslestad tiltrådte som konsernsjef, og ved utmålingen av forelegget er det lagt vekt på at konsernledelsen allerede i 2008 hadde mistanke om korrupsjon.

Likevel ble ikke Økokrim kontaktet før i 2011.

– Har ikke bevis for at de har gjort noe galt

Haslestad sier til NRK at de to direktørene som nå risikerer tiltale måtte trekke seg fra konsernledelsen da det ble klart at de ble siktet av Økokrim.

Thorleif Enger

Tidligere konsernsjef i Yara, Thorleif Enger, er siktet for grov korrupsjon og risikerer å bli tiltalt.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Begge har fortsatt ledende stillinger i Yara.

– Vi kan ikke i et børsnotert selskap ha medlemmer i konsernledelsen som er siktet av Økokrim. Men gjennom vår granskning har ikke vi funnet grunnlag for at de har gjort noe galt. Derfor har de fått jobbe videre i selskapet, sier Haslestad.

–Så Fougner og Wiersholm har ikke funnet noe i sin eksterne granskning som gjør at dere har noen grunn til å reagere overfor de som fortsatt er siktet og ansatt?

– Nei, ikke som gjorde at vi har bevis for at det var gjort noe galt, dermed har de også kunnet jobbe videre i selskapet, sier han.

– Viktig for oss å komme videre

Styreleder Bernt Reitan sier til NRK at de forholdene som Økokrim har avdekket også er forhold som selskapets eksterne granskning har kommet frem til.

Han sier at et samlet styre har vurdert saken og akseptert forelegget.

– Det er en hard straff, men det er viktig for oss å vedta den og komme videre, sier Reitan.

Han mener ikke at granskningen som selskapet selv har gjort har avdekket mistanker mot tidligere direktører i selskapet.