I dag begynner Norges største korrupsjonssak

Fire tidligere medlemmer i Yaras konsernledelse må i dag møte i Oslo tingrett. Saken er den største korrupsjonssaken i Norge noensinne.

Thorleif Enger

Thorleif Enger, tidligere driftsdirektør i Yara, og tre andre som tidligere satt i selskapets konsernledelse, må mandag morgen møte i Oslo tingrett i forbindelse med deres tiltale i Yara-saken.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

– Vi mener å bevise at det har blitt betalt bestikkelser i forbindelse med prosjekter i India og Libya, som selskapet Yara hadde. Så nå skal vi føre disse bevisene i retten, sier Marianne Djupesland, førstestatsadvokat ved Økokrim og aktor i Yara-saken.

Økokrim forteller om en omfattende etterforskning som har resultert i Norges største korrupsjonssak gjennom tidene.

I dag starter rettssaken mot de fire tidligere medlemmene av konsernledelsen i verdens største leverandør av mineralgjødsel, Yara.

Etterforsket i 12 land

Marianne Djupesland

Marianne Djupesland, førstestatsadvokat ved Økokrim og aktor i Yara-saken. Hun har også ledet etterforskningen som har foregått i 12 land.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Vi startet etterforskningen i 2011. Og fordi mange av bevisene og vitnene ikke har ligget i Norge, har etterforskningen vært svært omfattende, sier Djupesland som har hatt ansvaret for etterforskningen.

Økokrim har fått betydelig internasjonal bistand i denne saken, blant annet fra franske, sveitsiske og amerikanske myndigheter. Etterforskningen har foregått i 12 land.

Djupesland mener det internasjonale samarbeidet har vært avgjørende for tiltalen.

– Dette viser betydningen av internasjonalt politisamarbeid for å avdekke korrupsjon, sier Djupesland.

Grov korrupsjon

Tiltalen gjelder fire tidligere medlemmer av konsernledelsen i Yara, som skal ha betalt 5 millioner dollar i bestikkelser til sønnen av Libyas oljeminister. Yara forhandlet da om felles gjødselproduksjon med et statseid, libysk oljeselskap, da under Gadaffis regime.

Tre av dem er også tiltalt for å ha betalt bestikkelser til en høytstående tjenestemann i India. Yara skal ha avtalt å betale minst 3 millioner dollar til sønnen til en høytstående, indisk tjenestemann da selskapet forhandlet om et fellesprosjekt med et indisk kunstgjødselselskap.

De tiltalte som nå må møte i Oslo tingrett er tidligere konsernsjef Thorleif Enger, tidligere driftsdirektør og visekonsernsjef Daniel Clauw, tidligere juridisk direktør Kendrick Wallace og tidligere konserndirektør for oppstrømssegmentet Tor Holba.

– Tiltalen gjelder alvorlige forhold og det er snakk om korrupsjon i India og Libya. Anklagene er alvorlige fordi det dreier seg om bestikkelser av høytstående embetsmenn og store beløp. Så vi mener det er viktig å føre denne saken for retten, sier Djupesland.

– Men jeg kan ikke kommentere bevisene som skal føres, nå er det opp til domstolene å ta stilling til bevisbildet, sier Djupesland.

– Eget sett med regler

Kalle Moene

Kalle Moene, professor i økonomi ved Universitetet i Oslo.

Foto: Fjeldstad, Knut / SCANPIX

Det man skal finne ut nå er hvem som har visst om detaljene rundt handlene.

Mest sannsynlig er saken mye mer komplisert, med mange personer involvert, frykter Kalle Moene, økonomiprofessor ved Universitetet i Oslo.

– Saken har et skinn av skikkelighet ved seg, for eksempel siden fakturaen som går til Yara betales på ordinær måte. Men det er ikke noen gjenytelse der, bortsett fra den fordelen som de urettmessig får ved kontakten med konsulentselskapet i Libya. Det er slik korrupsjonen foregår.

Han tror det blir vanskelig å fordele skyld i saken.

– Måten dette har skjedd på, så vidt jeg kan skjønne, er at politikere og maktpersoner har interesser i privat sektor og i politikken. Spørsmålet blir nå å finne ut hvem som visste hva selskapet gjorde, hvem som laget avtalene, finnes det en ukultur innad i Yara, som noen antyder, eller er det bare personlige initiativ, forteller Moene.

Moene mener at folk som involveres i slike saker gjerne tror de kan slippe billigere unna fordi de ofte tjener svært mye og derfor kan få en annen behandling enn andre.

– Og siden de er i en unntakstilstand pengemessig, tror de også at de er i en unntakssituasjon når det gjelder rettsvesen og lover og regler. Og da kan det være at dette røper dem i en slik sak som dette, sier Moene, som mener saken er til stor skade, for både Yara og Norges økonomi og interesser.

Jobber med holdninger

Esben Tuman, kommunikasjonsdirektør i Yara, sier selskapet ser frem til at saken kommer i gang og at alle parter kan legge korrupsjonsanklagene bak seg.

– Dette er en sak som har fulgt Yara siden selskapet selv varslet Økokrim om forholdene i 2011, sier Tuman.

Rettssaken skal også undersøke kulturen innad i Yara. For Tuman er det viktig å få frem at selskapet har gjort en intern holdningsoppvask.

– Vi har nulltoleranse for korrupsjon og vi har jobbet mye med holdninger, rutiner og systemer for at noe tilsvarende ikke skal skje igjen. Det gjelder alt ifra opplæring av ansatte til gode systemer for å håndtere eventuelle forhold, sier Tuman.

Denne interne opprydningen begynte allerede i 2008, men ble forsterket gjennom denne saken, forteller kommunikasjonsdirektøren.

– Disse forholdene som nå skal for retten fant sted i 2007. Selskapet har uavhengig av dette begynt på arbeidet med å forbedre egne rutiner, og dette vil vi naturligvis fortsette med.

Strafferamme: Ti år

Saken som føres i Oslo tingrett tar altså for seg det personlige ansvaret. I januar 2014 aksepterte Yara et forelegg på 295 millioner kroner av Økokrim for grov korrupsjon i Libya, India og Russland.

– Størrelsen på denne saken blir jo tydelig gjennom boten som Yara fikk. I tillegg økte selskapets samlede aksjeverdier med én milliard rett etter at boten var betalt, som indikerer at også markedet ventet på en avklaring, sier Moene.

Det er satt av 12 uker til saken og en rekke vitner fra mange land, som Qatar, Danmark og USA, er innkalt.

Prosessen vil starte med innledningsforedrag, forklaringer fra de tiltalte og deretter vitner og bevisføring.

Strafferammen for grov korrupsjon er ti års fengsel. Ingen av de fire tiltalte erkjenner straffskyld, opplyser forsvarerne deres til NRK.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger