NRK Meny
Normal

Vil lage ny it-løsning mot feilmedisinering

Feilmedisinering fører årlig til unødvendige helseplager for sykehjemsbeboere. Nå jobber forskere med å lage en dataløsning som skal få slutt på problemet ved å gi helsepersonell bedre oversikt.

Gammel kvinne med en pilleeske

VANSKELIG Å FÅ OVERSIKT: En undersøkelse utført av Utviklingssenter for sykehjem fant ut at eldre ofte har helseproblemer på grunn av legemidler de ikke trenger å ta. Mange eldre går på legemidler for diagnoser de ikke lenger lider av. Arkivbilde.

Foto: Frank May / NTB scanpix

– Vi oppdager at eldre ofte går på legemidler som det ikke er en diagnose knyttet til. De har kanskje fått et legemiddel for noen år tilbake da de ble behandlet ved et sykehus, men så har de fortsatt med å ta medisinen for en tilstand som de ikke lenger lider av, sier farmasøyt Liv Johanne Wekre.

En undersøkelse utført av Utviklingssenter for sykehjem (USH) i Troms i juni 2014, viser at feilmedisinering ved sykehjem i Norge er et utbredt problem.

Liv Johanne Wekre, farmasøytisk rådgiver

Liv Johanne Wekre, farmasøytisk rådgiver

Foto: Privat

USH-prosjektet kartla legemiddelbehandlingen hos 120 pasienter i utvalgte sykehjem i Midt-Troms, og kom frem til at 88,8 prosent av sykehjemsbeboerne hadde en eller flere helseproblemer som var legemiddelrelaterte.

44 prosent av disse legemiddelrelaterte problemene skyldes at pasientene fikk overflødige legemidler. Mange av pasientene hadde gamle og utdaterte lister for medisiner som de ikke lenger hadde behov for, skriver USH i rapporten.

– Tungvint å få tilgang til pasientdata

Wekre er en del av forskerteamet ved Sintef og Sykehusapoteket i Midt-Norge som nå jobber med en it-løsning som skal gjøre det lettere for leger, sykepleiere og farmasøyter å samarbeide om felles legemiddelgjennomganger for å unngå feilmedisinering.

Hun mener problemet ligger i at det er for dårlig oversikt over medisinbruken.

– Oppfølgningen av eldres medisinering er ikke god nok. Den er ikke god nok fordi den ikke er satt godt nok i system, sier Wekre.

– Denne gruppen av eldre i sykehjem er veldig forskjellige. De responderer forskjellig på ulike legemidler. For å sikre at hver enkelt får en individuell vurdering, er det viktig å sette legemiddelgjennomgangene i system, sier Wekre.

Hun mener systemet i dag er tungvint.

– Vi mangler enkel tilgang på pasientdata. Apotekansatte tilhører en annen virksomhet enn kommunen. Derfor har ikke vi tilgang til kommunens journalsystem. Å få tilgang til relevant pasientdata som legemiddelliste og labprøveverdier, er en øvelse i seg selv, sier Wekre.

Store avstander byr på problemer

Wekre sier de har hatt en tjenesteavtale med kommunene i mange år, hvor farmasøytene har dratt til ulike sykehjem og undervist helsepersonell.

– Det kommer stadig flere forespørsler til farmasøytene om å bidra mer med pasientrettet aktivitet, som f.eks. legemiddelgjennomganger, men vi har ikke hatt mulighet til å bistå kommunene, rett og slett på grunn av kapasitet, sier Wekre.

En av utfordringene er at det kan være store fysiske avstander mellom sykehjem og der farmasøytene befinner seg, spesielt i distriktene.

– Da er det ikke alltid slik at vi har mulighet til å kjøre halvannen til to timer til ulike sykehjem for å bidra med en legemiddelgjennomgang sammen med sykehjemslegen, sier Wekre.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Nordseter sykehjem

Ved Nordseter sykehjem har de ansatte blitt mye tryggere på hvilke legemidler som er riktig for de ulike pasientene etter en omfattende gjennomgang av medisinlistene.

Foto: Sy Thet Mon / NRK

Kan bli aktuelt med videokommunikasjon

Prosjektet er et InnoMed-forprosjekt, og er støttet av Innovasjon Norge og Helsedirektoratet.

De har blant annet intervjuet sykepleiere, farmasøyter, sykehjemsbeboere og leger for å kartlegge behovene relatert til tverrfaglig legemiddelgjennomgang ved bruk av teknologi. Det er foreløpig ikke bestemt hvordan eller hva den teknologiske løsningen skal være.

– Vi jobber med å kartlegge mulige teknologiske løsninger som kan støtte opp under arbeidsprosessen på best mulig måte. Det kan være en applikasjon eller en annen it-løsning, men vi er fortsatt i en tidlig fase av utviklingen, sier Hanne Ekran Thomassen.

– Vi forsøker å sikre best mulig tverrfaglig samarbeid ved hjelp av et it-verktøy, når man ikke befinner seg på samme sted. Hvordan skal man dele informasjon og ha en løpende dialog når man sitter på ulike steder. Videokommunikasjon diskuteres som en mulig del av løsningen, sier Thomassen.

Arbeidet med å kartlegge behovet og utvikle en teknologisk løsning startet i 2014. Det er forventet at forprosjektet skal avsluttes i løpet av starten av 2015, men det er fortsatt en del spørsmål som må avklares, som for eksempel personvern og sikring av informasjon.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger