Hopp til innhold

Sykehjem ga dement medisiner uten å varsle familien

Den kjente hudlegen Ole Fyrand fikk medisiner som blant annet påvirket hjernen da han var på sykehus, uten at familien ble varslet. Familien er rystet over behandlingen og pleier ham nå hjemme.

Ole Fyrands familie reagerer på medisinering på sykehjem

HENTET MANNEN HJEM: Birgitta Fyrand (t.v.) er glad for å ha mannen Ole Fyrand, som var en profilert hudlege, hjemme etter et opphold ved sykehjem som rystet familien.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Fyrand var en profilert hudlege, som ofte figurerte i mediene.

Nå er han 75 år gammel, og har alzheimer. For to uker siden så kona Birgitta Fyrand seg nødt til å hente mannen hjem igjen, etter at han hadde vært på sykehjem i en kort periode.

Sykehjemmet hadde blant annet begynt å gi Fyrand beroligende medisiner uten at familien hadde fått beskjed - noe de skal få. Dette er ett av fire avvik som ble registrert under oppholdet som varte i to måneder.

Birgitta Fyrand

OVERGREP: – Jeg ble sint og jeg følte at det var et overgrep, like mye på oss som det var på Ole, sier Birgitta Fyrand.

Foto: NRK

– Jeg ble sint og jeg følte at det var et overgrep, like mye på oss som det var på Ole. Det var fordi vi ikke hadde blitt informert. Ingen hadde fortalt oss noe som helst om at han skulle ha noe som skulle dempe ham ned, sier Birgitta Fyrand til NRK.

Hun mener budskapet fra sykehjemmet var at medisinering av pasientene er nødvendig på grunn av ressursmangel.

– Med de få midlene sykehjemmet fikk, ble det nødvendig å bruke medisinering på disse pasientene for å få dem til å fungere, forteller hun om sykehjemmets forklaring.

– Det var en feil

Madserud Sykehjem i Oslo skulle være Ole Fyrands hjem. Hvorfor valgte de ansvarlige her å gi sin demente beboer beroligende medikamenter uten å varsle familien?

Konsernoverlege Gudleik H. Leir i Norlandia Care avbryter sin vinterferie for å svare på det.

– Det var en feil. Det har vi skrevet avvik på og tatt opp. Vi er pålagt å informere om slike ting, og det står helt klart i loven at pårørende til pasienter uten samtykkekompetanse, som det heter, har en medvirkningsrett. Skal den retten ivaretas, må de få informasjon, sier Leir til NRK.

(Saken fortsetter under videoen)

Konsernoverlege svarer på kritikk fra Ole Fyrands familie.

MISFORSTÅELSE: Konsernoverlege Gudleik H. Leir i Norlandia Care mener Fyrands familie har misforstått hva han sa til dem.

Likevel skjedde det, og familien opplever at den samme legen i et møte med dem fortalte at ressursmangel var grunnen til at man måtte medisinere demente pasienter. Det er en misforståelse, svarer Leir.

– Det jeg sa i den samtalen, var at hvis vi hadde 20 ganger mer ressurser, så ville kanskje bruken av den type medikamenter gå litt ned, forklarer konsernoverlegen.

Morten Gohn

IKKE VARSLET: Sykehjemsetaten ble først klar over avviksmeldingene ved sykehjemmet etter at NRK tok kontakt, bekrefter områdedirektør Morten Gohn.

Foto: Odd Iversen / NRK

– Men da ville jeg ha brukt de ressursene på bygningsmessige endringer, snarere enn mer personale. Jeg tror det er viktigere for at vi skal få et godt miljø for demente pasienter, enn at vi har flere hender. Det er ikke gitt at flere hender nødvendigvis og alltid gir bedre omsorg for pasientene, utdyper han.

Fikk ikke avviksmeldinger

Det er sykehjemsetaten i Oslo kommune som betaler Madserud sykehjem for jobben de gjør. Her vil de nå undersøke hva som har skjedd

– Vi må gå inn i denne saken og se hva som eventuelt har gått galt, og hvilke tiltak vi vil sette i gang for å rette forholdene, sier Morten Gohn, områdedirektør ved Sykehjemsetaten i Oslo kommune til NRK.

Sykehjemsetaten ble først klar over avviksmeldingene ved sykehjemmet etter at NRK tok kontakt.

– Alvorlige avvik skal vi ha umiddelbart, fastslår Gohn.

– Det er beklagelig, og vi må følge opp med vår leverandør hvorfor det ikke har skjedd, sier direktøren.

(Saken fortsetter under videoen)

Smilet tilbake hjemme hos familien Fyrand, etter at familien tok Ole Fyrand ut fra sykehjemmet. Nå pleier de ham hjemme.

SMILET TILBAKE: Smilet er tilbake hjemme hos familien Fyrand, etter at familien tok Ole Fyrand ut av sykehjemmet. I dag er han medisinfri.

Medisinfri i dag

Hos familien Fyrand er smilet endelig tilbake, med sønnen på besøk.

De håper deres historie kan være med på å rette søkelyset mot behandlingen av eldre ved norske sykehjem.

– Ikke avfinn dere med at det skal være slike tilstander i livets siste fase, hvor man skal kunne gjøre det så hyggelig som mulig for den som ikke har så mange år igjen, mener Birgitta Fyrand.

I dag får de hjelp av en hjemmesykepleier og et frivillig dagtilbud. Ole Fyrand er medisinfri.

– Nå har vi det helt normalt. Vi har en fin og hyggelig hverdag, forteller Birgitta Fyrand.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger