Nå kan de forsvare seg med pepperspray

Etter mange års kamp tester tollere ut pepperspray. Bakteppet er vold og trusler mot tollere i grensekontrollen.

Pepperspray, OC spray, Tollvesenet
Foto: Heidi Gomnæs

Pepperspray skal gi økt trygghet for tollerne som står i første rekke i grensekontrollen. På Svinesund er de første tollerne nå ferdig kurset og utrustet med pepperspray, forteller avdelingssjef Tollregion Øst-Norge Asle Farberg.

– Dette er et hjelpemiddel som sorterer under våpenlovgivning i Norge. Det er i aller høyeste grad et nødvergehjelpemiddel som vi håper vi aldri vil få bruk for.

Pepperspray Tollvesenet

Tollere skal kunne bruke pepperspray i nødverge.

Foto: Heidi Gomnæs

Vold og trusler mot tollere

Tollerne i grensekontrollen er i hovedsak ute etter de som smugler stort, og jakter dermed personer som har mye å tape på å bli tatt. For organiserte smuglerbander står det om mye penger og strenge straffer.

I snitt er det mellom 20 og 30 episoder med vold og trusler i året mot tolltjenestemenn, ifølge Tollvesenet.

Det er kun aktuelt å bruke pepperspray i rene nødvergesituasjoner hvor det oppstår fare for liv og helse.

Asle Farberg, avdelingssjef Tollregion Øst-Norge

Farberg forteller videre at Tollvesenet fokuserer på at konflikter som oppstår i forbindelse med en tollkontroll skal kunne løses på en god måte uten pepperspray.

Asle Farberg

Asle Farberg håper de ikke får bruk for peppersprayen.

Foto: Heidi Gomnæs

Gir pepperspray økt trygghet?

Bruk av pepperspray (OC-spray) er et prøveprosjekt for tjenestemenn i Tollregionene Nord-Norge, Midt-Norge, Øst-Norge og noen tjenestemenn i Oslo og Akershus.

Prosjektet går over 2 år og hensikten er å teste om pepperspray gir økt trygghet for tollerne i grensekontrollen.

En av tollerne på Svinesund har sin første dag med pepperspray i beltet da NRK er på besøk.

– Det er en sikkerhet i det, men i de hverdagslige gjøremål så utgjør det ikke rare forskjellen.

Før noen av tjenestemennene kan bruke pepperspray, må de gjennom et grundig kurs på Politihøgskolens utdanningssenter.

Svinesund, Tollkontroll

Stadig flere tollere er ferdig kurset og utstyrt med pepperspray i Tollregion Øst-Norge.

Foto: Heidi Gomnæs