Nedjusterer dekningskravet for nødnettet i ny, hemmelig kontrakt

En ny, hemmelig kontrakt med leverandøren for nødnettet fastslår at nødnettet skal dekke langt mindre av Norge enn det Stortinget bestilte.

En ny hemmelig kontrakt med leverandøren for nødnettet slår fast at nettet skal dekke langt mindre av Norge enn det Stortinget bestilte. Opposisjonen mener Stortinget er ført bak lyset.

VIDEO: Nødnettet skal dekke langt mindre av Norge enn bestilt. Reporter: Trond Lydersen

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

NRK har ved flere anledninger fortalt om helsearbeidere som sliter med dekningsproblemer når de forsøker å bruke det nye nødnettet.

Vi kan i kveld avsløre at helsearbeiderne fortsatt kan være i fare for å havne utenfor dekningsområdet, selv etter at det nye felles nødnettet er ferdig utbygd.

I den første kontrakten som ble underskrevet mellom Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) og leverandøren Motorola, skulle nær 80 prosent av landet dekkes.

Ifølge en ny, hemmelig kontrakt som NRK har fått tilgang til, er Motorola nå kun forpliktet til å dekke om lag 70 prosent av Norge.

I Sogn og Fjordane er dekningskravet senket fra 86 prosent til kun 57 prosent. I Sunnmøre er kravet senket fra 88 prosent til 61 prosent. Også flere andre steder i landet reduseres dekningsarealet for nødnettet betydelig.

  • Se hele listen nederst i artikkelen.

(Artikkelen fortsetter etter videoen)

En ny hemmelig kontrakt med leverandøren for nødnettet slår fast at nettet skal dekke langt mindre av Norge enn det Stortinget bestilte. Opposisjonen mener Stortinget er ført bak lyset.

VIDEO: Faremo vil ikke kommentere den hemmelige kontrakten. Reporter: Martin Fjørtoft

– I henhold til vårt mandat

Dagfinn Sjøvik, prosjektdirektør for nødnett i Direktoratet for Nødkommunikasjon, ønsker ikke å kommentere den nye kontrakten NRK har fått tilgang til.

– Dette er unntatt offentlighet og jeg kan ikke kommentere det. Vi forholder oss til en målsetnings som er satt fra Stortinget, i forhold til dekningsgrad i nødnett, sier Sjøvik.

– Har Stortinget fått beskjed om at det er lavere dekningsgrad i den nye kontrakten?

– Vi har en god dialog med justisdepartementet. De valgene vi gjør, gjør vi i henhold til det mandatet vi har fått, sier prosjektdirektøren for nødnett.

Faremo vil ikke kommentere

NRK har gjentatt ganger forsøkt å få en kommentar fra justisminister Grete Faremo om den hemmelige nødnettkontrakten.

Vi fikk et intervju med Faremo i etterkant av hennes besøk hos politimestrene i Nordre og Søndre Buskerud på mandag.

– Jeg er ikke beredt til å kommentere dette. Jeg kan ikke kommentere dette, sier Faremo når hun blir konfrontert med de hemmelige dokumentene.

Hun går deretter brått vekk fra intervjuet med NRKs journalist. Etter intervjuet får justisdepartementet en ny anledning til å kommentere den hemmelige kontrakten.

Mandag kveld skriver departementet følgende i en e-post til NRK;

«Stortinget er orientert om Nødnettprosjektet i St prop 3D (2006-2007) (Nødnett), St prop 100 (2010-2011) (Nødnett), Prop 1S (2011-2012) i kap. 3.1.2 (statsbudsjett), Prop. 111S (2011-2012) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2012. DNK har i henhold til Stortingets merknader til årets statsbudsjett, Innst. 13 S (2011-2012), økt forutsigbarheten i kontrakten ved å presisere og konkretisere utbyggingsplanene for Nødnett for å ivareta statens samlede interesser i saken.»

Justisdepartementet skriver her med fem dokumenthenvisninger, for å si at Stortinget er tilstrekkelig informert.

– Forskjell på liv og død

Opposisjonspolitikerne mener derimot at Stortinget er ført bak lyset når det gjelder nødnettets egentlige dekningsgrad.

– Regjeringen har fått ett oppdrag fra Stortinget. Det er nær 80 prosent dekning, sier stortingsrepresentant Ingjerd Schou (H) til NRK.

– Hva er det som er så farlig med å redusere litt på en kontrakt?

– Det kan være forskjell på liv og død. Det kan bety at man ikke kommer frem på nødnettet på de områdene Stortinget faktisk har sagt at nødnettet skal fungere, sier Schou.

– Vi kommer til å følge opp dette ovenfor justisministeren. Dette er veldig alvorlig. Hvis det viser seg at departementet og statsråden har feilinformert Stortinget, så er det alvorlig for en statsråd, sier stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp).

Nye dekningsgrader for nødnettet

Politidistrikt

Ønsket dekningsgrad for området, ekskludert saltvannsareal

 

Kontrakt fra 2007

Kontrakt fra 2012

Oslo

99%

99%

Østfold

98%

98%

Follo

99%

99%

Romerike

98%

98%

Hedmark

86%

84%

Gudbrandsdal

84%

71%

Vestoppland

88%

80%

Nordre Buskerud

85%

74%

Søndre Buskerud

96%

96%

Asker og Bærum

99%

99%

Vestfold

98%

95%

Telemark

80%

71%

Agder

80%

74%

Rogaland

89%

73%

Haugaland og
Sunnhordland

89%

75%

Hordaland

88%

70%

Sogn og Fjordane

86%

57%

Sunnmøre

88%

61%

Nordmøre og
Romsdal

84%

62%

Sør-Trøndelag

89%

76%

Nord-Trøndelag

82%

72%

Helgeland

76%

58%

Salten

52%

60%

Midtre Hålogaland

84%

62%

Troms

63%

57%

Øst-Finnmark

63%

72%

Vest-Finnmark

65%

61%

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger