Hopp til innhold

Nødnettet: – Får ikke kontakt med legene på legevakta

Dagen etter at stats- og justisministeren sto på Stortingets talerstol og fortalte at det nye nødnettet skal rulles ut for fullt, melder nok en etat om manglende innendørsdekning.

Dagen etter at stats- og justisministeren sto på Stortingets talerstol og fortalte at det nye nødnettet skal rulles ut for fullt, melder nok en etat om manglende innendørsdekning.

Adnana Adalat, vakthavende lege ved Nedre Romerike legevakt, tar med NRK på en runde rundt i det tre år gamle bygget, på jakt etter nødnett-signaler. Resultatet er nedslående. Reportasje fra Dagsrevyen. Reportere: Trond Lydersen og Helle Fjelldalen. Foto: Ketil Kern og Arild Sandsvik.

NRK har tidligere meldt at PSTs livvakttjeneste, Den kongelige politieskorte og røykdykkere i brannvesenet har gått bort fra å bruke det nye nødnettet på grunn av manglende innendørsdekning.

Nå viser det seg at problemet også gjelder helsesektoren. På legevakta i Nedre Romerike forsøkte man å gå over til det nye nødnettet.

De erfarte da at dekningen inne i bygget til selve legevakta var dårlig at man måtte gå tilbake til mobil- og fasttelefoni.

– Per i dag tør vi ikke bruke det nye nødnettet inne på legevakten, av hensyn til pasientsikkerhet. Vi har gått tilbake til fasttelefoni når vi skal gå få kontakt med legene, sier Tonje Lorem, fagkonsulent for Skedsmo kommune til NRK.

Lorem forteller at man ved kommunens egen testing av nødnettet har avdekket store problemer med dekningen i pauserommet, på legekontorene og legenes soverom. Konsekvensene av dårlig dekning på en legevakt, kan bli fatale.

– Vi har svært dårlige pasienter her på legevakta. Hvis vi ikke får tak i ambulanse, kan i verste fall gå liv tapt, forteller Lorem.

Tonje Lorem

Tonje Lorem, fagkonsulent i Skedsmo kommune, er skuffet over det nye nødnettet.

Foto: Ketil Kern / NRK

Lovet full innendørsdekning

Det er noe ganske annet enn det Regjeringen lovet da det nye nødnettet ble vedtatt. I stortingsproposisjon nummer 30 (2006/2007) beskrives «sentrale egenskaper ved det nye nettet».

Her heter det blant annet:

«Ved landsdekkende utbygging vil nødnettets radiosendere/mottakere dekke om lag 80 % av landets areal og nær 100 % av befolkningen. Det vil bli spesielt god dekning i byer og tettsteder, også innendørs

Intensjonene med det nye nødnettet var å innføre et digitalt, avlyttingssikkert samband som skulle gjøre det mulig for politi, brann- og helseetater å kommunisere direkte med hverandre i krise- eller terrorsituasjoner.

I annonser fra Justis - og beredskapsdepartementet fra 2006 skryter man også av fordelene helsetjenesten vil få med det nye nødnettet.

«Visste du at med nødnett får helsevesenets akuttmedisinske beredskap dekket sitt behov for mobil kommunikasjon?»

Artikkelen fortsetter.

Nytt nødnett Nedre Romerike legevakt

Legene ved Nedre Romerike legevakt opplever ofte å ikke ha dekning inne på legevakta.

Foto: Ketil Kern / NRK

Justis viser til DNK

– Nødnettet er vedtatt. Bevilgninger er gitt. Det bygges ut.

Det sa statsminister Jens Stoltenberg om det nye nødnettet i redegjørelsen for Stortinget i går.

Også justisminister Grete Faremo snakket om det nye nettet, som har en foreløpig kostnadsramme på seks milliarder kroner.

NRK har flere ganger vært i kontakt med Justisdepartementet angående problemene med det nye nødnettet. Justisdepartementet viser til det underliggende direktoratet som er ansvalig for utbyggingen, Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK).

Cecilie B. Løken, leder for stab for samfunnskontakt og kommunikasjon i DNK, sier at de aller fleste tilbakemeldingene man har fått viser at brukererne er fornøyd med det nye nødnettet.

Nettet er bygget ut i det sentrale Østlandssområdet, og målet er full utbygging i hele Norge i løpet av 2015.

– Vi er kjent med de problemene som er knyttet til innendørs bruk. Dette er noe vi har jobbet med over lengre tid. Våre leverandører har vært på legevakten flere ganger, og det er besluttet at det skal gjøres utbedringer hos dem, i tillegg til en del andre steder på Østlandet, sier Løken til NRK.

Artikkelen fortsetter.

Statsminister Jens Stoltenberg

Statsminister Jens Stoltenberg under sin 22. juli-redegjørelse for Stortinget tirsdag.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

– Ikke en del av kontrakten

direktoratets hjemmesider er utfordringene med innendørsdekning utførlig beskrevet.

«Nødnettkontrakten nevner ingen spesifikke bygninger med spesielle krav til innendørsdekning, og innendørsanlegg er ikke del av kontrakten. Det er likevel innbygd mekanismer i Nødnettkontrakten for å sikre høy grad av innendørs dekning.»

Her vises det også til at man har økt feltstyrken i de 22 største byene i Norge. Dette vil i de aller fleste tilfeller gi tilstrekkelig innendørs dekning, ifølge DNK.

Det kommer samtidig fram at det i noen bygninger, med «spesiell struktur», ikke vil være nok med en slik signalstyrking.

I slike tilfeller vil det være nødvendig med spesielle innendørsanlegg, såkalte «repeatere». Slike repaterere er allerede installert i Oslo tingrett, og på Oslo Lufthavn Gardermoen.

Cecilie B. Løken

Cecilie B. Løken i DNK lover bedring for legevakten på Nedre Romerike.

Foto: Ketil Kern / NRK

Lover bedring

Lorem i Skedsmo kommune sier at man har varslet om problemene med det nye nødnettet til Helsetjenestenes driftsorganisasjon, som har meldt dette videre til DNK.

Tilbakemeldingen har vært at det kan bli aktuelt å måtte betale for utbygging med repeatere selv.

Cecilie B. Løken, leder for stab for samfunnskontakt og kommunikasjon, lover nå forbedring.

– Vi har hatt en dialog med nødetatene, og har kommet frem til ti steder som er prioritert. Nedre Romerike legevakt er en av disse, sier Løken.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger