Hopp til innhold

NHO-topp bryter tollreglene

Ett av NHO-president Paul-Chr. Riebers selskaper har i flere år brutt tollreglene, og kan ha unnlatt å betale flere hundre millioner i tollavgifter.

Kartmontasje: NHO-topp i omstridt fiskeoljeimport

NHO-president, Paul-Chr. Rieber, sier han ikke kjente til toll-reglene for import av fiskeolje.

Foto: Montasje/kart: Øyvind Bye Skille/NRK / Scanpix

Underdirektør i Toll og avgiftsdirekoratet Anita Graff

Underdirektør i Toll og avgiftsdirekoratet Anita Graff innleder nå granskning av Rieber Oils.

Foto: Kristian Aanensen / NRK

Bare i fjor har selskapet, ifølge beregninger Tollvesenet selv har gjort, ikke betalt tollavgifter på minst 60 millioner kroner i forbindelse med import av fiskeolje.

Har innledet granskning

Toll- og avgiftsdirektoratet har, etter at NRK gjorde dem oppmerksom på saken, innledet en granskning av GC Rieber Oils, som de mener har brutt den norske toll-lovgivningen.

– Rieber Oils vil nå få et krav om etterbetaling av toll, og vi vil vurdere om vi skal politianmelde saken eller etterberegne en tilleggsskatt, sier underdirektør i Toll- og avgiftsdirektoratet, Anita Graff, til NRK.

Strafferammen for brudd på straffelovens paragraf 16.7, som kan være aktuell i denne saken, er bøter eller fengsel inntil 2 år, men man kan få fengsel inntil 6 år ved forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse.

Feil-fortollet

GC Rieber Oils importerte i fjor store mengder fiskeolje fra Marokko og Vest-Sahara. Denne importen er i strid med UDs retningslinjer, noe som førte til at deres største kunde, den delstatlige fiskefôr-produsenten Ewos, ikke ønsket å fortsette samarbeid med selskapet.

En oversikt Naturvernforbundet har fremskaffet NRK, viser at oljen ble fortollet i Kristiansund som ”ikke dyrefôr” og sendt videre til Ewos sine anlegg i Gunhildsvåg og på Halsa.

Ved å bruke denne tollkoden unngikk dermed Rieber Oils å betale 3,75 kroner pr kg olje, som er tollsatsen på fiskeolje som skal brukes til dyrefôr.

– Dersom det er slik at disse varene er brukt til noe annet enn det de er deklarert til, så vil Tollvesenet gå til krav mot virksomheten og vurdere om saken skal politianmeldes, sier Graff.

NETT-TV: – Nå må de rydde opp
Video steinar mediaas

NETT-TV: NRKs økonomikommentator Steinar Mediaas om Rieber-saken.

75 millioner

Rieber Oils importerte i fjor i underkant av 20.000 tonn fiskeolje fra Marokko og Vest-Sahara, og Ewos kjøpte nesten det tilsvarende av Rieber Oils. Totalt ble det i 2009 importert, ifølge SSB, 20.287 tonn fiskeolje fra Marokko.

Problemet for Rieber Oils er at siden 2001 har ikke en dråpe fiskeolje fra Marokko og Vest-Sahara blitt fortollet som dyrefôr i Norge. Og deres største kunde, Ewos, er Norges nest største produsent av fiskefôr til lakseoppdrettsnæringen.

Dermed kan Rieber Oils ha unnlatt å betale toll for 75 millioner kroner bare i fjor. Hvis selskapet har solgt fiskeolje fra Marokko og Vest-Sahara til Ewos de siste 5-6 årene, som Ewos selv hevder i en pressemelding, kan NHO-toppens selskap ha sluppet en tollavgift på over 250 millioner kroner i den perioden.

Kjente ikke til regelverket

– Som styreleder må jeg innrømme at jeg ikke kjente til dette, og organisasjonen har tydeligvis heller ikke kjent godt nok til dette. Her har det vært en beklagelig glipp, sier NHO-president, Paul-Chr. Rieber til NRK.

seksjonsleder for Statens Landbruksforvaltning, Harald Moksnes Weie

Ingen automatikk i fritak, sier Harald Moksnes Weie i Statens Landbruksforvaltning.

Foto: Kristian Aanensen / NRK

Fiskeolje som blir brukt i produksjonen av fiskefôr, kan fritas for import-toll, og Rieber Oils kunne ha søkt om fritak for denne importen, men det har de ikke gjort.

– Vi har ikke mottatt noen søknad fra Rieber Oils om tollfritak på fiskeolje de siste 10 årene, sier seksjonsleder i Statens Landbruksforvaltning, Harald Moksnes Weie, til NRK.

Paul-Chr. Rieber derimot er av den oppfatning at det er et generelt tollfritak for import av fiskeolje til bruk i fiskefôr-produksjon. Men Landbruksforvaltningen presiserer overfor NRK at det forutsetter at man søker på forhånd.

Etter NRKs henvendelse har selskapet nå søkt om tollfritak også med tilbakevirkende kraft.

– Vi har sendt et brev til Landbruksforvaltningen der vi ber om fritak, sier Rieber.

– Det er ingen automatikk i at man får fritak med tilbakevirkende kraft, presiserer Weie, som understreker at selskapene selv er ansvarlig for å følge reglene.

– Hvis selskapet ikke følger reglene, må de selv ta konsekvensene av det. Noe som kan bety at de ikke får den tollnedsettelsen de kunne ha fått hvis de hadde søkt om det, sier Weie, som understreker at manglende kunnskap ikke er grunn god nok.

– Det stilles krav til dokumentasjon for å få fritak med tilbakevirkende kraft, og at man ikke kjenner reglene, er ikke gyldig grunn, understreker Weie.

NHO-topp

Til daglig er Paul-Chr. Rieber administrerende direktør for hele GC Rieber-konsernet. I tillegg er han styreleder for det heleide datterselskapet som importerer fiskeoljen, GC Rieber Oils.

Paul-Chr. Rieber er også valgt som president og leder for NHOs styre - den høyeste posisjonen det er mulig å ha innen NHOs medlemsstyrte organer.

– Det er beklagelig med denne type fokus både for selskapet og for NHO, sier Rieber.

Selskapet hans, GC Rieber Oils, står for nesten all import av fiskeolje fra Marokko og Vest-Sahara til Norge både når det gjelder kroner og kilo, og hevdet lenge at dette ble brukt til produksjon av Omega 3-kapsler.

Omega-3 produksjon

I forbindelse med en dokumentar på svensk tv hevdet selskapet at fisken males til olje og sendes med tankskip til Kristiansund. Den skal der ha blitt kjøpt av GC Rieber Oils og raffinert til en kvalitet som kan brukes i helsekostprodukter. Nå viser det seg imidlertid at oljen i stor grad er kjøpt av Ewos fra Rieber Oils og brukt til dyrefôr.

Administrerende direktør Arne Alnæs i GC Rieber Oils skriver, i et dokument NRK har fått tilgang til, at oljen fra Vest-Sahara er av så dårlig kvalitet at den ikke kan brukes i produksjon av Omega 3-produkter. Og at selskapet leverer fiskeoljen til en norsk kunde, som etter det NRK forstår er Ewos, Norges nest største produsent av fiskefôr.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger