Hopp til innhold

Rekordstort tollkrav mot Rieber

NRKs avsløringer førte til at NHO-topp Paul-Chr. Rieber måtte gå. Nå får selskapet hans et krav på nærmere 10 millioner i tollavgifter.

Paul-Chr. Rieber

Paul-Chr. Riebers fiskeoljeselskap har fått et rekord tollkrav fra Landbruksforvaltningen.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix

Tidligere NHO-president Paul-Chr. Riebers selskap GC Rieber Oils fikk i dag et krav på 9,7 millioner kroner fra Statens Landbruksforvaltning (SLF) i forbindelse med import av fiskeolje fra Vest-Sahara.

NRK avdekket i vår at GC Rieber Oils importerte fiskeolje fra det omstridte området Vest-Sahara under feil tollkode, og dermed slapp å betale flere hundre millioner i avgift til staten.

Største krav noensinne

Som en følge av dette trakk Paul-Chr. Rieber seg som NHO-president med umiddelbar virkning. Saken har også vært etterforsket av norske tollmyndigheter og anmeldt til Økokrim.

Nå har SLF fattet vedtak i saken og har ilagt Riebers selskap et tollkrav på 9,7 millioner kroner. Det er det desidert største kravet forvaltningen noen gang har pålagt en bedrift.

– Vi har aldri hatt noen tollkrav i denne størrelsesorden før, sier seksjonsjef ved SLF, Harald Weie, som årlig behandler ett sted mellom 30 og 40 slik saker.

Det opprinnelige tollkravet var på 5 prosent av varens verdi. Det ville gitt Rieber en regning på 17,5 millioner, men beløpet ble redusert til 2,5 prosent i anken.

– Vi ga Reiber medhold i klagen og fant at forholdet mellom krav og feil ble for stor, sier Weie.

– Det er bra at de delvis har imøtekommet vår klage, men vi skal benytte oss av klagefristen på 3 uker for å avgjøre om det er grunnlag for å klage, sier Paul-Chr. Rieber, som sier selskapet vil betale kravet hvis de ikke anker.

Rieber tar selvkritikk og ønsker å gjøre opp for seg, men stusser litt over summen forvaltningen har kommet frem til.

– Vi er klar over at det vi har gjort har medført merarbeid for forvaltningen, men arbeidet har ikke kostet 10 millioner. Men det er klart at dette er en kompleks sak og vi vil betale kravet hvis vi blir funnet skyldige.

Import fra Vest-Sahara

GC Rieber Oils importerte i fjor store mengder fiskeolje fra Marokko og Vest-Sahara. Denne importen var i strid med UDs retningslinjer, noe som førte til at deres største kunde, den delstatlige fiskefôr-produsenten Ewos, ikke ønsket å fortsette samarbeid med dem.

En oversikt Naturvernforbundet fremskaffet NRK, viste at oljen ble fortollet i Kristiansund som «ikke dyrefôr» og sendt videre til Ewos sine anlegg i Gunhildsvåg og på Halsa.

Ved å bruke denne tollkoden unngikk dermed Rieber Oils å betale 3,75 kroner per kg olje, som er tollsatsen på fiskeolje som skal brukes til dyrefôr. Nå er denne tollsatsen redusert til 0,15 kroner per kg av SLF.

– Vi synes det er bra at de får straff, men sett i lys av det opprinnelige tollkravet så slipper de, Cermaq og Ewos billig unna, sier Gunnar Album i Naturvernforbundet.

– Vi har kommet frem til at det er forholdmessig stor økonomisk belastning og har gjort en skjønnsmessig vurdering i saken. Den økonomiske belastningen ville ikke ført til en konkurs, men vi fant det urimelig å sette tollsatsen til 5 % av varens verdi over den tollmessige belastningen på 1,5 millioner. Derfor ble denne halvert til 2,5 prosent, sier Weie.