Hopp til innhold

Avblåser den skjerpede terrorberedskapen

PST nedjusterer trusselsituasjonen til samme nivå som før beredskapen ble skjerpet for en uke siden.

PST-sjef Benedicte Bjørnland forklarer hvorfor politiet nå nedjusterer trusselbildet i Norge.

AVBLÅSER TERRORBEREDSKAP: Benedicte Bjørnland, sjef i PST, sier sannsynligheten for et terrorangrep i Norge er redusert, men at vi likevel må være forberedt på at lignende trusselsituasjoner kan oppstå igjen.

Det ble klart på en pressekonferanse PST-sjefen, justisministeren og politidirektøren holdt i kveld.

Det var torsdag for en uke siden PST slo terroralarm. Da fortalte leder Benedicte Bjørnland om en uspesifisert, men konkret trussel om et angrep mot Norge.

Siden da har man jobbet for å forsøke å få informasjonen bekreftet, eller avkreftet.

– Samlet sett har informasjonsinnhentingen gitt oss bredere og mer detaljert vurderingsgrunnlag. Usikkerheten er blitt vesentlig redusert og vi har et tilstrekkelig grunnlag for å konkludere. Konklusjonen er at sannsynligheten for at den opprinnelige informasjonen er riktig, er redusert. Altså sannsynligheten for et terrorangrep mot Norge, er redusert, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland.

Advarte mot flere trusler

– Et terroranslag kan ha blitt forhindret, men dette får vi kanskje aldri svar på, uttaler PST-sjef Benedicte Bjørnland.

Samtidig ba hun folk være forberedt på at nye trusselsituasjoner vil kunne oppstå.

– Nye trusler er ikke en unntakstilstand, det er en normalsituasjon, sier Bjørnland.

Hun ønsket ikke å kommentere om det var blitt foretatt arrestasjoner, uttransporteringer eller avhør i saken som har satt PST i kontakt med primærkildene for trusselen.

Avblåser terrortrusselen

TRUSSELEN REDUSERT: Anders Anundsen, Benedicte Bjørnland og Odd Reidar Humlegård redegjorde for at trusselen mot Norge er redusert.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Også justisminister Anders Anundsen minnet om at det kan komme flere trusler mot Norge i tiden fremover.

– Det er veldig gledelig at vi har fått avklart den aktuelle og akutte trusselsituasjonen. Samtidig skal vi huske at vi ikke går ned til et nivå som vi hadde i tidligere tider. Vi går ned til et nivå som samstemmer med det nasjonale trusselbildet PST ga i februar, der de sier det er mer sannsynlig nå enn tidligere at Norge blir rammet av terror, sier han.

Normaliserer beredskapen

I en pressemelding fra Salten politidistrikt som ble sendt ut en time før kveldens pressekonferanse ble det sagt at Politidirektoratet beordret Salten politidistrikt til å avvikle den styrkede beredskapen i distriktet.

Det innebærer at politiet ikke lenger skal bære våpen, og at grensekontrollen skal normaliseres. Dette ble bekreftet av politidirektør Odd Reidar Humlegård på pressekonferansen, som mener det var riktig å informere om trusselen.

– De mest synlige tiltakene var mer uniformert og bevæpnet politi, og vår vurdering var at det var umulig ikke å orientere samfunnet om det, sa han.

Det samme mener justisministeren.

– Jeg mener det var riktig å varsle befolkningen, all den tid PST hadde informasjon om en reell trussel mot Norge, sier Anundsen

Økte beredskapen

For en uke siden ble det sagt at trusselen var konkret og at det dreide seg om personer som hadde tilknytning til Syria og at det eventuelle terrorangrepet kunne manifestere seg i løpet av noen dager.

Dette førte til en stor opptrapping av beredskapen i Norge, med blant annet en økning i det synlige politiet i gatene og bevæpning av politiet. Grensekontrollene ble også mer omfattende. Men allerede mandag informerte Humlegård om at man ville begynne å redusere beredskapen.

auka beredskap

I en uke har beredskapsnivået vært skjerpet. Her er politiet til stede på togstasjonene, men gradvis blir beredskapsnivået trappet ned.

Foto: Christine Kongsvik / NRK

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger